Digitalizace studijních materiálů

Digitalizace studijních materiálů představuje jednu ze základních forem podpory studentek a studentů s postižením zraku. Hlavní výhodou digitalizovaného textu (skripta, kniha, článek apod.) je to, že může být s využitím počítače vybaveným odpovídajícím softwarem transformován do zvukové podoby.


Texty jsou digitalizovány na základě individuální dohody především do formátu DOCX či PDF.


Na UK existují tři pracoviště zabývající se digitalizací studijní literatury. Hlavním z nich je Digitalizační středisko u nás v Centru Carolina, které kromě samotného převodu textů poskytuje řadu dalších služeb pro zrakově postižené studující. Digitalizací se potom zabývají také knihovny Pedagogické a Evangelické teologické fakulty. Bližší informace o jednotlivých pracovištích najdete níže.


Foto: Thinkstock
Foto: ThinkstockPoskytnutí již zdigitalizované literatury

Podmínkou pro poskytnutí knihy je registrace v dané knihovně (Pedf, ETF) či středisku (Centrum Carolina). Studující musí být zároveň evidován/a v seznamu studujících se specifickými potřebami.

V případě Pedf si studující knihu stáhne z webu knihovny na základě přístupu získaného registrací. V případě ETF či Centra Carolina studující e-mailem či telefonicky o danou knihu zažádá a dokument je mu/jí obratem zaslán e-mailem či přes datové uložiště, nebo uložen přímo do čtecího zařízení či flash disk.


Knihy, které byly na UK v minulosti zdigitalizovány a je možné je tak poskytnout v elektronické podobě, lze vyhledat:


 • prostřednictvím vyhledavače Daleth https://www.teiresias.muni.cz/daleth/ (je nutné zaškrnout výběr Centra Carolina v pravé části stránky)

 • v Centrálním katalogu UKhttp://ckis.cuni.cz - pro digitalizované texty je potřeba u položky Druhy dokumentů zvolit „elektronické zdroje“ nebo v kolonce Umístění zatrhnout „Carolina- IPSC UK“

 • pomocí vyhledávače UKAŽ- http://ukaz.cuni.cz 


Studijní materiály v elektronické podobě lze získat také z dalších zdrojů (univerzitních či mimouniverzitních).

Žádost o digitalizaci

Se žádostí o digitalizaci se obracejte na jednotlivá digitalizační střediska.

Digitalizační pracoviště na UK

1. Digitalizační středisko Centra Carolina

- středisko digitalizuje knihy pro všechny fakulty kromě PedF a teologických fakult (KTF, ETF, HTF)


- další služby:

 • braillský tisk

 • černotisk, vazba tištěných materiálů

 • konzultace pro práci se SIS, vyhledávání v Centrálním katalogu, databázích

 • kurzy práce s výpočetní technikou

 • tyflografický tisk na fuseru – hmatový termotisk

 • provoz studovny – možnost práce se speciálními softwary (JAWS, Zoomtext)

 • informační a poradenské služby pro studenty a pracovníky UK


Celetná 20, Praha 1

Studovna digitalizačního střediska je uzavřena kvůli rekonstrukci. Služby digitalizačního střediska fungují nadále. Děkujeme za pochopení.


tel.: 224 491 581

Textový popis trasy

Web


PhDr. Lenka Dobešová2. Knihovna ETF UK

- digitalizace materiálů pro studující z ETF, KTF, HTF


- další služby:

 • v knihovně je k dispozici stolní zvětšovací lupa zn. Tieman Twinkle Bright ke zvětšování tištěných materiálů (v PO a PÁ po domluvě i mimo otevírací dobu knihovny)

 • tisk materiálů


Černá 9, Praha 1

web


Mgr. Pavel Moskala, Th.D.

,

tel.: 221 988 601
3. Ústřední knihovna PedF UK

- digitalizace materiálů pro studující z PedF


- další služby:

 • studovna - počítač vybavený syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky. Je zde též umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.

 • tisk materiálů


Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

web


Michal Hoftich

tel. 221 900 178


Zuzana Krejčí

tel. 221 900 179
Poslední změna: 29. červen 2021 13:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám