Evidence studentů

Pro využívání služeb pro studenty se specifickými potřebami je nutné se evidovat.


Pokud máte zájem evidovat se mezi studující se specifickými potřebami, kontaktujte prosím funkčního diagnostika nebo kontaktní osobu na Vaší fakultě, která Vás procesem provede.

Případné dotazy rádi zodpoví pracovníci Centra Carolina.


Pro evidenci je třeba splnit tři kroky:

  1. doložit potvrzení o zdravotním postižení,

  2. absolvovat funkční diagnostiku,

  3. udělit informovaný souhlas (se zanesením údajů o zdravotním stavu do programu Student).


Pro evidenci je potřeba doložit potvrzení o zdravotním postižení a následně absolvovat funkční diagnostiku. Při funkční diagnostice také udělíte informovaný souhlas se zanesením údajů o specifických potřebách do programu Student.


Evidovat se lze kdykoli během akademického roku, z procesních důvodů doporučujeme nechat se evidovat do 31.10. daného roku.


Pokud nemáte stanovenou diagnozu dyslexie, autismu nebo poruchy pozornosti, můžete se nechat otestovat.


Status studenta se specifickými potřebami vzniká po řádné evidenci, tedy splnění všech 3 kroků uvedených výše, a platí automaticky po celou dobu studia. V případě potřeby je možné posudek funkční diagnostiky aktualizovat – např. při výrazné změně oboru, z čehož mohou plynout odlišné požadavky na modifikaci studia, nebo při změně zdravotního stavu.


1. Potvrzení o zdravotním stavu

Podmínkou pro evidenci mezi studenty se specifickými potřebami je doručení funkčnímu diagnostikovi aktuálně platný dokument dokládající Vaše zdravotní znevýhodnění.

Uznatelnými doklady jsou v tomto případě:

  a. 

doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

  b. 

doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

  c. 

průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

  d. 

doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde), nebo

  e. 

doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo

  f. 

lékařská zpráva* o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e), nebo

  g. 

rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VVŠ (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže student/ka dočasně prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až c), nebo pokud nebyl/a uznán/a způsobilým/ou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jeho/jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.2. Funkční diagnostika


Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem, který na základě Vašich dodaných zdravotních zpráv spolu s Vámi posoudí, jaké budete potřebovat modifikace během studia. Nejedná se o stanovení diagnózy.

Účelem rozhovoru je tedy identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Funkční diagnostika Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Funkční diagnostiku lze dle potřeby během studia aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující interní pracovníci.Výběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení funkční diagnostiky můžete také konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.3. Informovaný souhlas

Posledním krokem k úspěšné evidenci je podepsání informovaného souhlasu, a to přímo při provádění funkční diagnostiky, nebo na studijním oddělení. Dáváte jím souhlas s tím, že údaje o Vašem zařazení do kategorie studentů se specifickými potřebami budou zaneseny do informačního systému v sekci „Student“.Poslední změna: 15. květen 2024 11:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám