GDPR

Informace o speciálních potřebách studujících jsou evidovány v informačním systému „Student“. Zde je evidován pouze popis vzdělávacích potřeb, nikoli diagnóza. Přístup k těmto informacím má na dané fakultě určený pracovník/pracovnice studijního oddělení, který/á je zodpovědný za jejich evidenci a také kontaktní osoba dané fakulty, dále pak pracovníci Centra Carolina, kteří je anonymizované vykazují ve statistikách na MŠMT. K těmto informacím nemají přístup jiní zaměstnanci Univerzity Karlovy včetně vyučujících.


Údaje o přesné diagnóze studujících má k dispozici pouze poskytovatel funkční diagnostiky.


Vyučující jsou informováni o speciálních vzdělávacích potřebách buď samotným studujícím, nebo za pomoci kontaktní osoby na fakultě, avšak vždy se souhlasem studenta/studentky.


Studující sami mohou tyto informace sdílet s dalšími poskytovateli služeb na UK – pracovníky poraden, digitalizačního střediska, ÚJKN apod.


Pokud využívá student/ka se speciálními potřebami asistenci z řad studujících, informaci o této skutečnosti eviduje Centrum Carolina pro účely vyplácení stipendií.


O vyškrtnutí z evidence studujících se speciálními potřebami může student/ka zažádat ústně či písemně, a to prostřednictvím kontaktní osoby na fakultě nebo pracovníků Centra Carolina UK. Neznamená to smazání údajů zpětně, ale ukončení evidence v systému „Student“.


Údaje o studujících se speciálními potřebami jsou uchovávány 10 let po ukončení studia z důvodu možné kontroly z MŠMT ohledně čerpání finančních prostředků.Poslední změna: 17. únor 2020 15:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám