Nabídka služeb

Jakmile se úspěšně evidujete mezi studující se specifickými potřebami, můžete využívat některou z řady služeb, které Univerzita Karlova nabízí. Nárok na jejich čerpání je dán posudkem funkční diagnostiky, ve kterém je vždy uvedeno, jakou formu podpory studující potřebuje. Se zprostředkováním služeb Vám pomůže Vaše fakultní kontaktní osoba.


Vyšla nová brožura Průvodce studiem se specifickými potřebami na UK, která obsahuje užitečné tipy a informace o studiu. Zároveň tato brožura přináší také rady zájemcům/kyním o studiu na UK. Průvodce studiem se specifickými potřebami na UK ke stažení zde.


V této sekci najdete výčet a popis všech forem podpory, které jsou dostupné studujícím s daným typem zdravotního znevýhodnění.Kromě těchto specifických služeb je třeba zmínit ještě možnost využití počítačové studovny, která je součástí Digitalizačního střediska Centra Carolina (Celetná 20). Tu mohou využívat všichni evidovaní studující se specifickými potřebami (bez ohledu na kategorii), kterým je zde umožněno bezplatné kopírování, tisknutí či skenování studijních materiálů.


Pokud chcete následující služby využít, požádejte si o ně s dostatečným předstihem. U některých služeb je minimální lhůta 14 dní. Domluvte se prosím s koordinátorem služby.


1. Studující se zrakovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (editovatelné elektronické dokumenty , needitovatelné dokumenty, audiodokumenty)

  b. 

Hmatové dokumenty, hmatová grafika

  c. 

Asistence při studiu a Nácviky studijních strategií

  d. 

Využití pomůcek

  e. 

Individuální výuka (příležitostná/přechodná/soustavná)

  f. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  g. 

Prostorová orientace (intenzivní/příležitostná)

  h. 

Jazyková korektura studijních prací

Koordinátor služeb:


2. Studující se sluchovým postižením

  a. 

Tlumočnické a přepisovatelské služby . Vybraná informační videa tlumočená do ČZJ

  b. 

Zapisovatelské služby

  c. 

Asistence při studiu a Nácviky studijních strategií

  d. 

Využití pomůcek (potřebné pomůcky mohou studentům UK půjčovat také fakultní kontaktní osoby nebo Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

  e. 

Individuální výuka (příležitostná / přechodná / soustavná)

  f. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  g. 

NaN UK - Neslyšící a nedoslýchaví studenti na UK

  h. 

Výuka cizích jazyků a zkoušky z cizích jazyků designované pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK (více informací Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

  i. 

Další služby dle funkční diagnostiky a individuální situace jednotlivých studentů (více informací fakultní kontaktní osoby nebo Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

Koordinátorka služeb: .

Tip: Hledáte rady a nápady, jak studovat? Prostudujte si web Neslyšící a nedoslýchaví studenti na UK.


3. Studující s tělesným a pohybovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu a Nácviky studijních strategií

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná /soustavná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátoři služeb: ,


4. Studující se specifickými poruchami učení

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (audiodokumenty, editovatelné elektronické dokumenty 2. řádu)

  b. 

Asistence při studiu a Nácviky studijních strategií

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná/přechodná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Diagnostika

Koordinátorka služeb:


5. Studující s poruchou autistického spektra

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu a Nácviky studijních strategií

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

  g. 

Diagnostika

  h. 

Peer program pro studující s psychickými a jinými obtížemi

Koordinátorka služeb:

Informační brožura: Metodika přístupu ke studentům s PAS na UK

Obecné zásady podpory: Studium osob s PAS na VŠ
6. Studující s psychickými obtížemi, chronickým somatickým onemocněním aj.

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu a Nácviky studijních strategií

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

  g. 

Peer program pro studující s psychickými a jinými obtížemi

Koordinátor služeb:

Informační brožura: Manuál podpory studentů s psychickým onemocněním na vysoké školePoslední změna: 4. březen 2024 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám