• Speciální potřeby

Speciální potřeby

Univerzita Karlova poskytuje nezbytnou podporu studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami. Jedná se o osoby se:

  • zrakovým postižením,

  • sluchovým postižením,

  • pohybovým postižením,

  • specifickými poruchami učení,

  • poruchou autistického spektra,

  • jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění).

Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory.


Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Poskytovatelé služeb

Centrum Carolina je hlavním pracovištěm, které zodpovídá za podporu osob se speciálními potřebami na UK. Kromě toho, že koordinujeme celý systém služeb, některé z nich i přímo poskytujeme.


Další pomoc potom najdete přímo na vašich fakultách. Na každé z nich působí pověřená kontaktní osoba pro studující se speciálními potřebami, která vám pomůže zařídit vše potřebné, a na kterou se můžete kdykoliv během studia obrátit. Kontaktní osoby při své činnosti spolupracují se studijním oddělením, garanty studijních programů i samotnými vyučujícími. Na některých fakultách pak také fungují různě specializovaná pracoviště, která studujícím poskytují rozmanité služby (např. digitalizaci studijních materiálů, tlumočnické a přepisovatelské služby, odborné poradenství apod.).


Poslední změna: 3. březen 2021 14:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám