Školky a dětské koutky

MŠ Rybička

MŠ Hvězdička

Dětská skupina Fafík

Dětský koutek FF UK

Dětský koutek FTVS

Dětský koutek PedF

Dětský koutek Kampus Hybernská

MŠ Motoláček


Pro další informace kontaktujte prosím: , tel.: 224 491 759Přírodovědná školka Rybička

Přírodovědně zaměřená školka Rybička se nachází v areálu botanické zahrady Na Slupi (Benátská 4, Praha 2) a je určena pro děti od 2,5 do 6 (7) let. Celková kapacita zařízení je 24 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd dle věku. Kromě běžného vybavení školka disponuje přírodovědnou a keramickou dílnou a zookoutkem se zvířaty. Je určena dětem zaměstnanců, doktorandů a studentů Přírodovědecké fakulty UK. V provozu je celoročně.

Školku mohou navštěvovat i děti rodičů z UK či ze široké veřejnosti v době letních prázdnin v rámci příměstské školky či během roku v rámci nabízených zájmových kroužků.  


Kontakt:

Mgr. Petra Černá (ředitelka školky)

tel.: 734 179 878

www.skolkarybicka.czMaxíkova jazyková školka a jesle

Maxíkova jazyková školka a jesle se nachází v areálu kolejí Hvězda. Není provozována UK, jedná se o soukromý subjekt, tudíž neposkytuje zvýhodnění pro zaměstnance či studující na UK..Kontakt:

Zvoníčkova 1925/1, 162 08 Praha 6

tel.: 776 22 44 55

https://www.jazykova-skolka.cz/materska-skolka-praha6-petriny/


Dětská skupina Fafík

Dětská skupina sídlí v areálu Podnikatelského centra, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové. K dětské skupině náleží venkovní hřiště. Každý den může být přítomno maximálně 12 dětí, o které se starají dvě kvalifikované pečovatelky. Pro děti je připravován zajímavý program - sportovní aktivity, zpívánky, šikovné ručičky a hlavičky, výuka angličtiny, zahrádka. Stravování zajišťujeme. Skupina je pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Do dětské skupiny mohou docházet pouze děti rodičů, kterým umístění dětí do skupiny pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Provoz skupiny je celoroční. Je kladen velký důraz na individuální přístup k dítěti a jsou používány moderní didaktické pomůcky.Kontakt:

Mgr. Kateřina Picková (vedoucí dětské skupiny)

+420 732 555 492

https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Detska-skupina/


Dětský koutek Filozofické fakultě UK

Dětský koutek na Filozofické fakultě UK je umístěn v její hlavní budově (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) a poskytuje nezbytné zázemí pro přebalování, krmení, kojení a krátkodobý pobyt dětí předškolního věku s doprovodem. V rámci služeb koutku mohou zaměstnanci a studující Filozofické fakulty využít i krátkodobého dětského hlídání, které je zajišťováno chůvami z řad studentek fakulty.Kontakt:

Eva Fouani

tel.: 774 140 391

Bližší informace o provozu dětského koutkuDětský koutek na Fakultě tělesné výchovy a sportu

Podobné zázemí jako koutek na FF UK nabízí i ten, který je rodičům k dispozici na FTVS (José Martího 31, Praha 6). V dětském koutku o rozměrech 38 m2 je možnost jak péče o dítě (přebalování, krmení, kojení), tak prostor pro hry již straších dětí do šesti let. Kromě her je místnost pokryta wi-fi, dále pak malou kuchyňkou pro ohřátí jídla, dětským nábytkem i sedacím koutem. Prostor se nachází v blízkosti hlavního vchodu, klíče je možné si vyzvednout na vrátnici fakulty. Provozní doba koutku je od pondělí do pátku v době od 8 do 18 hodin (po domluvě lze individuálně upravit).


  


Kontakt:

Veronika Prudilová

Provozní řádDětský koutek na Pedagogické fakultě UK

Dětský koutek je umístěn v hlavní budově fakulty na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Stejně jako v předešlých případech je rodičům kromě hraček a dalších pomůcek k dispozici přebalovací pult a menší kuchyňka. Provozní doba koutku odpovídá provozu vrátnice budovy, tj. pondělí–pátek 6.30–21.30 hod., v sobotu podle rozvrhu s SIS.


  


Provozní řádDětský koutek Kampus Hybernská

Je umístěn v budově C na adrese Hybernská 4, Praha 1.


MŠ Motoláček

Předškolní zařízení pro zaměstnance FN Motol. Více informací zde

Poslední změna: 20. listopad 2023 13:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám