Ubytování na koleji

Podpora žadatelů o ubytování se znevýhodněním na koleji se řídí Opatřením ředitele Kolejí a Menz č. 4/2019, čl. 3.

Zvýhodnění žadatelé jsou:


a) držitelé průkazu TP, ZTP či ZTP/P,

b) průvodci žadatele, který je držitelem průkazu ZTP/P, v případě, že je držitel průkazu ZTP/P uvede v žádosti a budou spolu ubytováni ve stejné koleji,

c) oboustranní sirotci,

d) osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů


Osoby podle písm. a), c) a d) musejí být studenty UK nebo uchazeči přijatými ke studiu na UK a tuto skutečnost musejí doložit.


Těmto žadatelům se vyhoví vždy, doloží-li dané skutečnosti, je-li požadovaný typ pokoje možné poskytnout a v uplynulých 2 letech nedošlo ze strany KaM k vypovězení Smlouvy o ubytování s žadatelem ani nemá žadatel k datu ukončení podávání žádostí v hodnotícím systému dluh vůči KaM překračující 4 000 Kč.


Žádost o ubytování je třeba podat prostřednictvím rezervačního hodnotícího systému v termínu, který stanovuje Harmonogram ubytování v kolejích UK. Po podání elektronické žádosti je nutné zaslat i písemný podklad pro ověření.Poslední změna: 14. září 2023 14:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Tel. Digitalizační středisko - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,


Jak k nám