Rektorát

RektorátOvocný trh 560/5, Praha 1

tel.: +420 224 491 111

web: https://cuni.cz/UK-1458.html


virtuální prohlídka Karolina


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

Pětipodlažní objekt Rektorátu, sídlící v budově C, má společný vstup se sousedícím Karolinem. V budově se nacházejí kanceláře rektora, kanceláře kvestora, odbory rektorátu a oddělení vnitřního auditu.


Vstup

Povrch přístupového chodníku z ulic Celetná a Rytířská tvoří rovná mozaiková dlažba. Za dvoukřídlou areálovou bránou (šířka 2x 200 cm) se nachází nádvoří s povrchem z rovné velkoformátové dlažby.


Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (hlavní křídlo šířka 97 cm, vedlejší křídlo šířka 101 cm) s +1 předsazeným schodem (výška 12 cm, hloubka 160 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Z prostorného zádveří (šířka 277 cm, hloubka 206 cm) vedou do vstupní haly s recepcí (pult výška 115 cm) dvoukřídlé dveře totožných parametrů jako vstupní, otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

Vedlejší upravený vstup je k dispozici vlevo na nádvoří. Před dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 82 cm), které se otevírají se mechanicky směrem dovnitř, je jednoramenná rampa (sklon 13,5 %, šířka 400 cm, délka 136 cm). Vlevo v rohu u dveří je zvonková signalizace (výška 91 cm) na vrátnici.

Vstup vede do průjezdu budovy Karolina, na jehož pravé straně je přístup k šatně (pult výška 89 cm) a dále do vstupní haly Rektorátu.


Interiér

Na vstupní halu navazuje centrální schodišťová chodba budovy Rektorátu, jejíž součástí je průchozí výtah.

V přízemí se nachází bufet (dveře šířka 80 cm). Naproti němu, vedle výtahu, je chodba, do které vedou dvoukřídlé dveře se zúženou šířkou hlavního křídla (šířka 2x 63 cm). Přibližně v polovině chodby je umístěná upravená toaleta. Chodba vede dále k podatelně (dveře šířka 90 cm), poté do dvora přes -2 schody.

Výtah spojuje všechna patra budovy, ale do její jižní části vedou od výtahu vždy schodiště.

Ve 2. nadzemním podlaží mají úrovňovou vazbu na výtah místnosti č. 101 - 103 (sekretariát rektorátu), k nimž vedou dvoukřídlé dveře s lehce zúženou šířkou hlavního křídla (šířka 2x 77 cm). Jižní část s místnostmi č. 104 - 113 odděluje schodiště (-8 schodů).

Podobně ve 3. nadzemním podlaží mají úrovňovou vazbu na výtah místnosti č. 201 - 206, jižní část s místnostmi č. 207 - 216 odděluje opět schodiště (-6 schodů).

Ve 4. nadzemním podlaží mají úrovňovou vazbu na výtah místnosti č. 301 - 306, jižní část s místnostmi č. 307 - 316 odděluje schodiště (-4 schody).

V 5. nadzemním podlaží je severní i jižní část přístupná přes -1 schod (výška 18 a 23 cm).


Výtah

Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 135 cm, hloubka 120 cm) spojuje 1. až 5. nadzemním podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina bez zrcadla a sklopného sedátka je vybavena madlem (výška 89 cm) na boční stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 97 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 122 cm.


Hygienické zázemí

Upravená toaleta se nachází v 1. nadzemním podlaží. Přístupná kabina (dveře šířka 91; kabina šířka 180 cm, hloubka 160 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a krátkým pevným madlem (délka 56 cm).


Parkování

Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází v ulici Rytířská na rohu s Havířskou.


Parkování pro osoby se znevýhodněním

Po předchozím ohlášení se pracovnci Správy budov areálu Karolina Univerzity Karlovy nebo UK Pointu, je pro osoby se znevýhodněním možné parkovat v jednom ze dvorů areálu Karolina. Vjezd je vraty na Ovocném trhu č. 5. Zde je možno zazvonit na vrátnici, vrátný má také k dispozici kameru.

Email s jménem a přijmením řidiče, SPZ, telefonní kontakt na řidiče a datum s časem příchodu je potřebné poslat s dostatečným předstihem na nebo referentce pro studenty s tělesným postižením .


Po zaparkování se dá projít ze dvora do Karolina přes boční dveře, které vedou na rektorát UK nebo k bufetu. Jestli se rozhodnete využít tohoto průchodu, berte prosím na vědomí, se zde nacházejí čtyři schody a teprve potom je cesta do Velké auly zcela bezbariérová.

Na ulici Celetnou se dá projít skrz průchod Filozofické fakulty v Celetné 20. Vstup do UK POINTU a Centra Carolina je z Celetné ulice 13, přístupový chodník tvoří rovná mozaiková dlažba. Za dvoukřídlou areálovou bránou (šířka 2x 200 cm) se nachází nádvoří s povrchem z rovné velkoformátové dlažby.MHD

Nedaleká hluboce založená stanice metra A i B Můstek doposud nedisponuje výtahovým vestibulem (ve výstavbě pro obě linky) a nelze ji proto využít. Bezbariérové spojení je k dispozici tramvajemi (5, 8, 24, 26) i bus na Náměstí Republiky, stanice metra je taktéž bez výtahu. Více na www.dpp.cz.Fotogalerie


Poslední změna: 13. březen 2023 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Tel. Digitalizační středisko - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,


Jak k nám