Náš tým

Vedoucí oddělení

Podpora studentů a studentek se speciálními potřebami

Poradenské služby

Studentské spolky

Podpora studentů a studentek se socioekonomickým znevýhodněním

Externí spolupracovníci


Momentálně jsme kvůli koronavirové situaci převážně na homeoffice. Kontaktujte nás prosím primárně přes email. Osobní schůzky, pokud jsou nezbytné, si prosím také předem domluvte přes email. Děkujeme.


Vedoucí oddělení


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace aktivit centra, metodická a koncepční činnost

 • sociální poradenství

 • poradenství v oblasti podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem


Podpora studentů a studentek se speciálními potřebami


Mgr. Alice Rytychová

tel. 224 491 735

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • správa centralizovaných služeb – Asistence při studiu

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče/uchazečky, studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně UK

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky se specifickými poruchami učení

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s poruchami autistického spektra

 • poradenství


Mgr. Jana Vlasáková

tel.: 224 491 604

e-mail:

konzultační hodiny: úterý-čtvrtek po předchozí domluvě

 • správa studentských a uchazečských databází, evidence studujících

 • služba zapůjčování pomůcek

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče/uchazečky, studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně UK

 • poradenství


Mgr. Denisa Neumannová

e-mail:

 • správa centralizovaných služeb – Funkční diagnostika


Mgr. Klára Neumannová

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky se socioekonomickým znevýhodněním

 • poradenství

 • mentoring


Mgr. Ivan Kačur

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: čtvrtek-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s tělesným postižením

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenství


Bc. Simona Kostelanská, DiS.

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky s tělesným postižením

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenství

 • poradenství pro vyjíždějící a přijíždějící studenty se speciálními potřebami


Mgr. Anna Vozková

tel.: 222 232 452 (pracoviště UK Point Školská)

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • koordinace služeb pro studenty/studenkty a uchazeče/uchazečky s psychickými obtížemi

 • asistentka koordinátorky poradenských služeb

 • nácviky studijních strategií

 • poradenství


Digitalizační středisko

PhDr. Lenka Dobešová

tel.: 224 491 507, 777 355 728

e-mail:

 • správkyně digitalizačního střediska a studovny pro studující se speciálními potřebami

 • koordinace služeb pro studenty/studentky a uchazeče/uchazečky se zrakovým postižením

 • digitalizace studijních zdrojů

 • zprostředkování nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu


Poradenské služby, studentské spolky


Mgr. Silvie Nedvědová

tel.: 778 420 553

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace poradenských služeb

 • individuální koučink

 • rozvoj studijních kompetencí

 • diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

 • podpora zájmové činnosti - činnost spolků


Podpora studentek a studentů se socioekonomickým znevýhodněním

Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-čtvrtek po předchozí domluvě

 • sociální poradenství

 • poradenství v oblasti podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

 • koordinace služeb pro studující rodiče

 • koordinace služeb pro studující ekonomicky znevýhodněnéExterní spolupracovníci

 • Ústav jazyků a komunikace neslyšících

  - služby pro uchazeče a studenty se sluchovým postižením


 • Poradci pro studentky a studenty se speciálními potřebami - nácvik studijních strategií

  (studující se sluchovým postižením)

  (studující se sluchovým postižením)

  (studující se zrakovým a pohybovým postižením)

  (studující se specifickými poruchami učení)

  (studující s psychickými obtížemi, PAS a jinými obtížemi)

  (akademické psaní, práce s odbornými texty - pro všechny evidované studující)


 • Psychoterapeutické poradenství


 • Kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na fakultách


 • Poskytovatelé funkční diagnostikyPoslední změna: 5. říjen 2021 11:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám