Mentoring

Co je to mentoring?

Mentoring je služba pro uchazeče/ky o studium a pro studující prvních ročníků. Funguje na bázi peer podpory, tedy předávání zkušeností mentora/ky (studující/ho z vyššího ročníku) prvákovi/čce. Pokud se do programu zapojíte, mentor/ka Vás bude podporovat a provázet tak, abyste snadněji překonal/a překážky, které Vám přináší nepříznivá životní situace, např. nízká finanční či sociální podpora rodiny, obtíže při studiu, neznalost vysokoškolského prostředí, bydliště ve vyloučené lokalitě, nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci aj.


Zpětná vazba od mentorovaného studenta:

"Jelikož jsem se k vám na universitu přihlásil ve 45 letech, neměl jsem samozřejmě tušení, jak probíhá výuka v dnešní době. Mentoring byl pro mě přínosem v tom, že jsem lépe pochopil způsob fungování jednotlivých předmětů a celé fakulty. Za mě byl tento rok nejtěžší v tom, že jsem zcela nechápal, jak se mám ve studiu orientovat (díky tomu jsem nesplnil 3 předměty), nikoliv studium samotné"


Zkušení studenti/ky Vám pomohou s běžnou agendou prvních ročníků, jako je pomoc se zápisem předmětů a orientace na univerzitě. V průběhu studia napomůžou k rozvinutí dovedností potřebných k hladkému zvládnutí studia, jako je příprava na zkoušky, studijní návyky aj. Mentory/ky se snažíme hledat mezi studujícími, kteří sami pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a mohou tak lépe porozumět Vašim obtížím a provázet Vás méně formální cestou.


Zpětná vazba vazba od mentorky:

"Moje práce mentorky spočívá v poradenství, ve vedení studentů a v pomoci studentům (prvních ročníků) se orientovat na Univerzitě Karlově. Spolupráce se převážně odvíjí od toho, co potřebuje mentee, a to bývá většinou pomoc s rozvrhem, studijním plánem, zápisem předmětů, učením, psaním poznámek, s vyřízením stipendií, praktických rad a dalšími záležitostmi.

Ráda předávám své praktické znalosti dalším studentům, protože sama vím, jak může být někdy náročné se orientovat v univerzitním systému. Zároveň si také myslím, že je pro mentees skvělé mít možnost se kdykoliv ozvat své mentorce/svému mentorovi ohledně jakýchkoliv studijních nesnázích.

Mentoring bych určitě doporučila i dalším studentkám a studentům. Je to příležitost, jak se naučit vést profesionální vztah mezi dvěma lidmi, jak si procvičovat komunikaci na profesní úrovni, jak být nápomocný a jak moct předat své znalosti a zkušenosti dalším studentům, především těm začínajícím."


Mentoring probíhá zpravidla formou osobních pravidelných schůzek, je však možné absolvovat i jednorázovou konzultaci s mentorem/kou anebo vést celý proces online. Pro studující zapojené do mentoringového programu připravujeme také atraktivní mimostudijní aktivity jako jsou semináře zaměřené na studijní dovednosti, Letní škola aj.


Momentálně hledáme nové mentees mezi studenty 1. a 2. ročníků.


Chcete-li se do programu zapojit a získat svého mentora/mentorku, mentorem/kou stát anebo Vás zajímá více informací, kontaktujte prosím koordinátorku mentoringu:

Mgr. Zuzana Hlucháňová-Horká

tel. 222 491 735

e-mail: zuzana.hluchanova-horka@ruk.cuni.cz

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

  • mentoring
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322
Poslední změna: 8. září 2023 13:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám