Na Karlovku navzdory překážkám

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322


Centrum Carolina se zapojilo do projektu ESF pro VŠ II na UK v rámci Univerzity Karlovy na podporu uchazečů/uchazeček a studentů/studentek se socio-ekonomickým znevýhodněním, aby jejich složitá sociální či ekonomická situace nebyla překážkou ve studiu.


V rámci tohoto projektu nabízíme tyto podpůrné aktivity:

 • mentoring - podpora uchazečů/uchazeček a nově přijatých studujících pomocí studujících - mentorů

 • letní škola, která pomůže rychleji se zorientovat a adaptovat na vysokoškolské studium

 • sociální poradenství

 • semináře pro uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově

 • semináře pro výchovné poradce/poradkyně

 • podporu při pořizování pomůcek ke studiu (laptop, diktafon, učebnice apod.)


Pro koho je projekt určen?

Projekt je zacílen na uchazeče/uchazečky ze středních škol a na studující Univerzity Karlovy, jejichž prostředí je definováno následujícími aspekty a tyto podmínky mohou, ale nemusí, způsobit jejich znevýhodnění ve vzdělávacím procesu:

 • náročná finanční situace rodiny či jednotlivce (pobírání dávek, invalidního důchodu, rodičovské atd.)

 • nízké vzdělání rodičů či pečovatelů

 • bydliště v sociálně vyloučené lokalitě

 • nedostatečná znalost vyučovacího jazyka

 • znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci (studující může být vnímán jako příslušník nemajoritního etnika)

 • ústavní výchova, pěstounská péče

 • jiná forma znevýhodnění (studující doloží v rámci čestného prohlášení)


Do projektu budou zahrnuti studující, kteří budou splňovat alespoň jednu z těchto podmínek, a kteří zároveň budou tuto okolnost subjektivně vnímat jako překážku v rovném přístupu ke vzdělávání.


Pro více informací kontaktujte:


Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

Poslední změna: 24. říjen 2022 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám