Náš tým


Vedoucí oddělení

Podpora studentů se speciálními potřebami

Poradenské služby

Studentské spolky

Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním


Vedoucí oddělení


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896

e-mail:

 • koordinace aktivit centra, metodická a koncepční činnost


Podpora studentů se speciálními potřebami


Mgr. Veronika Plechatá

tel. 224 491 735

e-mail:

 • správa centralizovaných služeb – Asistence při studiu

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče se specifickými poruchami učení

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče, studenty i zaměstnance UK

 • služba zapůjčování pomůcek

 • poradenství

 • správa webu


Mgr. Jana Vlasáková

tel.: 224 491 604

e-mail:

 • správa studentských a uchazečských databází, evidence studentů

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče s poruchami autistického spektra

 • semináře a vzdělávací kurzy pro uchazeče, studenty i zaměstnance UK

 • poradenství


Mgr. Denisa Neumannová

e-mail:

 • správa centralizovaných služeb – Funkční diagnostika


Bc. Tereza Kalivodová, DiS.

e-mail:

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče s tělesným postižením

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenství


Mgr. Ivan Kačur

e-mail:

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče s tělesným postižením

 • mapování přístupnosti budov

 • poradenstvíDigitalizační středisko

Mgr. Miloš Šmíd

tel.: 224 491 581

e-mail:

 • správce digitalizačního střediska a studovny pro studenty se SP

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče se zrakovým postižením

 • digitalizace studijních zdrojů

 • služba zaškolení v oblasti práce s kompenzačními pomůckami

 • služba nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu


Mgr. Zuzana Žižková

tel.: 224 491 507

e-mail:

 • administrace a koordinace služeb

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče s tělesným postižením

 • digitalizace a úprava studijních materiálů


Poradenské služby, studentské spolky


Mgr. Silvie Nedvědová

tel.: 778 420 553

e-mail:

 • koordinace poradenských služeb

 • koordinace služeb pro studenty a uchazeče s psychickými obtížemi

 • individuální koučink

 • rozvoj studijních kompetencí

 • diagnostika osobnostních a kariérových předpokladů

 • podpora zájmové činnosti studentů


Podpora studentů se socioekonomickým znevýhodněním

Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896

e-mail:

 • metodická a koncepční činnost

 • sociální poradenství

 • poradenství v oblasti podávání odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem
Poslední změna: 10. září 2019 14:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám