Příspěvek na bydlení

Jedná se o dávku, kterou vyplácí Úřad práce. Od 1. 1. 2023 se změnily podmínky k pobírání této dávky. Váš případný nárok na ni si můžete ověřit zde.


Některé vybrané podmínky


1) Do rozhodného příjmu se započítává výživné od rodičů.


2) Naopak příjem z brigád v pracovněprávních vztazích (příjem ze závislé činnosti) se do rozhodného příjmu (překvapivě) nezapočítává. Je to novinka od roku 2021, viz třeba zde, zde a § 5 odst. 8 písm. a) zákona o státní sociální podpoře).


3) Sirotčí důchod se do rozhodných příjmů započítává.


4) Stipendia se do rozhodného příjmu nezapočítávají.


5) Žádat můžete i když bydlíte ve spolubydlení; jen je potřeba počítat s tím, že musíte zahrnout i příjmy ostatních členů domácnosti.


A pozor, splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná


6) Pokud bydlíte na koleji, příspěvek na bydlení žádat nelze. A podle Ústavního soudu to je ústavně konformní.


7) Pokud vyděláváte jako OSVČ, neznamená to, že na příspěvek na bydlení nárok nemáte, jen jsou jiná pravidla pro to, jak tam zahrnout rozhodné příjmy (viz zde).


8) Z pohledu žádosti o příspěvek na bydlení a obecně tohoto zákona je student prezenčního studia do 26 let věku tzv. nezaopatřeným dítětem (nezapomeňte zakliknout ve formuláři).Další informace o příspěvku na bydlení: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni


Zpracoval Jakub Čech, student Právnické fakulty UK, zvolený akademický senátor UK


Poslední změna: 14. srpen 2023 10:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám