Kontaktní osoby na fakultách

Za oblast podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studujícími, vyučujícími, Centrem Carolina, studijním oddělením, speciálními pracovišti, příslušnými katedrami a ústavy apod.


Úkoly kontaktních osob

Kontaktní osoby:

Katolická teologická fakulta

Eva Šolcová, DiS.

tel.: 220 181 304 


Evangelická teologická fakulta

Mgr. Ladislav Beneš, Dr.

221 988 415


Husitská teologická fakulta

prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

222 539 230


Právnická fakulta

JUDr. Lucie Široká

221 005 405


1. lékařská fakulta

MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.

224 968 512


2. lékařská fakulta

Mgr. Petra Fabingerová

224 435 808, 224 435 815


3. lékařská fakulta

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

267 102 194


Lékařská fakulta v Plzni

Mgr. Petra Buňatová

377 103 188


Lékařská fakulta v Hradci Králové

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.

495 816 415


Farmaceutická fakulta

PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.

495 067 253


Filozofická fakulta

PhDr. David Čáp, Ph.D.

221 619 676


Kontaktní osoba pro studenty se sluchovým postižením:

Bc.Kateřina Holubová


Přírodovědecká fakulta

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

221 951 397


Matematicko-fyzikální fakulta

PhDr. Liana Bala, Ph.D.

605 555 535


Pedagogická fakulta

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

221 900 715


Fakulta sociálních věd

Mgr. Michael Podsedník; Lucie Pištěková, DIS.

222 112 239, 222 112 234


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

220 172 142


Fakulta humanitních studií

Mgr. Eliška Pincová

606 764 592


Poslední změna: 21. listopad 2022 13:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 604

E-mail:


Jak k nám