Duchovní podpora

Centrum péče o duši

1. února 2023 vzniklo na UK celouniverzitní Centrum péče o duši Univerzity Karlovy. Chceme tak doplnit doposud nabízené služby o široce pojatou duchovní péči. Centrum je nadkonfesijní a mezináboženské. Naše služby jsou určeny i pro lidi, kteří se nehlásí k žádnému náboženství.


Web: https://duse.cuni.cz/


Co nabízíme?

 • Věnujeme se duchovnímu doprovázení, poradenství a terapii lidí ze sekulárního i různě náboženského prostoru

 • Pořádáme interaktivní kursy, veřejné přednášky, diskuse a workshopy, zastavení s meditací

 • Propojujeme péči o spirituální život, odolnost, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy

 • Vytváříme nízkoprahový prostor pro lidi z různých prostředí a oborů, kultur a náboženství

 • Podporujeme setkávání české i zahraniční akademické obce


PŘIHLASTE SE NA KONZULTACI


Další možnosti duchovní podpory

Duchovní podporu je možné najít také v kaplanstvích teologických fakult a ve studentských farnostech.


Zde jsou další kontakty:

Katolická teologická fakulta

Fakultní kaplan

Kontaktní osoba: ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D..

Telefon: 220 181 358

E-mail: kaplan@ktf.cuni.cz

Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.

Konzultace jsou poskytovány také studentům dalších fakult UK.


Evangelická teologická fakulta

Studentský farář

Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Hofmanová

E-mail: jana.hofmanova@centrum.cz

Web: http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html


Husitská teologická fakulta

Služba spirituála pro všechny

Adresa: Pacovská 350/4, Praha 4

Kontaktní osoba: Mgr. Filip Sedlák, Ph.D. – spirituál

E-mail:  filip.sedlak@htf.cuni.cz

Web: https://htf.cuni.cz/HTF-563.html


Akademická farnost Praha

Kostel Nejsvětějšího Salvátora

Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Telefon: 724 367 681, 222 221 339

E-mail:

Web: http://www.farnostsalvator.cz

Poskytované služby:

 • Bohoslužby a svátosti

 • Kurz základů víry

 • Duchovní cvičení

 • Cyklus o manželství

 • Meditace v kryptě

 • Společenství

 • Pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity

 • Umělecké intervence a výstavy

 • Sportovní aktivity

 • Knihovna

 • Schola

 • Program pro rodiny

 • Vysokoškolské katolické hnutí

Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění najdete na webu farnosti.Poslední změna: 14. srpen 2023 15:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám