Poskytovatelé funkční diagnostiky

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující pracoviště, všechna pracoviště ji provádí také v anglickém jazyce:


Akademická poradna PedF UK


studující se zrakovým postižením

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.


studující se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.


studující s tělesným postižením, chronickým postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.


studující s poruchami autistického spektra

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.


studující s psychickými problémy, zdravotním znevýhodněním

doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.

PhDr. Sylva Hönigová


Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

studující se sluchovým postižením

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.


Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK

studující se všemi typy postižení kromě postižení sluchového

PhDr. Mgr. David Čáp, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení

PhDr. Václav Mertin


studující se specifickými poruchami učení a studující s psychickými poruchami

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení a studující s psychickými poruchami

doc. PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.


Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

studující se všemi typy postižení

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.


Lékařská fakulta v Plzni UK

Mgr. Dana ChmelařováVýběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.Poslední změna: 24. červen 2021 11:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám