Legislativa

Hlavním vnitřním předpisem upravujícím podporu osob se zdravotním znevýhodněním je Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově.


Poskytování služeb a jejich financování se řídí Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT. V daném dokumentu jsou mj. specifikovány standardy opatření poskytovaných studujícím v jednotlivým kategoriích zdravotního postižení.


Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT za rok 2023 jsou k dispozici zdePoslední změna: 6. únor 2023 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám