Evidence studentů

Pro využívání služeb pro studenty se speciálními potřebami, je nutné se evidovat.


Pokud máte zájem evidovat se mezi studující se speciálními potřebami, kontaktujte prosím funkčního diagnostika nebo kontaktní osobu na Vaší fakultě, která Vás procesem provede.

Případné dotazy rádi zodpoví pracovníci Centra Carolina.


Pro evidenci je třeba splnit tři kroky:

  1. absolvovat funkční diagnostiku,

  2. doložit potvrzení o zdravotním postižení,

  3. udělit informovaný souhlas (se zanesením údajů o zdravotním stavu do programu Student).


Evidovat se lze kdykoli během akademického roku, z procesních důvodů doporučujeme nechat se evidovat do 31.10. daného roku.


Pokud nemáte stanovenou diagnozu dyslexie, autismu nebo poruchy pozornosti, můžete se nechat otestovat.


Status studenta se speciálními potřebami vzniká po řádné evidenci, tedy splnění všech 3 kroků uvedených výše, a platí automaticky po celou dobu studia. V případě potřeby je možné posudek funkční diagnostiky aktualizovat - např. při výrazné změně oboru, z čehož mohou plynout odlišné požadavky na modifikace studia, nebo při změně zdravotního stavu.

1. Funkční diagnostika

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující pracovištěVýběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.2. Potvrzení o zdravotním stavu

Další podmínkou pro evidenci mezi studenty se speciálními potřebami je doručení aktuálně platného dokumentu dokládající Vaše zdravotní znevýhodnění.

Uznatelnými doklady jsou v tomto případě:

  a. 

doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

  b. 

doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

  c. 

průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

  d. 

doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde), nebo

  e. 

doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo

  f. 

lékařská zpráva* o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e), nebo

  g. 

rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VVŠ (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže student/ka dočasně prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až c), nebo pokud nebyl/a uznán/a způsobilým/ou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jeho/jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.


Příslušný dokument je třeba doručit na studijní oddělení Vaší fakulty (společně s podepsaným informovaným souhlasem - viz níže).

* Pro zařazení mezi studující s psychickými obtížemi je nutné doložit zprávu od klinického psychologa nebo psychiatra, vyšetření není možné absolvovat v rámci univerzitních poraden. Pokud potřebujete pomoci s vyhledáním vhodného odborníka kontaktujte Mgr. Annu Vozkovou3. Informovaný souhlas

Posledním krokem k úspěšné evidenci je doručení podepsaného informovaného souhlasu na studijní oddělení (zde formulář v ČJ nebo AJ). Dáváte jím souhlas s tím, že údaje o Vašem zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami budou zaneseny do informačního systému v sekci „Student“.Poslední změna: 3. leden 2023 10:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám