Přepisovatelské služby

Jako přepisovatelské služby označujeme tzv. simultánní přepis. Jedná se o doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase a tuto službu poskytují profesionální a náležitě proškolení přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase píší na elektronické klávesnici připojené k PC či notebooku. Text simultánního přepisu může být zobrazován na běžném monitoru PC nebo notebooku (pokud je text určen pro jednu osobu), na větší obrazovce (pro malou skupinu), promítáním na velkou plochu (pro větší skupiny osob), nebo systémem polygraf (nezávisle na velikosti skupiny příjemců).


Po dohodě se studujícími a ve spolupráci s vyučujícími zajišťuje poskytování přepisovatelských služeb pro jednotlivé studující fakultní kontaktní osoba. Přepisovatele zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících či další organizace.

Poslední změna: 20. únor 2020 12:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám