Přepisovatelské služby

Jako přepisovatelské služby označujeme tzv. simultánní přepis. Jedná se o doslovný přepis mluvené řeči v reálném čase a tuto službu poskytují profesionální a náležitě proškolení přepisovatelé, kteří dle „diktátu mluvčího“ v reálném čase píší na elektronické klávesnici připojené k PC či notebooku. Text simultánního přepisu může být zobrazován na běžném monitoru PC nebo notebooku (pokud je text určen pro jednu osobu), na větší obrazovce (pro malou skupinu), promítáním na velkou plochu (pro větší skupiny osob), nebo systémem polygraf (nezávisle na velikosti skupiny příjemců).


Po dohodě se studujícími a ve spolupráci s vyučujícími zajišťuje poskytování přepisovatelských služeb pro jednotlivé studující fakultní kontaktní osoba. Přepisovatele zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících či další organizace.

Poslední změna: 20. únor 2020 12:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám