Peer program pro studující s psychickými a dalšími obtížemi


Peer program aneb Hledejme společně možné cesty


Co je to peer program?


Peer program je iniciativa, která umožňuje propojení mezi peer konzultantem a peer adresátem. Cílem peer programu je usnadnění studia těm, kteří tápou ve studijním prostředí či hledají podporu vrstevníka v obtížné životní situaci, jakož i posílení kolegiality mezi studujícími Univerzity. Spolupráce je založena na sdílení studijních zkušeností, naslouchání, motivujících rozhovorech a emocionální podpoře.


Pro koho je program určen?


Peer adresátem je evidovaný studující, který/á se potýká s psychickými obtížemi během studia a potřebuje pomoc s orientací ve studijním prostředí Univerzity nebo hledá motivaci a podporu v lidsky obtížné situaci.


Co například mohou konzultanti se studenty řešit?


- Studující se nachází v náročnějším životním období a potřebuje více podpory

- Obtíže a nejistota při studiu, např. problémy s plánováním a zvládáním povinností

- Studující hledá někoho, s kým by mohl sdílet své obtíže, kdo by ho vyslechl

- Problémy v komunikaci s druhými nebo v orientaci v sociálních situacích

- Psychické problémy studenta mu ztěžují průběh studia

- Objevují se těžkosti v učení, soustředění nebo boj s prokrastinací


Pokud studující řeší jakékoliv jiné téma, které zde není uvedeno, neznamená to, že se nemůže do programu zapojit. Posouzení je na vedoucí programu, která případně studenta odkáže na jinou vhodnější službu.


Kdo je peer konzultant?


Peer konzultant je studujícím Univerzity Karlovy, který/á se orientuje ve studijním prostředí, a je připraven/a nabídnout své zkušenosti a empatii. Není odborníkem v oborech psychologie, psychoterapie ani v žádných dalších příbuzných oborech; proto neposkytuje psychoterapeutické ani jinak odborně poradenské služby. Peer konzultanti procházejí pravidelným školením na různá témata, intervizemi a konzultují s vedoucí programu.


Jak to probíhá?


Po vyplnění dotazníku (viz odkaz níže) vedoucí programu kontaktuje studujícího a dojde k propojení s vhodným peer konzultantem. Studenti se společně domluví na místě a čase setkání, které jim bude vyhovovat (kdekoliv na Univerzitě Karlově, případně mimo ni). Následně si stanoví podobu společné spolupráce a kam by měla směřovat.


PEER PROGRAM ZATÍM Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PROBÍHÁ POUZE V PRAZE, JE MOŽNÁ ONLINE VARIANTA A DO BUDOUCNA JE V PLÁNU JEHO ROZŠÍŘENÍ I DO HRADCE KRÁLOVÉ A PLZNĚ.


Pravidla programu naleznete ZDE


Jak se přihlásit?

Stačí vyplnit registrační formulář REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ a vedoucí programu Vás poté bude kontaktovat s dalším postupem.


Peer program zajišťují, na koho se můžete obracet s dotazy:


Mgr. Anna Vozková

koordinátorka pro studující s psychickými a dalšími obtížemi


Garantka peer programuMgr. Štěpánka Janusová


Asistentka garantky programu

Poslední změna: 12. září 2023 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám