Přihláška zdarma

Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - přihláška zdarma

V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma. Každou další přihlášku v rámci UK však uchazeč/ka platí.


Pozor, přihlášku zdarma je nutné podat už do 31. 12.!

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma naleznete zde.


Nově si mohou požádat o přihlášku zdarma studující, kteří pobírají přídavek na dítě.


Vyhodnocení, zda vaše žádost o nestanovení poplatku byla přijata, zjistíte do 31.1. Pokud by nebyla schválena, je třeba přihlášku uhradit, aby zůstala platná.


Veškeré podmínky pro nestanovení poplatku a jak podat žádost najdete zde.


Výňatek:


Poplatek se nestanoví, pokud uchazeč splní tyto podmínky:


a) podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,


b) není absolventem stejného typu studijního programu,


c) prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a


d) požádá o nestanovení poplatku.


V tíživé sociální situaci podle bodu 1. písm. c) se pro účel nestanovení poplatku podle čl. 1 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu a zároveň jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.


Pozor, přihlášku zdarma je nutné podat už do 31. 12.!


K žádosti je nutné přiložit vyplněné a podepsané (naskenované) čestné prohlášení.
Poslední změna: 6. listopad 2023 13:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám