Tlumočnické služby do ČZJ

Tlumočnické služby jsou studujícím poskytovány nejčastěji v průběhu výuky a konzultací s vyučujícími, při vyřizování studijních záležitostí (např. na studijním oddělení), při komunikaci s pracovníky UK a ve všech dalších situacích spojených se studiem.


Po dohodě se studentem/studentkou a ve spolupráci s vyučujícími zajišťuje poskytování tlumočnických služeb pro jednotlivé studující fakultní kontaktní osoba. Kontaktní osoba vyjedná s tlumočníkem specifika a rozsah spolupráce a následně dohlíží na plnění podmínek smluvního vztahu. Na konkrétních termínech tlumočení se již tlumočníci domlouvají individuálně s jednotlivými studujícími. Studující mohou využít při přednáškách služeb i více tlumočníků.


Tlumočníky zajišťuje Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Česká unie neslyšících či další organizace.

Poslední změna: 25. duben 2022 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám