Zapůjčení technických pomůcek

Centrum Carolina nabízí studujícím nacházejícím se v obtížné finanční situaci možnost zapůjčení notebooku, diktafonu, čtečky apod. Služba je k dispozici všem osobám, které splňují podmínky pro přiznání sociálního nebo zvýšeného ubytovacího stipendia (dle aktuálně platných univerzitních předpisů), tj. u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. Tuto skutečnost je třeba doložit rozhodnutím o přiznání sociálního nebo zvýšeného ubytovacího stipendia platným pro daný akademický rok. V případě jiných tíživých finančních problémů je zapůjčení také možné, je třeba však důvody doložit.


Základní výpůjční doba pomůcek je šest měsíců, nicméně může být prodloužena o dalšího půl roku v případě, že nejsou evidováni další zájemci o zapůjčení pomůcky.


Veškeré náležitosti výpůjčky upravuje výpůjční řád a smlouva o výpůjčce.


V současné době máme pro daný účel k dispozici 10 ks notebooku Lenovo B50-30 a 5 ks notebooku Lenovo IP320. Pokud byste potřebovali zapůjčit jinou pomůcku, obraťte se na nás, pokusíme se ji opatřit.


Notebooky jsou zapůjčovány včetně brašny.


V případě zájmu o zapůjčení notebooku kontaktujte prosím Mgr. Janu Vlasákovou: , tel.: 224 491 604.


Poslední změna: 24. říjen 2022 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám