Psychologické a psychiatrické poradenství

Na základě poptávky studentů jsme posílili psychologické poradenství a nově zavedli psychiatrické poradenství. Přednostně tyto služby mohou využívat evidovaní studenti se specifickými potřebami. Psychologické poradenství je poskytováno v poradně Centra Carolina ve Školské 13 nebo prostorách koleje Švehlova (přízemí za vrátnicí vlevo), adresa Slavíkova 22, Praha 3, v blízkosti nám. Jiřího z Poděbrad nebo v Kampusu Hybernská.

Psychiatrička MUDr. Olga Svobodová poskytuje poradenství ve svých prostorách na adrese Belgická 23, Praha 2 (blízko náměstí Míru).

Oba typy poradenství jsou poskytovány pro studenty UK zdarma.

Hlásit na tato poradenství se můžete na uvedených e-mailových adresách poradců.


Psychologické poradenství

Psychiatrické poradenství

Peer program pro studující s psychickými a dalšími obtížemi


poradna Slavíkova


poradna Hybernská


Psychologické poradenství


Mgr. Hana Drazdíková


Vystudovala jsem psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze, zároveň jsem v psychoterapeutickém výcviku v systemické terapii (Umění terapie, GI) a mám hotové kurzy Kompletní krizové intervence a Motivačních rozhovorů. Pracuji jako krizová interventka na lince důvěry a zároveň také jako psycholožka a terapeutka pro jeden z komunitních týmů Fokusu Praha ve Středočeském kraji. Do konce roku 2022 jsem pracovala jako psycholožka pro čerčanský hospic Dobrého Pastýře.

Je pro mě důležité respektovat individualitu každého člověka a jeho*její vybranou životní cestu. V terapii i poradenství se řídím heslem: "pomoci klientům, aby si mohli pomoci sami", zkrátka věřím tomu, že každý má v sobě potenciál se svými obtížemi dobře naložit, a že ho stačí "jen" najít a rozvinout.


Consultations are also possible in English.Mgr. Matyáš Műller, MSc., Ph.D.

místo: Čistovická 9, Praha 6


K péči o duševní zdraví jsem se dostal původně přes antropologická studia rozmanitostipřístupů k duši a jejím nemocem napříč kulturami. Po rekvalifikaci jsempracoval v komunitních službách pro klienty s duševním onemocněním (Fokus). Následně jsem se v Národním ústavu duševního zdraví věnoval výzkumu a vzdělávání veřejnosti v souvislosti s Reformou péče oduševní zdraví. Současně s tím jsem absolvoval komplexní výcvik v biosyntetické psychoterapii. V duchu tohoto přístupu do poradenských sezení rád zařazuji např. práci s dechem, pohybem, relaxací a všímavostí. Studenti ke mně často přichází s tím, že jsou přehlceni nároky studia, které jim mnohdy stěžují úzkosti, pochybnosti o sobě, obtížes pozorností a vůlí, psychosomatické potíže, pocit odlišnosti a hledání vlastní identity. Našimi tématy bývají i akutní stresové situace. Své klienty podporuji v hledání jejich vlastní životní síly, kterou potřebují k cestě ven z náročné situace.


Pokud se rozhodnete mě kontaktovat, prosím, napište krátce s čím se potýkáte, z jaké jste fakulty a jestli máte status studenta se speciálními potřeba činikoliv. Najdete mě na adrese Čistovická 11 na Bílé hoře v prostorách kliniky Psyon. Detaily o fungování služby vám sdělím na prvním setkání.


Consultations are also possible in English.Ing. et Bc. Dana Kneřová


Psychologii a psychoterapii se intenzivně věnuji již 10 let. Jsem původně ekonom. Ekonomii jsem vystudovala na Technické Univerzitě v Liberci, a pak jsem se jí úspěšně několik let živila. Něco mi ale uvnitř mě říkalo, že ekonomie není moje cesta, a tak jsem se vrhla na studium psychologie. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní ukončuji psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze.

V individuálních hodinách s klienty se snažím o propojenost těla, duše a mysli.

Podporuji své klienty v utváření své vlastní životní cesty dost dobré pro ně samotné i pro jejich okolí.Psychiatrické poradenství


MUDr. Olga Svobodová

místo: Belgická 23, Praha 2


Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Následně jsem začala pracovat jako psychiatr v PL Bohnice, kde jsem po 5 letech atestovala a získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. Zároveň jsem jako psychiatr také pracovala v psychiatrické ambulanci a krizovém centru Riaps.

Klasický psychiatrický přístup mě však přestal uspokojovat, proto jsem absolvovala průběžně psychoterapeutické výcviky (SUR- sebezkušenostní část, PBSP a nyní jsem ve čtvrtém ročníku Biosyntézy), které mě přinesly více komplexní a propojující pohled na člověka. Po mateřské dovolené se moje potřeba komplexního pohledu na člověka ještě prohloubila.

Klasickou psychiatrii jsem tedy opustila a nyní se věnuji v soukromé praxi psychoterapii a psychiatrickému poradenství.

Psychiatrické poradenství je služba, kde společně s klientem prozkoumáváme hloubku jeho obtíží, jeho vlastní zdroje a spolu hledáme to nejlepší řešení. Při závažnějších obtížích to můžou být i léky. Léky ve své praxi sama nepředepisuji, v takovém případě klienta vybavím kontakty psychiatrických ambulancí.Poslední změna: 18. září 2023 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám