Diagnostika SPU, PAS, ADHD

1. Specifické poruchy učení (diagnostika formou DysTestu)


Na diagnostiku specifických poruch učení, v případě, že jste dosud diagnostikou neprošli nebo máte zprávu z PPP nebo SPC starší dvou let, se můžete objednat na následujících kontaktech.


PhDr. Klára Špačková, Ph.D., e-mail: , tel. 221 900 514

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D., e-mail: , tel. 221 900 514

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D., e-mail:


DysTest pro studující se sluchovým postižením:

Mgr. Kateřina Holubová, e-mail:


DysTest pro studující v anglickém jazyce:

Diagnostiku SPU v anglickém jazyce můžete podstoupit v

DYS-centru Praha. Služby DYS-centra jsou zpoplatněny, aktuální ceník naleznete zde. V případě zájmu se můžete obrátit na doc. PhDr. Lenku Krejčovou, Ph.D. (e-mail: ).


2. Poruchy autistického spektra (PAS)


Diagnostiku PAS provádí klinický psycholog nebo psychiatr, případně Pedagogicko psychologická poradna či obdobné zařízení. Zprávy z jiného typu pracoviště nemohou být akceptovány.


Pro dignostiku PAS lze využít kontaktů uvedených na https://autismport.cz/mista-podpory?r=5&t=3 nebo je možné oslovit NAUTIS (Národní ústav pro autismus, z.ú.) https://nautis.cz/cz . Tam je nutné počítat s delší čekací dobou. Pro evidenci studentů se speciálními potřebami na UK je nutné mít doklad od lékaře nebo psychiatra.


Pokud studující váhá, zda vyhledat odbornou diagnostiku poruch autistického spektra, je možné nejdříve podstoupit tzv. diagnostický screening. V případě zájmu kontaktujte Veroniku Kubíkovou (e-mail: ), která vás na konkrétní poskytovatele diagnostického screeningu odkáže.


Pro studující v anglickém jazyce:

Doporučujeme oslovit např. Private clinic My clinic Prague


3. Poruchy pozornosti (ADHD)


Diagnostiku ADHD provádí klinický psycholog nebo psychiatr, případně Pedagogicko psychologická poradna či obdobné zařízení. Zprávy z jiného typu pracoviště nemohou být akceptovány.


Pokud studující váhá, zda vyhledat odbornou diagnostiku poruch ADHD, je možné nejdříve podstoupit tzv. diagnostický screening. Screening probíhá formou rozhovoru, případně vyplněním krátkého diagnostického testu. Čekací doba je dva až tři týdny.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Veroniku Slávikovou (e-mail: ).


Pro studující v českém jazyce:

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Vyšetření proplácí zdravotní pojišťovna. Na NUDZ se můžete obrátit přímo. Zájem je ale velký, čekací doby jsou proto obvykle poměrně dlouhé.

E-mail:

Web: https://www.nudz.cz/lecba/ambulantni-pece


NUDZ poskytuje také vyšetření v anglickém jazyce.

Kontakt je stejný jako pro zájemce o vyšetření v češtině:

E-mail:

Web: https://www.nudz.cz/lecba/ambulantni-pece

Cena pro samoplátce je přibližbě 2 500 Kč (může se ale měnit podle uvážení poskytovatele).

Poslední změna: 12. červenec 2024 14:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám