• O nás

O nás

Centrum Carolina je jedním z oddělení UK Pointu. Naše služby jsou určeny studentům a studentkám, kteří se v průběhu studia dostanou do situace, kdy potřebují pomoci s obtížnejší životní situaci. Věnujeme se především podpoře osob se zdravotním a socioekonomickým znevýhodněním, nebo také i podpoře v situacích sexuálního obtěžování a šikany. Obrátit se však na náš tým může každý, koho v průběhu studia postihnou nějaké komplikace.


Již od roku 1996 funguje na UK centrum koordinace služeb pro studenty s různými typy znevýhodnění, které od roku 2018 nese název Centrum Carolina. Cílem centra je, aby podpora na všech 17 fakultách byla srovnatelná a studenti a studentky zde dostali odpovídající a kvalitní péči. Reagujeme stále na změny a novinky v oblasti poskytování služeb – ať už se jedná o nové technologie, nebo vznik či posílení nových služeb apod. Inspiraci čerpáme v zahraničí i na jiných univerzitách v ČR. Zároveň jsme moc rádi za zpětnou vazbu od samotných studujících, která nám pomáhá odhalovat slabá místa v systému nebo oblasti, na které by se mohlo zapomenout. Neváhejte se nám proto ozvat s nápady na zlepšení, s připomínkami nebo třeba i s kladným ohlasem na poskytovanou službu.


Unvierzita Karlova je členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VŠ (AP3SP), která napomáhá rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb, dbá na dodržování standardu kvality poskytovaných služeb a podporuje koncept rovného přístupu ke vzdělávání.


Centrum Carolina rovněž spolupracuje s Asociací vysokoškolských poradců (AVŠP), která se zasazuje o rozvoj a kvalitu studijního, psychologického, speciálně-pedagogického, profesního a kariérního poradenství včetně dalších souvisejících poradenských a informačních služeb.


Činnost Centra se zaměřuje na následující oblasti:

  • podpora studentek/studentů a uchazeček/uchazečů o studium se specifickými potřebami

  • podpora studentek/studentů a uchazeček/uchazečů o studium se socioekonomickým znevýhodněním (např. studující s nízkými příjmy)

  • podpora studujících - rodičů

  • poradenské služby (pro všechny studující UK)

  • podpora činnosti studentských spolků

  • podpora v situacích řešení sexualního obtěžování nebo šikany


Kromě bližšího popisu našich aktivit najdete na tomto webu i veškeré další informace, které vám mohou během studia přijít vhod. Díky tomu budete mít přehled o tom, jaké možnosti podpory univerzita a její fakulty nabízí. Prostor je věnován také specializovaným organizacím mimo univerzitu.
Video o tom, co vlastně děláme Vám v krátkosti shrne Janek Rubeš:

Poslední změna: 2. srpen 2023 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám