Náš tým

Vedoucí oddělení

Podpora studentů a studentek se speciálními potřebami

Poradenské služby

Studentské spolky

Podpora studentů a studentek se socioekonomickým znevýhodněním

Externí spolupracovníci


Vedoucí oddělení


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace aktivit centra, metodická a koncepční činnost

 • sociální poradenství

 • poradenství v oblasti podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem


Podpora studentů a studentek se speciálními potřebami


Mgr. Veronika Plechatá

tel. 224 491 735

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • správa centralizovaných služeb – Asistence při studiu

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky se specifickými poruchami učení

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče/uchazečky, studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně UK

 • poradenství

 • správa webu


Mgr. Jana Vlasáková

tel.: 224 491 604

e-mail:

konzultační hodiny: úterý-čtvrtek po předchozí domluvě

 • správa studentských a uchazečských databází, evidence studujících

 • služba zapůjčování pomůcek

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s poruchami autistického spektra

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče/uchazečky, studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně UK

 • poradenství


Mgr. Denisa Neumannová

e-mail:

 • správa centralizovaných služeb – Funkční diagnostika


Bc. Tereza Kalivodová, DiS.

tel.: 224 491 899

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s tělesným postižením

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenství

 • mentoring


Mgr. Ivan Kačur

e-mail:

konzultační hodiny: čtvrtek-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s tělesným postižením

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenstvíDigitalizační středisko

PhDr. Lenka Dobešová

tel.: 224 491 507

e-mail:

 • správkyně digitalizačního střediska a studovny pro studující se speciálními potřebami

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky se zrakovým postižením

 • digitalizace studijních zdrojů

 • zprostředkování nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu


Poradenské služby, studentské spolky


Mgr. Silvie Nedvědová

tel.: 778 420 553

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace poradenských služeb

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s psychickými obtížemi

 • individuální koučink

 • rozvoj studijních kompetencí

 • diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

 • podpora zájmové činnosti studentů a studentek


Podpora studentek a studentů se socioekonomickým znevýhodněním

Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-čtvrtek po předchozí domluvě

 • sociální poradenství

 • poradenství v oblasti podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

 • koordinace služeb pro studující rodiče

 • koordinace služeb pro studující ekonomicky znevýhodněnéExterní spolupracovníci

 • Ústav jazyků a komunikace neslyšících

  - služby pro uchazeče a studenty se sluchovým postižením


 • Poradci pro studentky a studenty se speciálními potřebami - nácvik studijních strategií

  (studující se sluchovým postižením)

  (studující se sluchovým postižením)

  (studující se zrakovým a pohybovým postižením)

  (studující se specifickými poruchami učení)

  (studující s psychickými obtížemi, PAS a jinými obtížemi)

  (akademické psaní, práce s odbornými texty - pro všechny evidované studující)


 • Psychoterapeutické poradenství


 • Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na fakultách


 • Poskytovatelé funkční diagnostikyPoslední změna: 23. září 2020 14:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám