Stipendia

Univerzita Karlova poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií. Nejběžnějším je stipendium na podporu ubytování, které je určeno především těm, kteří mají trvalý pobyt v jiném okrese, než ve kterém je místo jejich studia (příp. mimo hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území hlavního města Prahy). S ohledem na posouzení sociální situace může být potom studentce/studentovi toto stipendium přiznáno ve zvýšené výměře:


  • Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 1. kategorie

    Nárok mají studující, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne hranici 1,5 násobku životního minima

  • Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 2. kategorie

    Příjem posuzované společné domácnosti do 2,7 násobku životního minima


Opatření rektora č. 34/2021 upravuje další podmínky pro přiznání stipendia.


Studující, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne 1,5 násobek životního minima mají při splnění předepsaných podmínek nárok rovněž na sociální stipendium. Toto stipendium je dle zákona určeno pouze studujícím, kteří mají na území ČR trvalý pobyt. V případě souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené míře 1. kategorie a sociálního stipendia však nedochází k výplatě těchto příspěvků v plné výši, ale výsledná částka se snižuje dle předepsaného vzorce. Studujícímu, který splní podmínky pro přiznání sociálního stipendia, bude po splněním podmínek přiznán také příspěvek na stravovávní. Více viz Opatření rektora č. 33/2021


Studujícím Pedagogické fakulty UK, kteří pobírají sociální stipendium, je navíc vypláceno další stipendium ve výši 4.000 Kč/měsíc.Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho


Ocitli jste se náhle v tíživé situaci? Díky novému Opatření rektora 2/2021 můžete požádat o pomoc.

O mimořádné stipendium lze požádat děkana/děkanku i rektora. Děkan/děkanka rozhoduje podle podmínek upravených ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu.

O stipendium u rektora může žádat student, který se ocitl v akutní tíživé situaci zejména v souvislosti s

  a. 

osiřením,


  b. 

péčí o závislou osobu,


  c. 

mateřstvím nebo rodičovstvím,


  d. 

závažnými zdravotními důvody,


  e. 

zásahem živelní nebo jiné pohromy nebo havárie,


  f. 

tím, že se stal obětí nezaviněného trestného činu


nebo mu taková situace bezprostředně hrozí.


Jak podat žádost a další informace najdete zde.


Ucelené informace o všech typech stipendií včetně podmínek jejich přiznání a postupu při podávání žádostí naleznete na http://www.cuni.cz/UK-59.html.


V případě dotazů nebo zájmu o poradenství kontaktujte prosím  .
Poslední změna: 30. srpen 2021 14:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám