Pro studenty

Studentům se zdravotním znevýhodněním poskytuje Univerzita Karlova širokou nabídku podpory. Pokud však chcete služeb využívat či mít nárok na modifikaci studia, musíte se na Vaší fakultě evidovat mezi studenty se speciálními potřebami. V této sekci se dočtete, jak přesně postupovat, a jaké možnosti pomoci jsou Vám následně k dispozici.


Centrum Carolina přímo poskytuje následující služby:

 • digitalizaci studijních materiálů,

 • zprostředkování asistence při studiu,

 • zapůjčení technických a kompenzačních pomůcek,

 • studovnu s bezplatným tiskem/kopírováním studijních materiálů,

 • zprostředkování nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu,

 • vzdělávací semináře pro studenty se SP,

 • poradenství a pomoc při řešení individuálních studijních záležitostí.


Další formy podpory potom poskytují přímo fakulty a jejich specializovaná pracoviště. Jedná se např. o:

 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby,

 • individuální výuku,

 • časovou kompenzaci,

 • sportovní aktivity.


Bližší popis jednotlivých služeb a instrukce pro jejich zajištění najdete také v této části.
Poslední změna: 25. září 2018 16:54 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám