Digitalizace studijních materiálů

Digitalizace studijních materiálů představuje jednu ze základních forem podpory studentů s postižením zraku. Hlavní výhodou digitalizovaného textu (skripta, kniha, článek apod.) je to, že může být s využitím počítače vybaveným odpovídajícím softwarem transformován do zvukové podoby.


Texty jsou digitalizovány na základě individuální dohody především do formátu DOCX či PDF.


Na UK existují tři pracoviště zabývající se digitalizací studijní literatury. Hlavním z nich je digitalizační středisko u nás v Centru Carolina, které kromě samotného převodu textů poskytuje řadu dalších služeb pro zrakově postižené studenty. Digitalizací se potom zabývají také knihovny Pedagogické a Evangelické teologické fakulty. Bližší informace o jednotlivých pracovištích najdete níže.


Foto: Thinkstock
Foto: ThinkstockPoskytnutí již zdigitalizované literatury


Knihy, které byly na UK v minulosti zdigitalizovány a je možné je tak poskytnout v elektronické podobě, lze vyhledat:

 • v Centrálním katalogu UKhttp://ckis.cuni.cz - pro digitalizované texty je potřeba u položky Druhy dokumentů zvolit „elektronické zdroje“ nebo v kolonce Umístění zatrhnout „Carolina- IPSC UK“

 • pomocí vyhledávače UKAŽ- http://ukaz.cuni.cz 

 • prostřednictvím vyhledavače Daleth https://www.teiresias.muni.cz/daleth/ (je nutné zaškrnout výběr Centra Carolina v pravé části stránky)


Podmínkou pro poskytnutí knihy je registrace v dané knihovně (Pedf, ETF) či středisku (Centrum Carolina). Student musí být zároveň evidován v seznamu studentů se specifickými potřebami.

V případě Pedf si student knihu stáhne z webu knihovny na základě přístupu získaného registrací. V případě ETF či Centra Carolina student e-mailem či telefonicky o danou knihu zažádá a dokument je mu obratem zaslán e-mailem či přes datové uložiště, nebo uložen přímo do čtecího zařízení či flash disk.


Studijní materiály v elektronické podobě lze získat také z dalších zdrojů (univerzitních či mimouniverzitních).Žádost o digitalizaci


V případě, že daný text doposud zdigitalizován nebyl (či jej student nenalezl v katalogu), je možné postupovat dvěma způsoby:

 1. Student doručí tištěnou verzi dokumentu do daného digitalizačního střediska (Centrum Carolina, knihovna PedF, knihovna ETF)

 2. Na základě domluvy studenta se střediskem si daný tištěný dokument zapůjčí digitalizátoři samiDigitalizační pracoviště na UK1. Digitalizační středisko Centra Carolina

- středisko digitalizuje knihy pro všechny fakulty kromě PedF a teologických fakult (KTF, ETF, HTF)


- další služby:

 • braillský tisk

 • černotisk, vazba tištěných materiálů

 • konzultace pro práci se SIS, vyhledávání v Centrálním katalogu, databázích

 • kurzy práce s výpočetní technikou

 • tyflografický tisk na fuseru – hmatový termotisk

 • provoz studovny – možnost práce se speciálními softwary (JAWS, Zoomtext)

 • informační a poradenské služby pro studenty a pracovníky UK


Celetná 20, Praha 1

1. patro, dveře 132a

tel.: 224 491 581

Textový popis trasy


Otevírací hodiny studovny:

pondělí–čtvrtek: 9:00–12:00, 12:30–17:00

pátek: 9:00–12:00, 12:30–15:00


Mgr. Zuzana Žižková

Mgr. Miloš Šmíd2. Knihovna ETF UK

- digitalizace materiálů pro studenty z ETF, KTF, HTF


- další služby:

 • v knihovně je k dispozici stolní zvětšovací lupa zn. Tieman Twinkle Bright ke zvětšování tištěných materiálů (v PO a PÁ po domluvě i mimo otevírací dobu knihovny)

 • tisk materiálů


Černá 9, Praha 1

web


Mgr. Veronika Zemanová

tel. 221 988 602
3. Ústřední knihovna PedF UK

- digitalizace materiálů pro studenty z PedF


- další služby:

 • studovna - počítač vybavený syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky. Je zde též umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.

 • tisk materiálů


Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

web


Michal Hoftich

tel. 221 900 178


Mgr. Jitka Bílková

tel. 221 900 223Poslední změna: 26. srpen 2019 16:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám