Změna v čerpání rodičovského příspěvku


Nyní rodič, který je zároveň studentem (či obecně se "soustavně připravuje na budoucí povolání", což by mělo postihovat vzácné situace např. advokátních koncipientů, hypoteticky lékařů připravujících se na atestaci, pokud u toho nemají pracovní smlouvu atd.), má nárok na vyšší čerpání rodičovského příspěvku do výše 13 tisíc měsíčně. Tento pozměňující návrh tak nejen umožňuje čerpat příspěvek v nejvyšší výši měsíční sazby (a tedy ho mimochodem čerpat rychleji), ale navíc odstraňuje administrativní náročnost s prokazováním příjmů, z jehož výše se běžně částka dopočítává (změna má logiku také proto, že doktorandské stipendium není vyměřovacím příjmem, tudíž z pohledu ÚP je doktorand bez pracovního poměru osobou bez příjmu, takže limit na měsíční čerpání ani nemá z čeho jinak spočítat).

Více informací zde a zde.


Poslední změna: 11. leden 2023 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám