Poskytovatelé funkční diagnostiky

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující pracoviště, všechna pracoviště ji provádí také v anglickém jazyce:


Poradna pro studující s handicapem při Katedře speciální pedagogiky PedF UK

studující se všemi typy postižení

doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.


studující s tělesným postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.


studující se zrakovým postižením

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.


studující se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.


Akademická psychologická poradna při Katedře psychologie PedF UK

studující se specifickými poruchami učení a studující s psychickými poruchami

doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.


studující s psychickými poruchami

PhDr. Sylva Hönigová


studující s poruchami autistického spektra

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.


Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

studující se sluchovým postižením

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.


Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK

studující se všemi typy postižení kromě postižení sluchového

PhDr. Mgr. David Čáp, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení

PhDr. Václav Mertin


studující se specifickými poruchami učení a studující s psychickými poruchami

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení a studující s psychickými poruchami

doc. PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.


Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

studující se všemi typy postižení

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.


Lékařská fakulta v Plzni UK

Mgr. Dana ChmelařováVýběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.Poslední změna: 14. květen 2020 12:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám