Náš tým

Vedoucí oddělení

Podpora studentů a studentek se speciálními potřebami

Poradenské služby a studentské spolky

Podpora studentů a studentek se socioekonomickým znevýhodněním

Externí spolupracovníci


Pokud nás nezastihnete telefonickou cestou, spojte se s námi, prosím, přes email. K osobní schůzce jsme Vám k dispozici po předchozí domluvě. Děkujeme.


Vedoucí oddělení


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace aktivit Centra Carolina, metodická a koncepční činnost

 • sociální poradenství


Podpora studentů a studentek se speciálními potřebami


Služba zapůjčování pomůcek:


Mgr. Jana Vlasáková

tel.: 224 491 604

e-mail:

konzultační hodiny: úterý-čtvrtek po předchozí domluvě

 • správa studentských a uchazečských databází, evidence studujících

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče/uchazečky, studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně UK

 • poradenství


Administrace zajišťování funkční diagnostiky:


Mgr. Denisa Neumannová

e-mail: denisa.neumannova@ruk.cuni.cz


Koordinace podpory pro studující se zrakovým postižením (kategorie A)

PhDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

tel.: 224 491 507, 777 355 728

e-mail: lenka.dobesova@ruk.cuni.cz


 • poradenství ohledně studia zrakově postižených studentů

 • nácviky studijních strategií

 • správkyně digitalizačního střediska a studovny pro studující se speciálními potřebami

 • funkční diagnostika

 • zprostředkování nácviku prostorové orientace a samostatného pohybuKoordinace podpory pro studující se sluchovým postižením (kategorie B)

Mgr. Kateřina Holubová (externí pracovnice)

tel.: 224 491 507, 777 355 728

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Adresa: Hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (4. patro, místnost č. 421)

 • poradenství ohledně studia neslyšících a nedoslýchavých studentů

 • nácviky studijních strategií

 • poradenství k technice (externí mikrofony, automatický přepis atd.)

 • funkční diagnostika

 • tvorba webu NaN UK
Koordinace podpory pro studující s pohybovým postižením (kategorie C)


Mgr. Simona Kostelanská, DiS.

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • mapování přístupnosti budov

 • podpora pro vyjíždějící a přijíždějící studující se speciálními potřebami

 • poradenství


Mgr. Ivan Kačur

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: čtvrtek-pátek po předchozí domluvě

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenství


Koordinace podpory pro studující se specifickými poruchami učení a s poruchou autistického spektra (kategorie D, E)


Mgr. Alice Rytychová

tel. 224 491 735

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • správa centralizovaných služeb – asistence při studiu, nácviky studijních strategií

 • semináře a vzdělávací kurzy pro studující a zaměstnance UK

 • projektové aktivity (CRP)


Koordinace podpory pro studující s psychickými a jinými obtížemi (kategorie F)


Mgr. Anna Vozková

tel.: 222 232 452

mobil: 778 980 114 (v provozu od 9:00 - 17:00 v pracovní den)

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě (pracoviště UK Point, Školská 13a)

 • asistentka koordinátorky poradenských služeb

 • nácviky studijních strategií

 • poradenství


Podpora studentek a studentů se socioekonomickým znevýhodněním


Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759, mobil: 778 978 631

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-čtvrtek po předchozí domluvě

 • sociální poradenství

 • poradenství v oblasti podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

 • problematika prevence sexuálního obtěžování


Mgr. Michaela Pacáková

tel.: 224 491 899

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • poradenství

 • mentoring


Poradenské služby, studentské spolky


Mgr. Silvie Nedvědová

tel.: 778 420 553

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace poradenských služeb

 • individuální koučink

 • rozvoj studijních kompetencí

 • podpora zájmové činnosti - činnost spolků


Externí spolupracovníci


 • Poradci pro studentky a studenty se speciálními potřebami - nácvik studijních strategií

  Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D. e-mail: ; pro studující s pohybovým postižením a se specifickými poruchami učení

  PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. e-mail: ; pro studující s psychickými obtížemi, PAS a jinými obtížemi

  Mgr. Jakub Bachtík e-mail: ; pro všechny evidované studující: akademické psaní, práce s odbornými texty


 • Psychoterapeutické poradenství

  Mgr. Matyáš Műller, MSc., Ph.D. e-mail:

  PhDr. Marie Bendová e-mail:


 • Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na fakultách


 • Poskytovatelé funkční diagnostikyPoslední změna: 3. březen 2023 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám