Prevence sexuálního obtěžování

Kontaktní adresa

K této adrese má přístup pouze jedna pověřená osoba Mgr. Blanka Štefaničová. Se všemi podněty bude záchazeno vážně a důvěrně.


Univerzita Karlova deklaruje nulovou toleranci k jakýmkoli projevům sexuálního obtěžování.Co je sexuální obtěžování?


Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Sexuální obtěžování tak můžeme rozdělit do 3 kategorií:


1. nevítaná sexuální pozornost

2. sexuální vydírání a nátlak

3. využívání genderových stereotypů


Konkrétně se pak může jednat například o sexuální návrhy, nabízení výhod za intimní sblížení či naopak vyhrožování v případě odmítnutí (např. udělení zápočtu, zkoušky nebo dobré známky, povýšení, finanční odměny či další jiné výhody), , různé formy psychického nátlaku, jako je například odlišné zacházení na základě pohlaví, materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty, vystavování a distribuce pornografických materiálů nebo ponižující poznámky. Patří sem i šikana a výhružné a nepřátelské jednání, urážlivé, nežádoucí a neopětované verbální i neverbální chování (intimní dotyky, i ve formě poplácání, hlazení) a fyzické napadení.Pro více informací prosím kontaktujte:


Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:

  • problematika prevence sexuálního obtěžování


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

  • vedoucí Centra Carolina


Více informací o sexuálním obtěžování najdete zde.


Poslední změna: 28. únor 2022 14:49 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám