• Specifické potřeby

Specifické potřeby

Univerzita Karlova poskytuje nezbytnou podporu studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se specifickými potřebami.

Jedná se o osoby se:

  • (A) zrakovým postižením,

  • (B) sluchovým postižením,

  • (C) pohybovým postižením,

  • (D) specifickými poruchami učení,

  • (E) poruchou autistického spektra,

  • (F) jinými obtížemi (např. psychické onemocnění, narušenou komunikační schopnost či chronické somatické onemocnění).

Pokud patříte do některé z uvedených skupin, je vám v rámci univerzity k dispozici široká nabídka podpory - přehled můžete nalézt v brožuře zdeFoto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Poskytovatelé služeb

Centrum Carolina je hlavním pracovištěm, které zodpovídá za podporu osob se specifickými potřebami na UK. Kromě toho, že koordinujeme celý systém služeb, některé z nich i přímo poskytujeme.


Další pomoc potom najdete přímo na vašich fakultách. Na každé z nich působí pověřená kontaktní osoba pro studující se specifickými potřebami, která vám pomůže zařídit vše potřebné, a na kterou se můžete kdykoliv během studia obrátit. Kontaktní osoby při své činnosti spolupracují se studijním oddělením, garanty studijních programů i samotnými vyučujícími. Na některých fakultách pak také fungují různě specializovaná pracoviště, která studujícím poskytují rozmanité služby (např. digitalizaci studijních materiálů, tlumočnické a přepisovatelské služby, odborné poradenství apod.).


Poslední změna: 27. únor 2024 14:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám