Mentoring

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322


Co je to mentoring?


Mentoring je služba pro uchazeče/ky a pro studující prvních ročníků bakalářského studia. Funguje na bázi předávání zkušeností mentora (studujícího z vyššího ročníku) menteemu (prvákovi). Mentor podporuje menteeho, aby překonal překážky, které mu přináší jeho nepříznivá životní situace, ať je to nízká finanční či sociální podpora rodiny, chronické onemocnění, nedostatek prostředků či jiná forma znevýhodnění.


Mentory se snažíme hledat mezi studujícími, kteří sami pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a mohou tak lépe s mentees navázat vztah a pochopit jejich obtíže (ale mentorem se může stát i studující bez této zkušenosti). Zároveň mohou mentoři pomáhat s běžnou agendou prvních ročníků – pomoc se zápisem předmětů, orientace na univerzitě aj., a to méně formální cestou, která může být pro studující přijatelnější.


Mentoring momentálně probíhá online formou. Je možné absolvovat i jednorázovou konzultaci s mentorem, či se domluvit na pravidelných schůzkách. Jakmile to bude opět možné, schůzky budou probíhat osobně. Pro studující zapojené do mentoringového programu připravujeme také mimostudijní aktivity, jejichž cílem bude podpora začlenění studentů prvních ročníků do prostředí univerzity a navázání sociálních vztahů.


Momentálně máme dostatek mentorů a hledáme mentees mezi prváky.


Chcete-li se do programu zapojit jako mentee, nebo vás zajímá více informací, kontaktujte prosím koordinátorku mentoringu:


Bc. Tereza Kalivodová, DiS.


koordinátorka mentoringu


tel.: 224 491 899


e-mail: tereza.kalivodova@ruk.cuni.cz

Poslední změna: 17. únor 2021 11:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám