Psychoterapeutické a psychiatrické poradenství

Na základě poptávky studentů jsme posílili psychoterapeutické poradenství a nově zavedli psychiatrické poradenství. Přednostně tyto služby mohou využívat evidovaní studenti se speciálními potřebami. Psychoterapeutické poradenství je poskytováno v prostorách koleje Švehlova (přízemí za vrátnicí vlevo), adresa Slavíkova 22, Praha 3, v blízkosti nám. Jiřího z Poděbrad.

Psychiatrička MUDr. Olga Svobodová poskytuje poradenství ve svých prostorách na adrese Belgická 23, Praha 2 (blízko náměstí Míru).

Oba typy poradenství jsou poskytovány pro studenty UK zdarma.

Hlásit na tato poradenství se můžete na uvedených e-mailových adresách poradců.


Psychoterapeutické poradenství

Psychiatrické poradenství

Podpůrná sebezkušenostní skupinaPsychoterapeutické poradenství


PhDr. Marie Bendová

místo: Slavíkova 22, Praha 3


Vystudovala jsem psychologii na FF UK. Kromě psychologického poradenství v rámci UK Pointu a výuky psychologicky a psychoterapeuticky zaměřených předmětů vedu i Speciální psychologickou poradnu při CDS Tamtam. Pracuji také v Národním ústavu pro duševní zdraví v pracovní skupině Kognitivních a sociálních neurověd. V rámci psychoterapie se zaměřuji na KBT, pracuji ale také s prvky dalších terapeutických směrů (např. schematerapie). Mám za sebou i výcvik v krizové intervenci. Ve své práci se zaměřuji především na témata související s úzkostnými obtížemi, zvládáním životních krizí, stresových událostí, podporuji při zvyšování kompetencí v ohledu organizace času, time-managementu, překonávání prokrastinace. Mám zkušenosti s prací s lidmi s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb (v minulosti jsem pracovala např. s lidmi s tělesným a kombinovaným postižením, dlouhodobě pracuji s neslyšícími a nedoslýchavými osobami). Není to však podmínkou. Sama jsem zcela neslyšící.

Nabízím konzultace v českém jazyce i v českém znakovém jazyce. Konzultace je možné uskutečnit případně i s využitím prvků augmentativní komunikace. Pro jednoho studenta nabízím maximálně 10 setkání.


Mgr. Matyáš Műller, MSc., Ph.D.

místo: Slavíkova 22, Praha 3


K psychoterapii jsem se dostal trochu oklikou přes antropologická studia duševního zdraví a nemoci. V minulosti jsem pracoval v komunitních službách pro lidi se závažným duševním onemocněním, konkrétně v centru denních aktivit a krizovém týmu. Dnes pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, kde se věnuji destigmatizaci duševních onemocnění. Jsem ve čtvrtém ročníku psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza. Biosyntéza je mi blízká tím, že na rozdíl od klasické verbální psychoterapie věnuje navíc pozornost i tělesnému prožívání, dechu a pohybu. Jelikož jsem sám dlouhý čas strávil studiem na vysoké škole, a ne vždy to šlo hladce, jsou mi blízká témata problémů s vůlí a pozorností, přechodové životní fáze, kterou studium představuje, a hledání svého místa v šíři univerza. Mohu provázet také přechodnými stresovými a krizovými situacemi.


Ing. et Bc. Dana Kneřová


Psychologii a psychoterapii se intenzivně věnuji již 10 let. Jsem původně ekonom. Ekonomii jsem vystudovala na Technické Univerzitě v Liberci, a pak jsem se jí úspěšně několik let živila. Něco mi ale uvnitř mě říkalo, že ekonomie není moje cesta, a tak jsem se vrhla na studium psychologie. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nyní ukončuji psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze.

V individuálních hodinách s klienty se snažím o propojenost těla, duše a mysli.

Podporuji své klienty v utváření své vlastní životní cesty dost dobré pro ně samotné i pro jejich okolí.


Psychiatrické poradenství


MUDr. Olga Svobodová

místo: Belgická 23, Praha 2


Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Následně jsem začala pracovat jako psychiatr v PL Bohnice, kde jsem po 5 letech atestovala a získala specializovanou způsobilost v oboru psychiatrie. Zároveň jsem jako psychiatr také pracovala v psychiatrické ambulanci a krizovém centru Riaps.

Klasický psychiatrický přístup mě však přestal uspokojovat, proto jsem absolvovala průběžně psychoterapeutické výcviky (SUR- sebezkušenostní část, PBSP a nyní jsem ve čtvrtém ročníku Biosyntézy), které mě přinesly více komplexní a propojující pohled na člověka. Po mateřské dovolené se moje potřeba komplexního pohledu na člověka ještě prohloubila.

Klasickou psychiatrii jsem tedy opustila a nyní se věnuji v soukromé praxi psychoterapii a psychiatrickému poradenství.

Psychiatrické poradenství je služba, kde společně s klientem prozkoumáváme hloubku jeho obtíží, jeho vlastní zdroje a spolu hledáme to nejlepší řešení. Při závažnějších obtížích to můžou být i léky. Léky ve své praxi sama nepředepisuji, v takovém případě klienta vybavím kontakty psychiatrických ambulancí.


Podpůrná sebezkušenostní skupina


Centrum Carolina pořádá sebezkušenostní podpůrnou skupinu pro studenty se speciálními potřebami vedenou terapeuty. Skupina se zaměřuje na témata relaxace, propojení s vlastním tělem a svými zdroji a obsahuje prvky biosyntetické psychoterapie.


Program začíná 3. 3. a končí 5. 5. 2021. Setkání budou probíhat každou středu online od 17hod do 19hod. Skupina je uzavřená a v průběhu února bude vybráno 15 účastníků.


Přihlásit se můžete přes email matyas.muller@hotmail.cz , lukas.r.panek@gmail.com nebo dana.knerova@gmail.com.


Skupinu povedou: Matyáš Muller, Lukáš Pánek a Dana Kneřová.Poslední změna: 9. březen 2021 16:30 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

Skype: poradnycc@outlook.cz

E-mail:


Jak k nám