Poskytovatelé funkční diagnostiky

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující pracoviště, všechna pracoviště ji provádí také v anglickém jazyce:


Poradna pro studenty s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK

studenti se všemi typy postižení

doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.


studenti s tělesným postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková PhD.


studenti se zrakovým postižením

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková PhD.


studenti se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková


studenti se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková


Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK

studenti se specifickými poruchami učení a studenti s psychickými poruchami

doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.


studenti s psychickými poruchami

PhDr. Sylva Hönigová


studenti s poruchami autistického spektra

PhDr. Hana Sotáková


Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

studenti se všemi typy postižení

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.


Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

studenti se sluchovým postižením

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.


Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK

studenti se všemi typy postižení kromě postižení sluchového

PhDr. Mgr. David Čáp


studenti se specifickými poruchami učení

PhDr. Václav Mertin


studenti se specifickými poruchami učení a studenti s psychickými poruchami

Mgr. Veronika Šporclová, PhD.


studenti se specifickými poruchami učení a studenti s psychickými poruchami

PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová PhD.


Lékařská fakulta v Plzni UK

Mgr. Dana ChmelařováVýběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.Poslední změna: 28. listopad 2019 11:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám