Studium v zahraničí

Portugalská Univerzita v Coimbře


Každá studentka/student Univerzity Karlovy má možnost v rámci svého studia vycestovat do zahraničí a sbírat zde další cenné zkušenosti. Studentům a studentkám se speciálními potřebami jsou nabízeny navíc některé služby, díky kterým bude jejich studium a pobyt na zahraniční vysoké škole přístupnější.


Erasmus+ a studenti se zdravotním znevýhodněním nebo psychickými obtížemi


K žádosti je nutné doložit:


 • lékařskou zprávu;

 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);

 • dokumenty programu Erasmus+: podepsanou účastnickou smlouvu na studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)

 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.Varianty žádostí:


Varianta I. : jednodušší typy žádostí do výše 3 000 EUR

 • stravování v případě různých dietních opatření, např. celiakie (navržená finanční podpora na dietní opatření se přiznává do jednotné výše 100,00 € na měsíc pobytu v zahraničí);

 • doprava (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu);

 • speciálně upravené studijní materiály;

 • ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy);

 • lékařská péče (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod.).


Varianta II. : žádosti do výše 10 000 EUR

 • např. asistent/ doprovodná osoba;


Varianta III. : žádosti ve výši nad 10 000 EUR

 • žádosti, které nepatří do varianty I ani varianty II a jsou ve výši nad 10 000 EUR


Více o specifikách k studijnám výjezdům najdete na stránce UK k programu Erasmus+


Dům zahraniční spolupráce - žádosti


Informace o možnostech studia v zahraničí


Program Socrates/Erasmus a informace pro handicapované zájemce o studium v rámci tohoto programu


European Agency for Developement in Special Needs Education
V případě dotazů nebo zájmu o poradenství kontaktujte prosím:

   


Bc. Simona Kostelanská, DiS.

poradenství pro vyjíždějící a přijíždějící studenty se speciálními potřebami

 simona.kostelanska@ruk.cuni.czPoslední změna: 30. srpen 2022 15:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám