Pro studenty/studentky

Studentům a studentkám se zdravotním znevýhodněním poskytuje Univerzita Karlova širokou nabídku podpory. Pokud však chcete služeb využívat či mít nárok na modifikaci studia, musíte se na Vaší fakultě evidovat mezi studující se specifickými potřebami. V této sekci se dočtete, jak přesně postupovat, a jaké možnosti pomoci jsou Vám následně k dispozici.


Centrum Carolina přímo poskytuje následující služby:

 • digitalizaci studijních materiálů,

 • zprostředkování asistence při studiu,

 • zapůjčení technických a kompenzačních pomůcek,

 • studovnu s bezplatným tiskem/kopírováním studijních materiálů,

 • zprostředkování nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu,

 • vzdělávací semináře pro studenty se SP,

 • poradenství a pomoc při řešení individuálních studijních záležitostí.


Další formy podpory potom poskytují přímo fakulty a jejich specializovaná pracoviště. Jedná se např. o:

 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby,

 • individuální výuku,

 • časovou kompenzaci,

 • sportovní aktivity.


Poslední změna: 2. srpen 2023 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám