Kontaktní osoby na fakultách

Za oblast podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se specifickými potřebami je na fakultní úrovni odpovědná kontaktní osoba. Kontaktní osoba je při své činnosti v úzké spolupráci se studujícími, vyučujícími, Centrem Carolina, studijním oddělením, speciálními pracovišti, příslušnými katedrami a ústavy apod.


Úkoly kontaktních osob

Kontaktní osoby:

Katolická teologická fakulta

Eva Šolcová, DiS.

tel.: 220 181 304 

informace o podpoře na fakultě


Evangelická teologická fakulta

Mgr. Ladislav Beneš, Dr.

221 988 415

informace o podpoře na fakultě


Husitská teologická fakulta

doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.


Ing. Veronika Hrušková

222 539 230

(asistentka KO)


Právnická fakulta

JUDr. Lucie Široká

221 005 405

informace o podpoře na fakultě


1. lékařská fakulta

MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.

224 968 512

informace o podpoře na fakultě


2. lékařská fakulta

Hedvika Hubáčková

224 435 830

informace o podpoře na fakultě


3. lékařská fakulta

PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

267 102 942

informace o podpoře na fakultě


Lékařská fakulta v Plzni

Mgr. Petra Buňatová

377 103 188

informace o podpoře na fakultě


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D.

495 816 415

informace o podpoře na fakultě


Farmaceutická fakulta

PhDr. Zdeňka Kudláčková, Ph.D.

495 067 253

informace o podpoře na fakultě


Filozofická fakulta

Mgr. Kateřina Holubová

informace o podpoře na fakultě


Přírodovědecká fakulta

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.

221 951 397


PaedDr. Věra Schätzová

informace o podpoře na fakultě


Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Veronika Jonáková

951 552 989

informace o podpoře na fakultě


Pedagogická fakulta

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

221 900 715

informace o podpoře na fakultě


Bc. Veronika Chalupová

221 900 220


Fakulta sociálních věd

Lucie Pištěková, DiS.

Bc. Kristina Bobrovnikova

222 112 239, 222 112 234

informace o podpoře na fakultě


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

220 172 142

informace o podpoře na fakultě


Fakulta humanitních studií

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

+420 224 271 436Poslední změna: 10. duben 2024 13:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám