Na Karlovku navzdory překážkám

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322


Centrum Carolina se v letech 2019 - 2022 zapojilo do projektu ESF pro VŠ II na UK v rámci Univerzity Karlovy na podporu uchazečů/uchazeček a studentů/studentek se socio-ekonomickým znevýhodněním, aby jejich složitá sociální či ekonomická situace nebyla překážkou ve studiu.


V rámci tohoto projektu jsme nabízeli tyto podpůrné aktivity:

 • mentoring - podpora uchazečů/uchazeček a nově přijatých studujících pomocí studujících - mentorů

 • letní škola, která pomůže rychleji se zorientovat a adaptovat na vysokoškolské studium

 • sociální poradenství

 • semináře pro uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově

 • semináře pro výchovné poradce/poradkyně

 • podporu při pořizování pomůcek ke studiu (laptop, diktafon, učebnice apod.)


Pro koho byl projekt určen?

Projekt byl zacílen na uchazeče/uchazečky ze středních škol a na studující Univerzity Karlovy, jejichž prostředí bylo definováno následujícími aspekty a tyto podmínky mohly způsobit jejich znevýhodnění ve vzdělávacím procesu:

 • náročná finanční situace rodiny či jednotlivce (pobírání dávek, invalidního důchodu, rodičovské atd.)

 • nízké vzdělání rodičů či pečovatelů

 • bydliště v sociálně vyloučené lokalitě

 • nedostatečná znalost vyučovacího jazyka

 • znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci (studující může být vnímán jako příslušník nemajoritního etnika)

 • ústavní výchova, pěstounská péče

 • jiná forma znevýhodnění (studující doloží v rámci čestného prohlášení)


Do projektu byli zahrnuti studující, kteří splňovali alespoň jednu z těchto podmínek, a kteří zároveň tuto okolnost subjektivně vnímali jako překážku v rovném přístupu ke vzdělávání.


Poslední změna: 21. srpen 2023 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám