Uznaná doba rodičovství

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů z roku 2013 ukládá veřejným vysokým školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů po dobu, kdy jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (tzv. uznaná doba rodičovství). Studující - rodiče tak mají možnost požádat o evidenci uznané doby rodičovství, na základě čehož jim vzniká nárok na dílčí modifikaci podmínek jejich studia.


Jedná se o následující nároky, které jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem UK (SZŘ UK):

  • nárok na přerušení studia po dobu uznané doby rodičovství (přičemž doba přerušení není započítávána do celkové doby studia pro účely stanovení poplatku za prodlouženou dobu studia) – čl. 4 odst. 11 SZŘ UK

  • nárok na individuální studijní plán v době, kdy by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené (přičemž průběh a podmínky tohoto plánu stanoví tak, aby došlo k prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností nejméně o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské dovolené) – čl. 5 odst. 10 písm. a) SZŘ UK


Evidence uznané doby rodičovství (včetně podmínek a postupu při podávání žádostí) je upravena opatřením rektora č. 36/2018.


Poslední změna: 24. únor 2020 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám