Na Karlovku navdory překážkám

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322


Centrum Carolina se zapojilo do projektu ESF pro VŠ II na UK v rámci Univerzity Karlovy na podporu uchazečů/uchazeček a studentů/studentek se socio-ekonomickým znevýhodněním, aby jejich složitá sociální či ekonomická situace nebyla překážkou ve studiu.


V rámci tohoto projektu nabízíme tyto podpůrné aktivity:

 • podpora uchazečů/uchazeček a nově přijatých studujících pomocí studentů - mentorů - už od listopadu 2020 (více informací níže)

 • letní škola, která pomůže rychleji se zorientovat a adaptovat na vysokoškolské studium

 • sociální poradenství

 • semináře pro uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově

 • semináře pro výchovné poradce/poradkyně

 • podporu při pořizování pomůcek ke studiu (laptop, diktafon, učebnice apod.)


Projekt je zacílen na studenty/studentky středních škol a UK, jejichž prostředí je definováno následujícími aspekty a tyto podmínky mohou, ale nemusí, způsobit jejich znevýhodnění ve vzdělávacím procesu:

 • špatná finanční situace rodiny

 • nízké vzdělání rodičů či pečovatelů

 • bydliště v sociálně vyloučené lokalitě

 • nedostatečná znalost vyučovacího jazyka

 • znevýhodnění kvůli etnické stigmatizaci (studující může být vnímán jako příslušník nemajoritního etnika)

 • ústavní výchova, pěstounská péče


Do projektu budou zahrnuti studující, kteří budou splňovat alespoň jednu z těchto podmínek, a kteří zároveň budou tuto okolnost subjektivně vnímat jako překážku v rovném přístupu ke vzdělávání.Co je to mentoring?


Mentoring je služba pro uchazeče/ky a pro studující prvních ročníků bakalářského studia. Funguje na bázi předávání zkušeností staršího či zkušenější mentora mladšímu či méně zkušenému menteemu. Mentor podporuje menteeho, aby překonal překážky, které mu přináší jeho nepříznivá životní situace, ať je to nízká finanční či sociální podpora rodiny, chronické onemocnění, nedostatek prostředků či jiná forma znevýhodnění. Mentoring pro studující a uchače/čky z Prahy probíhá formou pravidelných schůzek s cílem, na kterém se oba účastníci domluví. Mentoring pro mimopražské uchazeče/čky probíhá dálkově (online či po telefonu).


Mentory se snažíme hledat mezi studujícími, kteří sami pocházejí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a mohou tak lépe s mentees navázat vztah a pochopit jejich obtíže (ale mentorem se může stát i studující bez této zkušenosti). Zároveň mohou mentoři pomáhat s běžnou agendou prvních ročníků – pomoc se zápisem předmětů, orientace na univerzitě aj., a to méně formální cestou, která může být pro studující přijatelnější.


Chcete-li se do programu zapojit jako mentor či mentee, vyplňte nezávazný formulář a my se vám ozveme.


Pro více informací kontaktujte:

Bc. Tereza Kalivodová, DiS.

koordinátorka mentoringu

tel.: 224 491 899

e-mail:Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

Poslední změna: 10. prosinec 2020 10:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám