Přepisovatelské služby

Jako přepisovatelské služby označujeme tzv. simultánní přepis. Jedná se o doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase a tuto službu poskytují profesionální a náležitě proškolení přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase píší na elektronické klávesnici připojené k PC či notebooku. Text simultánního přepisu může být zobrazován na běžném monitoru PC nebo notebooku (pokud je text určen pro jednu osobu), na větší obrazovce (pro malou skupinu), promítáním na velkou plochu (pro větší skupiny osob), nebo systémem polygraf (nezávisle na velikosti skupiny příjemců).


Po dohodě se studentem a ve spolupráci s vyučujícími zajišťuje poskytování přepisovatelských služeb pro jednotlivé studenty fakultní kontaktní osoba. Přepisovatele zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících či další organizace.

Poslední změna: 4. duben 2019 13:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám