Přístupnost budov

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o zabezpečení bezbariérových přístupů do svých budov a výukových prostor. Situace může být ovšem komplikována skutečností, že pracoviště Univerzity jsou umístěna ve více než sto objektech, mnohdy velmi starých a památkově chráněných.


Níže se můžete seznámit s aktuálním stavem přístupnosti hlavních budov UK a jejích součástí. Informace kromě jiného obsahují kontakty na odpovědné pracovníky, způsob dopravy na určené místo a popis bezbariérovosti a orientačního systému. Postupně budou doplňovány informace o dalších budovách jednotlivých fakult.Pro více informací k mapování a bezbariérovosti kontaktujte prosím:


Mgr. Simona Kostelanská, DiS.

tel.: 224 491 816

e-mail:Mgr. Ivan Kačur

tel.: 224 491 816

e-mail:

Legenda ikon přístupnosti


Legenda ikon přístupnosti a popis jednotlivých budov vychází z metodiky mapování Pražské organizace vozíčkařů


Objekt přístupný • Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

 • Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.

 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

 • Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

 • Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta: WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta WC II. (viz vysvětlivky níže).

 • Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku (problematickým terénem se rozumí např. zvlášť nerovný povrch s poruchami, historická dlažba z velkých nerovných kostek se širokými spárami, nakloněný terén s kombinací příčného a podélného sklonu)Objekt částečně přístupný • Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.

 • Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 12 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 100 cm.

 • Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.

 • Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 90 cm x hloubka 110 cm.

 • Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.

 • Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.

 • Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod vysoký 8 - 18 cm bez řešení k jeho překonání.Objekt obtížně přístupný nebo nepřístupný


 • Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů). 


Doplňující piktogramyPlatnost je vyznačena zvýrazněním a neplatnost vyblednutím.Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.


Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.


Bezbariérový vstup hlavním vchodem

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený.


Bezbariérový vstup bočním vchodem

Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.


Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.


Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.


Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.


Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.


Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.


Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.


Přístupná toaleta - WC I.


 • Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně

 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.

 • Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x hloubka 160 cm.· Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.

 • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.

 • U mísy jsou madla.

 • Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.Částečně přístupná toaleta - WC II.

 

 • Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně

 • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.

 • Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.

 • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.


Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.


Zdroj: https://www.presbariery.cz/cz/napoveda

Přístupnost jednotlivých budov UKKatolická teologická fakulta

Budova Thákurova >>>


Evangelická teologická fakulta

Budova Černá >>>


Husitská teologická fakulta

Budova Pacovská >>>


Právnická fakulta

Budova nám. Curieových >>>


1. lékařská fakulta

Budova Kateřinská >>>


Klinika rehabilitačního lékařství >>>


2. lékařská fakulta

Budova V Úvalu >>>

Budova Plzeňská >>>


3. lékařská fakuta

Budova Ruská >>>


Lékařská fakulta v Plzni

Budova Husova >>>


Biomedicínské centrum >>>


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Budova Šimkova >>>


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Budova Zámostí >>>


Výukové a výzkumné centrum >>>


Budova Akademika Heyrovského >>>


Filozofická fakulta

Budova Hybernská >>>


Budova Celetná >>>


Budova nám. Jana Palacha >>>


Přírodovědecká fakulta

Budova Albertov >>>


Budova Viničná >>>


Matematicko-fyzikální fakulta

Budova A >>>


Budova C >>>


Budova F >>>


Budova K >>>


Budova M >>>


Budova N (Impakt) >>>


Budova S >>>


Budova T >>>


Budova V >>>


Pedagogická fakulta

Budova Celetná 13 >>>


Budova Magdalény Rettigové >>>


Budova Myslíkova >>>


Fakulta sociálních věd

Budova Jinonice >>>


Budova Opletalova >>>


Budova Smetanovo nábřeží - Hollar >>>


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Budova José Martího >>>


Fakulta humanitních studií

Budova Pátkova >>>


Další budovy

Celetná 13 - UK POINT >>> | Virtuální prohlídka


Celetná 20 >>>


Kampus Hybernská >>>


Karolinum >>>


Rektorát >>>
Užitečné odkazy

Informace o dopravních spojích:

Praha

Plzeň

Hradec Králové


Informace o přístupnosti v jednotlivých městech:

http://www.bezbarier.czPoslední změna: 2. únor 2023 10:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám