Nabídka služeb

Jakmile se úspěšně evidujete mezi studující se speciálními potřebami, můžete využívat některou z řady služeb, které Univerzita nabízí. Nárok na jejich čerpání je dán posudkem funkční diagnostiky, ve kterém je vždy uvedeno, jakou formu podpory student/ka potřebuje. Se zprostředkováním služeb Vám pomůže Vaše fakultní kontaktní osoba.


V této sekci najdete výčet a popis všech forem podpory, které jsou dostupné studujícím s daným typem zdravotního znevýhodnění.Kromě těchto specifických služeb je třeba zmínit ještě možnost využití počítačové studovny, která je součástí Digitalizačního střediska Centra Carolina (Celetná 20). Tu mohou využívat všichni evidovaní studující se speciálními potřebami (bez ohledu na kategorii), kterým je zde umožněno bezplatné kopírování, tisknutí či skenování studijních materiálů.


1. Studující se zrakovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (editovatelné elektronické dokumenty , needitovatelné dokumenty, audiodokumenty)

  b. 

Hmatové dokumenty, hmatová grafika

  c. 

Asistence při studiu

  d. 

Využití pomůcek

  e. 

Individuální výuka (příležitostná / přechodná /soustavná)

  f. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  g. 

Prostorová orientace (intenzivní/příležitostná)

Koordinátoři služeb: Mgr. Miloš Šmíd, Mgr. Zuzana Žižková


2. Studující se sluchovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (editovatelné elektronické dokumenty 2. řádu )

  b. 

Tlumočnické a přepisovatelské služby

  c. 

Zapisovatelské služby

  d. 

Elektronické videodokumenty

  e. 

Asistence při studiu

  f. 

Využití pomůcek

  g. 

Individuální výuka (příležitostná / přechodná / soustavná)

  h. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

Koordinátorka služeb: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., Ústav jazyků a komunikace neslyšících


3. Studující s tělesným a pohybovým postižením

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná /soustavná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátoři služeb: Bc. Tereza Kalivodová, DiS, Mgr. Ivan Kačur


4. Studující se specifickými poruchami učení

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (audiodokumenty, editovatelné elektronické dokumenty 2. řádu)

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Diagnostika

Koordinátorka služeb: Mgr. Veronika Plechatá


5. Studující s poruchou autistického spektra

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná /přechodná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátorka služeb: Mgr. Jana Vlasáková


6. Studující s psychickými obtížemi, chronickým somatickým onemocněním aj.

  a. 

Zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury

  b. 

Asistence při studiu

  c. 

Využití pomůcek

  d. 

Individuální výuka (příležitostná)

  e. 

Časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

  f. 

Prostorová orientace

Koordinátorka služeb: Mgr. Silvie NedvědováPoslední změna: 24. únor 2020 11:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám