Letní škola

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322V rámci projektu ESF pro VŠ na UK II připravujeme na září 2021 letní školu pro nově přijaté studující. Více informací doplníme, jakmile bude jasnější, jakým způsobem bude možné program realizovat vzhledem k epidemiologické situaci.


Akce bude zaměřena na seznámení nových studujících s prostředím UK, předání základních organizačních informací týkajících se studia i praktických rad souvisejících s možnostmi podpory, kterou mohou studující využít s ohledem na svou sociální situaci (podpůrné zdroje v rámci i mimo UK). Účelem je rovněž podpora v navázání kontaktů s dalšími spolužáky a spolužačkami a vytvoření základních sociálních vazeb. Na adaptační pobyt bude navazovat blok čtyř přípravných kurzů zaměřených na rozvoj konkrétních studijních kompetencí (efektivní učení, psaní poznámek, akademické psaní apod.). Cílem je připravit studující na zvládání studijních povinností, které na ně v budoucnu čekají.


Účastníci/ce programu budou vybráni/y ze zájemců, kteří se do něj přihlásí prostřednictvím žádosti, jejíž součástí bude mj. průvodní dopis obsahující stručný popis sociální situace. Součástí podpory bude i materiální pomoc spočívající ve zprostředkování základních studijních pomůcek (notebook, literatura apod.) a po dobu prvního ročníku studia mentoring ze strany zkušenějších studujících UK.


Letní školu připravují a případné dotazy zodpoví:Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:
Poslední změna: 17. únor 2021 11:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám