Semináře pro SŠ

Nabízíme semináře/workshopy pro uchazeče/uchazečky o studium na Univerzitě Karlově a také pro výchovné poradce/poradkyně.

Workshopy v sobě nesou prvky kariérového poradenství a mají za cíl informovat o podpůrných aktivitách Univerzity Karlovy pro socioekonomicky znevýhodněné studenty/ky, avšak nejen pro ně.


Chystáme dva druhy seminářů:

1. Pro studujících posledních ročníků středních škol

Bodová osnova workshopů:

• Proč pokračovat ve studiu na vysoké škole – výhody, bariéry dalšího studia

• SWOT analýza – individuální linie každého studenta – jeho silné a slabé stránky

• Podpora znevýhodněných studentů a uchazečů na UK


2. Pro výchovné poradce/poradkyně

Obsahem tohoto semináře bude seznámení s opatřeními, která UK nabízí znevýhodněným studujícím.


Oba druhy workshopů je možné připravit v online formě, ale lektoři/ky mohou přijet přímo do Vaší školy.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte:Mgr. Blanka Štefaničová

tel.: 224 491 759

e-mail:Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:
Poslední změna: 21. září 2021 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám