Legislativa

Hlavním vnitřním předpisem upravujícím podporu osob se zdravotním znevýhodněním je opatření rektora č. 28/2023 Podpora uchazečů a studujících se specifickými potřebami na Univerzitě Karlově


Poskytování služeb a jejich financování se řídí Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT. V daném dokumentu jsou mj. specifikovány standardy opatření poskytovaných studujícím v jednotlivým kategoriích zdravotního postižení.


Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám MŠMT za rok 2023 jsou k dispozici zdePoslední změna: 2. červen 2023 12:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám