Efektivní studijní strategie


Jak studovat efektivně?


Plánuj

Sestav si denní, nebo týdenní učební plán.

Sepiš si vše, co musíš udělat.

Nezapomeň připojit i věci, které dodávají radost a energii.

Velké úkoly rozlož na menší.

Odhadni čas pro splnění jednoho úkolu. Podle naléhavosti a důležitosti urči pořadí plnění úkolů.

Začni plnit plán. Řekni nahlas: "Jdu na to!"

Po každém splněném kroku se odměň. Dělej si přestávky po jasně dané době.


Pánování studijních povinností:

Technika Pomodoro - druh metody organizace času, rozdělení úkoly na části tradičně 25 minut dlouhé a oddělené krátkými přestávkami

Aplikace


Studium

Program ClaroRead - pro studenty, kteří mají potíže při čtení a psaní. Čte zobrazený text syntetickým hlasem, zároveň čtený text na obrazovce počítače zvýrazňuje, a propojuje tak mluvenou a psanou podobu slova. Na UK možno zapůjčit zde


Myšlenkové mapy - grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti.


Uprav si text: větší písmo i řádkování, bezpatkové písmo, kombinuj různé typy pozadí a barvy písma, zarovnej doleva. S naskenováním a digitalizací pomůže Digitalizační středisko.


Čtení s porozuměním (metoda SQ3R)

- prozkoumej text

- polož si otázky

- čti

- odpověz si

- vše si shrň


Zkus následující technické vychytávky:


Automatický přepis

Webcaptioner

Okamžitý přepis

Group Transcribe


Aplikace pro práci s textem

Word – Asistivní čtečka

ADHD Reader

Focus Window

Dyslexia Friendly

Pixie


Pokud si nebudeš vědět rady s tím, jaký učební styl je pro tebe vhodný, neváhej využít službu nácviky studijních strategií !


Poslední změna: 19. únor 2024 14:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám