Přihláška zdarma

Nestanovení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením - přihláška zdarma

V případě tíživé sociální situace uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově je možné podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma.


Pozor, přihlášku zdarma je nutné podat už do 31. 12.!

Kompletní informace o podání přihlášky zdarma naleznete zde.Veškeré podmínky pro nestanovení poplatku a jak podat žádost najdete zde.


Výňatek: poplatek se nestanoví, pokud uchazeč splní tyto podmínky:

a) podává přihlášku ke studiu v bakalářském nebo magisterském studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce,

b) není absolventem stejného typu studijního programu,

c) prokáže, že se nachází v tíživé sociální situaci a

d) požádá o nestanovení poplatku.

V tíživé sociální situaci podle bodu 1. písm. c) se pro účel nestanovení poplatku podle čl. 1 odst. 4 přílohy č. 2 Statutu nalézá uchazeč, který má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu a zároveň jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.


Pozor, přihlášku zdarma je nutné podat už do 31. 12.!


K žádosti je nutné přiložit vyplněné a podepsané (naskenované) čestné prohlášení.
Poslední změna: 14. prosinec 2022 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám