Psychologické a psychiatrické poradenství

Na základě poptávky studentů jsme posílili psychologické poradenství a nově zavedli psychiatrické poradenství. Přednostně tyto služby mohou využívat evidovaní studenti se specifickými potřebami. Psychologické poradenství je poskytováno v poradně Centra Carolina ve Školské 13a nebo prostorách koleje Švehlova (přízemí za vrátnicí vlevo), adresa Slavíkova 22, Praha 3, v blízkosti nám. Jiřího z Poděbrad nebo v Kampusu Hybernská nebo v prostorách poradců.

Psychiatrička MUDr. Olga Svobodová poskytuje poradenství ve svých prostorách na adrese Belgická 23, Praha 2 (blízko náměstí Míru).

Oba typy poradenství jsou poskytovány pro studenty UK zdarma.

Hlásit na tato poradenství se můžete na uvedených e-mailových adresách poradců nebo podle informací u jednotlivých poradců.


Psychologické poradenství

Psychiatrické poradenství

Peer program pro studující s psychickými a dalšími obtížemi


poradna Slavíkova


poradna Hybernská


Psychologické poradenství


Mgr. Tomáš Holub

místo: Školská 13a, Praha 1 po předchozí domluvě


Vystudoval jsem psychologii na FF UK. Svou pracovní kariéru jsem začínal jako arteterapeut ve zdravotnickém zařízení, kde jsem se věnoval klientům se schizofrenií a úzkostně depresivními poruchami. Poté jsem se zaměřil na práci s třídními kolektivy a dětskými skupinami, působil jsem jako lektor primární prevence a osobnostně rozvojových skupin pro děti a dospívající, dělal jsem psychologické intervence v třídních kolektivech. Mám dvouletý výcvik v arteterapii a artefiletice a pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii.

Aktuálně pracuji jako koordinátor podpory pro studenty s psychickými potížemi v Centru Carolina a jako oblastní metodik prevence pro Prahu 5.


Mgr. Veronika Sláviková

místo: Školská 13a, Praha 1


Pětileté studium psychologie bylo mým prvním krokem k objevování sebe a skrze sebe i lidi kolem. Po studiu v Bratislavě jsem odešla studovat do Prahy, kde jsem absolvovala kurz krizové intervence, online poradenství a kurz individuálního koučování. Věnuji se lektorování workshopů na témata emocí, sebelásky, autenticity, prací se stresem, dechem a všímavostí. Mám zkušenosti s prací s lidmi s psychickými obtížemi a s oběťmi domácího násilí. Dlouhodobě pracuji s dospívajícími a mládeží v krizových situacích a těžkých životních obdobích. Zajímá mě holistický pohled na člověka a propojuji práci s tělem s koučovskými a poradenskými technikami. Společně s klienty spoluvytváříme podpůrný prostor a hledáme jedinečné zdroje pro hledání své autentické cesty napříč životními výzvami.


Aktuálně pracuji jako koordinátorka podpory pro studenty s psychickými potížemi v Centru Carolina, vedu workshopy pro střední školy a mám svoji vlastní koučovskou praxi.


Mgr. Matyáš Műller, MSc., Ph.D.

místo: Čistovická 9, Praha 6


K péči o duševní zdraví jsem se dostal původně přes antropologická studia rozmanitosti přístupů k duši a jejím nemocem napříč kulturami. Po rekvalifikaci jsem pracoval v komunitních službách pro klienty s duševním onemocněním (Fokus). Následně jsem se v Národním ústavu duševního zdraví věnoval výzkumu a vzdělávání veřejnosti v souvislosti s Reformou péče oduševní zdraví. Současně s tím jsem absolvoval komplexní výcvik v biosyntetické psychoterapii. V duchu tohoto přístupu do poradenských sezení rád zařazuji např. práci s dechem, pohybem, relaxací a všímavostí. Studenti ke mně často přichází s tím, že jsou přehlceni nároky studia, které jim mnohdy ztěžují úzkosti, pochybnosti o sobě, obtíže s pozorností a vůlí, psychosomatické potíže, pocit odlišnosti a hledání vlastní identity. Našimi tématy bývají i akutní stresové situace. Své klienty podporuji v hledání jejich vlastní životní síly, kterou potřebují k cestě ven z náročné situace.


Nabízím 3 stabilizační konzultace pro studenty nebo zaměstnance UK v souvislosti s tragickou událostí na FF. Do standardního poradenství v tuto chvíli pro nedostatek kapacity nepřijímám nové klienty.


Pokud se rozhodnete mě kontaktovat, prosím, napište krátce s čím se potýkáte, z jaké jste fakulty a jestli máte status studenta se speciálními potřeba činikoliv. Najdete mě na adrese Čistovická 11 na Bílé hoře v prostorách kliniky Psyon. Detaily o fungování služby vám sdělím na prvním setkání.


Consultations are also possible in English.


Ing. et Bc. Dana Kneřová


Psychologii a psychoterapii se intenzivně věnuji již 10 let. Jsem původně ekonom. Ekonomii jsem vystudovala na Technické Univerzitě v Liberci, a pak jsem se jí úspěšně několik let živila. Něco mi ale uvnitř mě říkalo, že ekonomie není moje cesta, a tak jsem se vrhla na studium psychologie. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní ukončuji psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze.

V individuálních hodinách s klienty se snažím o propojenost těla, duše a mysli.

Podporuji své klienty v utváření své vlastní životní cesty dost dobré pro ně samotné i pro jejich okolí.


Mgr. Hana Drazdíková

Termíny vypsané vregistrační aplikaci poraden


Vystudovala jsem psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze, zároveň jsem v psychoterapeutickém výcviku v systemické terapii (Umění terapie, GI) a mám hotové kurzy Kompletní krizové intervence a Motivačních rozhovorů. Pracuji jako krizová interventka na lince důvěry a zároveň také jako psycholožka a terapeutka pro jeden z komunitních týmů Fokusu Praha ve Středočeském kraji. Do konce roku 2022 jsem pracovala jako psycholožka pro čerčanský hospic Dobrého Pastýře.

Je pro mě důležité respektovat individualitu každého člověka a jeho*její vybranou životní cestu. V terapii i poradenství se řídím heslem: "pomoci klientům, aby si mohli pomoci sami", zkrátka věřím tomu, že každý má v sobě potenciál se svými obtížemi dobře naložit, a že ho stačí "jen" najít a rozvinout.


Consultations are also possible in English.


Psychiatrické poradenství


MUDr. Olga Svobodová

místo: Belgická 23, Praha 2


Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Následně jsem začala pracovat jako psychiatr v PL Bohnice, kde jsem po 5 letech atestovala a získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. Zároveň jsem jako psychiatr také pracovala v psychiatrické ambulanci a krizovém centru Riaps.

Klasický psychiatrický přístup mě však přestal uspokojovat, proto jsem absolvovala průběžně psychoterapeutické výcviky (SUR- sebezkušenostní část, PBSP a nyní jsem ve čtvrtém ročníku Biosyntézy), které mě přinesly více komplexní a propojující pohled na člověka. Po mateřské dovolené se moje potřeba komplexního pohledu na člověka ještě prohloubila.

Klasickou psychiatrii jsem tedy opustila a nyní se věnuji v soukromé praxi psychoterapii a psychiatrickému poradenství.

Psychiatrické poradenství je služba, kde společně s klientem prozkoumáváme hloubku jeho obtíží, jeho vlastní zdroje a spolu hledáme to nejlepší řešení. Při závažnějších obtížích to můžou být i léky. Léky ve své praxi sama nepředepisuji, v takovém případě klienta vybavím kontakty psychiatrických ambulancí.Poslední změna: 18. červen 2024 16:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám