Nabídka služeb

Jakmile se úspěšně evidujete mezi studující se speciálními potřebami, můžete využívat některou z řady služeb, které Univerzita nabízí. Nárok na jejich čerpání je dán posudkem funkční diagnostiky, ve kterém je vždy uvedeno, jakou formu podpory student/ka potřebuje. Se zprostředkováním služeb Vám pomůže Vaše fakultní kontaktní osoba.


V této sekci najdete výčet a popis všech forem podpory, které jsou dostupné studujícím s daným typem zdravotního znevýhodnění.Kromě těchto specifických služeb je třeba zmínit ještě možnost využití počítačové studovny, která je součástí Digitalizačního střediska Centra Carolina (Celetná 20). Tu mohou využívat všichni evidovaní studující se speciálními potřebami (bez ohledu na kategorii), kterým je zde umožněno bezplatné kopírování, tisknutí či skenování studijních materiálů.


Pokud chcete následující služby využít, požádejte si o ně dostatečně dopředu. U některých služeb je minimální lhůta 14 dní. Domluvte se prosím s koordinátorem služby.


1. Studující se zrakovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (editovatelné elektronické dokumenty , needitovatelné dokumenty, audiodokumenty)

  b. 

Hmatové dokumenty, hmatová grafika

  c. 

Asistence při studiu

  d. 

Využití pomůcek

  e. 

Individuální výuka (příležitostná / přechodná /soustavná)

  f. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  g. 

Prostorová orientace (intenzivní/příležitostná)

Koordinátorka služeb: PhDr. Lenka Dobešová


2. Studující se sluchovým postižením

  a. 

Tlumočnické a přepisovatelské služby

  b. 

Zapisovatelské služby

  c. 

Asistence při studiu

  d. 

Využití pomůcek (potřebné pomůcky mohou studentům UK půjčovat také fakultní kontaktní osoby nebo Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

  e. 

Individuální výuka (příležitostná / přechodná / soustavná)

  f. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  g. 

Výuka cizích jazyků a zkoušky z cizích jazyků designované pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK (více informací Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

  h. 

Další služby dle funkční diagnostiky a individuální situace jednotlivých studentů (více informací fakultní kontaktní osoby nebo Ústav jazyků a komunikace neslyšících)

Koordinátorka služeb: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.; ( Ústav jazyků a komunikace neslyšících )

Tip: Hledáte rady a nápady, jak studovat? Prostudujte si web Neslyšící a nedoslýchaví studenti na UK: https://neslysicinauk.ff.cuni.cz/


3. Studující s tělesným a pohybovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná /soustavná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátoři služeb: Bc. Simona Kostelanská, DiS., Mgr. Ivan Kačur


4. Studující se specifickými poruchami učení

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (audiodokumenty, editovatelné elektronické dokumenty 2. řádu)

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Diagnostika

Koordinátorka služeb: Mgr. Alice Rytychová


5. Studující s poruchou autistického spektra

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátorka služeb: Mgr. Anna Vozková


6. Studující s psychickými obtížemi, chronickým somatickým onemocněním aj.

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátorka služeb: Mgr. Anna Vozková, Mgr. Silvie NedvědováPoslední změna: 23. září 2021 11:33 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám