Ubytování na koleji

Při podávání žádostí o ubytování jsou zvýhodněny tyto skupiny osob:

a) držitelé průkazu TP, ZTP či ZTP/P,

b) průvodci žadatele, který je držitelem průkazu ZTP/P, v případě, že je držitel průkazu ZTP/P uvede v žádosti a budou spolu ubytováni ve stejné koleji,

c) oboustranní sirotci,

d) osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a

e) studenti, které vybral děkan podle odstavce 7.

Osoby podle písm. a), c) a d) musejí být studenty UK nebo uchazeči přijatými ke studiu na UK a tuto skutečnost musejí doložit.


Žádost o ubytování je třeba podat prostřednictvím rezervačního hodnotícího systému v termínu, který stanovuje Harmonogram ubytování v kolejích UK. Po podání elektronické žádosti je nutné zaslat i písemný podklad pro ověření.


Poslední změna: 11. listopad 2020 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám