Zapůjčení technických pomůcek

Centrum Carolina nabízí studentům nacházejícím se v obtížné finanční situaci možnost zapůjčení notebooku. Služba je k dispozici všem osobám, které splňují podmínky pro přiznání sociálního nebo zvýšeného ubytovacího stipendia (dle aktuálně platných univerzitních předpisů), tj. u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesahuje 1,5 násobek životního minima. Tuto skutečnost je třeba doložit jedním z následujících dokumentů:

  • rozhodnutím o přiznání sociálního nebo zvýšeného ubytovacího stipendia platným pro daný akademický rok

  • potvrzením o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima (vydává Úřad práce; potvrzení nesmí být starší než 30 dní) – viz vzor

Základní výpůjční doba pomůcek je šest měsíců, nicméně může být prodloužena o dalšího půl roku v případě, že nejsou evidováni další zájemci o zapůjčení pomůcky.


Veškeré náležitosti výpůjčky upravuje výpůjční řád a smlouva o výpůjčce.


V současné době máme pro daný účel k dispozici 10 ks notebooku Lenovo B50-30 a 5 ks notebooku Lenovo IP320. Pokud byste potřebovali zapůjčit jinou pomůcku, obraťte se na nás.


Notebooky jsou zapůjčovány včetně brašny.


V případě zájmu o zapůjčení notebooku kontaktujte prosím Mgr. Veroniku Plechatou: , 224 491 735


Poslední změna: 5. prosinec 2019 15:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám