Mentoring

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322


Co je to mentoring?

Mentoring je služba pro uchazeče/ky o studium a pro studující prvních ročníků. Funguje na bázi peer podpory, tedy předávání zkušeností mentora/ky (studující/ho z vyššího ročníku) prvákovi/čce. Pokud se do programu zapojíte, mentor/ka Vás bude podporovat a provázet tak, abyste snadněji překonal/a překážky, které Vám přináší nepříznivá životní situace, např. nízká finanční či sociální podpora rodiny, obtíže při studiu, neznalost vysokoškolského prostředí, bydliště ve vyloučené lokalitě, nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci aj.


Zkušení studenti/ky Vám pomohou s běžnou agendou prvních ročníků, jako je pomoc se zápisem předmětů a orientace na univerzitě. V průběhu studia napomůžou k rozvinutí dovedností potřebných k hladkému zvládnutí studia, jako je příprava na zkoušky, studijní návyky aj. Mentory/ky se snažíme hledat mezi studujícími, kteří sami pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a mohou tak lépe porozumět Vašim obtížím a provázet Vás méně formální cestou.


Mentoring probíhá zpravidla formou osobních pravidelných schůzek, je však možné absolvovat i jednorázovou konzultaci s mentorem/kou anebo vést celý proces on-line. Pro studující zapojené do mentoringového programu připravujeme také atraktivní mimostudijní aktivity jako jsou semináře zaměřené na studijní dovednosti, Letní škola aj.Momentálně máme hledáme nové mentory/ky.


Chcete-li se do programu zapojit a získat svého mentora/mentorku, mentorem/kou stát anebo Vás zajímá více informací, kontaktujte prosím koordinátorku mentoringu:   


Mgr. Klára Neumannová

koordinátorka mentoringu

e-mail: klara.neumannova@ruk.cuni.cz

Poslední změna: 1. říjen 2021 10:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám