Psychologické a psychiatrické poradenství

Na základě poptávky studentů jsme posílili psychologické poradenství a nově zavedli psychiatrické poradenství. Přednostně tyto služby mohou využívat evidovaní studenti se speciálními potřebami. Psychologické poradenství je poskytováno v prostorách koleje Švehlova (přízemí za vrátnicí vlevo), adresa Slavíkova 22, Praha 3, v blízkosti nám. Jiřího z Poděbrad.

Psychiatrička MUDr. Olga Svobodová poskytuje poradenství ve svých prostorách na adrese Belgická 23, Praha 2 (blízko náměstí Míru).

Oba typy poradenství jsou poskytovány pro studenty UK zdarma.

Hlásit na tato poradenství se můžete na uvedených e-mailových adresách poradců.


Psychologické poradenství

Psychiatrické poradenství

Podpůrná sebezkušenostní skupinaPsychologické poradenství


Mgr. Matyáš Műller, MSc., Ph.D.

místo: Slavíkova 22, Praha 3


K psychoterapii jsem se dostal trochu oklikou přes antropologická studia duševního zdraví a nemoci. V minulosti jsem pracoval v komunitních službách pro lidi se závažným duševním onemocněním, konkrétně v centru denních aktivit a krizovém týmu. Dnes pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuji destigmatizaci duševních onemocnění. Jsem ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza. Biosyntéza je mi blízká tím, že na rozdíl od klasické verbální psychoterapie věnuje navíc pozornost i tělesnému prožívání, dechu a pohybu. Jelikož jsem sám dlouhý čas strávil studiem na vysoké škole, a ne vždy to šlo hladce, jsou mi blízká témata problémů s vůlí a pozorností, přechodové životní fáze, kterou studium představuje, a hledání svého místa v šíři univerza. Mohu provázet také přechodnými stresovými a krizovými situacemi.


Ing. et Bc. Dana Kneřová


Psychologii a psychoterapii se intenzivně věnuji již 10 let. Jsem původně ekonom. Ekonomii jsem vystudovala na Technické Univerzitě v Liberci, a pak jsem se jí úspěšně několik let živila. Něco mi ale uvnitř mě říkalo, že ekonomie není moje cesta, a tak jsem se vrhla na studium psychologie. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní ukončuji psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze.

V individuálních hodinách s klienty se snažím o propojenost těla, duše a mysli.

Podporuji své klienty v utváření své vlastní životní cesty dost dobré pro ně samotné i pro jejich okolí.


PhDr. Marie Chudožilov Bendová

místo: Slavíkova 22, Praha 3


Vystudovala jsem psychologii na FF UK. Kromě psychologického poradenství v rámci UK Pointu a výuky psychologicky a psychoterapeuticky zaměřených předmětů vedu i Speciální psychologickou poradnu při CDS Tamtam. Pracuji také v Národním ústavu pro duševní zdraví v pracovní skupině Kognitivních a sociálních neurověd. V rámci psychoterapie se zaměřuji na KBT, pracuji ale také s prvky dalších terapeutických směrů (např. schematerapie). Mám za sebou i výcvik v krizové intervenci. Ve své práci se zaměřuji především na témata související s úzkostnými obtížemi, zvládáním životních krizí, stresových událostí, podporuji při zvyšování kompetencí v ohledu organizace času, time-managementu, překonávání prokrastinace. Mám zkušenosti s prací s lidmi s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb (v minulosti jsem pracovala např. s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením, dlouhodobě pracuji s neslyšícími a nedoslýchavými osobami). Není to však podmínkou. Sama jsem zcela neslyšící.

Nabízím konzultace v českém jazyce i v českém znakovém jazyce. Konzultace je možné uskutečnit případně i s využitím prvků augmentativní komunikace. Pro jednoho studenta nabízím maximálně 10 setkání.


Nyní do konce prosince 2022 nepříjímám nové klienty. Pokud máte zájem o konzultaci jako nový klient/ka, prosím, kontaktujte mě po 1.1. 2023


Psychiatrické poradenství


MUDr. Olga Svobodová

místo: Belgická 23, Praha 2


Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Následně jsem začala pracovat jako psychiatr v PL Bohnice, kde jsem po 5 letech atestovala a získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. Zároveň jsem jako psychiatr také pracovala v psychiatrické ambulanci a krizovém centru Riaps.

Klasický psychiatrický přístup mě však přestal uspokojovat, proto jsem absolvovala průběžně psychoterapeutické výcviky (SUR- sebezkušenostní část, PBSP a nyní jsem ve čtvrtém ročníku Biosyntézy), které mě přinesly více komplexní a propojující pohled na člověka. Po mateřské dovolené se moje potřeba komplexního pohledu na člověka ještě prohloubila.

Klasickou psychiatrii jsem tedy opustila a nyní se věnuji v soukromé praxi psychoterapii a psychiatrickému poradenství.

Psychiatrické poradenství je služba, kde společně s klientem prozkoumáváme hloubku jeho obtíží, jeho vlastní zdroje a spolu hledáme to nejlepší řešení. Při závažnějších obtížích to můžou být i léky. Léky ve své praxi sama nepředepisuji, v takovém případě klienta vybavím kontakty psychiatrických ambulancí.


Podpůrná sebezkušenostní skupina


Centrum Carolina pořádá sebezkušenostní podpůrnou skupinu pro studenty se speciálními potřebami, která se zaměřuje na zvládání zátěžových situací. Smyslem setkávání je budování lepší schopnosti zacházet se stresem pomocí relaxačních technik, naslouchání vlastnímu tělu a propojení se svými zdroji energie a duševní pohody.


Skupina je uzavřená a setkává se pravidělně během semestru.


Skupinu vedou zkušení terapeuti: Matyáš Muller, Lukáš Pánek a Dana Kneřová.Poslední změna: 14. listopad 2022 21:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 604

E-mail:


Jak k nám