Náš tým

Vedoucí oddělení

Podpora studentů a studentek se specifickými potřebami

Poradenské služby

Podpora studentů a studentek se socioekonomickým znevýhodněním

Externí spolupracovníci


Pokud nás nezastihnete telefonickou cestou, spojte se s námi, prosím, přes e-mail. K osobní schůzce jsme Vám k dispozici po předchozí domluvě. Děkujeme.Vedoucí oddělení


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace aktivit Centra Carolina, metodická a koncepční činnost

 • sociální poradenství


Podpora studentů a studentek se specifickými potřebami


Služba zapůjčování pomůcek:


Mgr. Jana Vlasáková

tel.: 224 491 604

e-mail:

konzultační hodiny: úterý-čtvrtek po předchozí domluvě

 • správa studentských a uchazečských databází, evidence studujících

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče/uchazečky, studenty/studentky i zaměstnance/zaměstnankyně UK

 • poradenství


Administrace zajišťování funkční diagnostiky:


Mgr. Denisa Neumannová

e-mail:


Koordinace podpory pro studující se zrakovým postižením (kategorie A)

Mgr. Jan Král

tel.: 224 491 581

e-mail: jan.kral@ruk.cuni.cz


 • poradenství ohledně studia zrakově postižených studentů

 • správce digitalizačního střediska a studovny pro studující se specifickými potřebami

 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu

 • digitalizace studijních materiálů

 • administrativní práce


PhDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

tel.: 777 355 728

e-mail: lenka.dobesova@ruk.cuni.cz


 • v současnosti na mateřské dovolené

 • nácviky studijních strategií

 • správkyně digitalizačního střediska a studovny pro studující se specifickými potřebami

 • funkční diagnostika

 • poradenství ohledně studia zrakově postižených studentůKoordinace podpory pro studující se sluchovým postižením (kategorie B)

Mgr. Kateřina Holubová (externí pracovnice)

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Adresa: Hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1 (4. patro, místnost č. 421)

 • poradenství ohledně studia neslyšících a nedoslýchavých studentů

 • nácviky studijních strategií

 • poradenství k technice (externí mikrofony, automatický přepis atd.)

 • funkční diagnostika

 • tvorba webu NaN UKKoordinace podpory pro studující s pohybovým postižením (kategorie C)


Mgr. Simona Kostelanská, DiS.

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • mapování přístupnosti budov

 • podpora pro vyjíždějící a přijíždějící studující se specifickými potřebami

 • poradenství


Mgr. Ivan Kačur

tel.: 224 491 816

e-mail:

konzultační hodiny: čtvrtek-pátek po předchozí domluvě

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenství


Koordinace podpory pro studující se specifickými poruchami učení a s poruchou autistického spektra (kategorie D, E)

Veronika Kubíková

tel.: 224 491 899

mobil: 778 978 631

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • poradenství

 • koordinace služby asistence při studiu


Koordinace podpory pro studující s psychickými a jinými obtížemi (kategorie F)

Mgr. Veronika Sláviková

tel.: 224 491 759

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě (pracoviště UK Point, Školská 13a)

 • poradenství pro studenty s psychickými obtížemi

 • psychologické poradenství

 • individuální koučing

 • koordinace peer programu pro studující s psychickými obtížemi


Mgr. Tomáš Holub

tel.: 224 491 759

mobil: 778 980 114

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě (pracoviště UK Point, Školská 13a)

 • poradenství pro studenty s psychickými obtížemi

 • psychologické poradenství


Podpora studentek a studentů se socioekonomickým znevýhodněním

Mgr. et Mgr. Zuzana Hlucháňová-Horká

tel. 224 491 735

e-mail:

konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 • mentoring

 • sociální poradenství

 • agenda studujících rodičůMgr. Štěpánka Myslík Janusová

tel. 224 491 759

e-mail: 

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • administrace stipendií (pro studující v akutní tíživé situaci)

 • koordinace peer programu pro studující s psychickými obtížemi

 • digitalizace studijních materiálů


Poradenské služby


Mgr. Silvie Nedvědová

tel.: 778 420 553

e-mail:

konzultační hodiny: pondělí-pátek po předchozí domluvě

 • koordinace poradenských služeb

 • individuální koučink

 • rozvoj studijních kompetencíPoslední změna: 5. duben 2024 14:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám