GDPR

Informace o specifických potřebách studujících jsou evidovány v informačním systému „Student“. Údaje o evidenci jsou automaticky propisovány v systému i do dalšího souběžného (pokud student studuje na více fakultách) či následného studia. V systému "Student" je evidována skutečnost, že student má specifické potřeby a kategorie jeho znevýhodnění (např. zrakové znevýhodnění, SPU, PAS a pod.). Přístup k těmto informacím má na dané fakultě určený pracovník/pracovnice studijního oddělení, který/á je zodpovědný za jejich evidenci a také kontaktní osoba dané fakulty, dále pak pracovníci Centra Carolina, kteří je anonymizované vykazují ve statistikách na MŠMT. V případě studentů PřF nebo PF jsou údaje o evidenci v informačním systému Student automaticky viditelné také všem vyučujícím. Na ostatních fakultách k těmto informacím nemají přístup jiní zaměstnanci Univerzity Karlovy včetně vyučujících.


Údaje o přesné diagnóze studujících má k dispozici pouze poskytovatel funkční diagnostiky.


Vyučující jsou informováni o specifických vzdělávacích potřebách buď samotným studujícím, nebo za pomoci kontaktní osoby na fakultě, avšak vždy se souhlasem studenta/studentky.


Studující sami mohou tyto informace sdílet s dalšími poskytovateli služeb na UK – pracovníky poraden, digitalizačního střediska, ÚJKN apod.


Pokud využívá student/ka se specifickými potřebami asistenci z řad studujících, informaci o této skutečnosti eviduje Centrum Carolina pro účely vyplácení stipendií.


O vyřazení z evidence studujících se specifickými potřebami může student/ka zažádat ústně či písemně, a to prostřednictvím kontaktní osoby na fakultě nebo pracovníků Centra Carolina UK. Neznamená to smazání údajů zpětně, ale ukončení evidence v systému „Student“.


Údaje o studujících se specifickými potřebami jsou uchovávány 10 let po ukončení studia z důvodu možné kontroly z MŠMT ohledně čerpání finančních prostředků.Poslední změna: 2. srpen 2023 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám