Kampus HybernskáHybernská 998/4, Praha 1

tel.: +420 734 871 971

web: www.ff.cuni.cz/fakulta/kampus-hybernska/, www.kampushybernska.cz

e-mail:


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

Komplex s rozlehlým a členitým vnitřním dvorem tvoří celkem šest budov s vlastními vstupy. Prostory slouží pro prezentaci studentských i akademických projektů s cílem propojit širší veřejnost s aktivitami Karlovy univerzity, zejména Filozofické fakulty.


Vstup

Povrch přístupového chodníku v ulici Hybernská tvoří převážně rovná mozaiková dlažba. Robustní vstupní vrata (šířka 2x 120 cm) bez zvonkové signalizace vedou do průjezdu, ve kterém se po pravé straně nad +1 schodem nachází vrátnice (okénko výška 118 cm) a zároveň vstup do objektu A. Průjezd vede dále do dvora, kolem nějž jsou sdružené ostatní budovy B, C, D, E a F. Většina prostor kampusu, zejména výukových, je bariérová. Objekt je ale hodnocen jako částečně přístupný, protože některé části s galerijní funkcí, kavárna s čítárnou i aktivně využívaná venkovní plocha dvora alespoň částečný přístup mají.


Interiér

Objekt A

Objekt s probíhající rekonstrukcí má prozatím převážně galerijní funkci. Před vstupem jsou +2 široké schody. Dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 63 cm) vedou do velkorysé schodišťové chodby, kde vznikne během přelomu 2020/2021 výtah, vsazený do schodiště.

Výstavní prostory v 2. nadzemním podlaží propojuje prozatím s přízemím pouze trojramenné schodiště. Dveře sálů jsou dvoukřídlé (šířka 2x 64 cm) s vyššími prahy (výška 3-5 cm).


Objekt B

Objekt přiléhá ke dvoru z východní strany. Jsou v něm umístěné menší přednáškové sály a kanceláře. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 56 cm) s +1 schodem (výška 4 cm). Hned za vstupem je schodiště (+9, +15 schodů), které vede do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází dva přednáškové sály a nahrávací studio. Nad dalšími +4 schody je prostor s názvem „Světnice“ a za ním kanceláře. Alternativní bezbariérový přístup k přednáškovým sálům není k dispozici.


Objekt C

Objekt je příčně vsazený do dvora, který tak rozděluje dvě části (přední a zadní dvůr), propojené širokým průjezdem.

V přízemí budovy se nachází kavárna se dvěma vchody. Před prvním vstupem z předního dvora je jednoramenná rampa (sklon 11 %, šířka 157 cm, délka 233 cm) bez madla. Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) s prahem (výška 3 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. U druhého vstupu ze zadního dvora je +1 schod (výška 14 cm). Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 72 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Součástí kavárny je dětský koutek a velká kavárenská zahrádka v zadním dvoře.


Objekt D

Pětipodlažní objekt v jihovýchodním cípu kampusu má dva oddělené vstupy. Jeden z nich (dveře šířka 2x 65 cm) vede do galerie v přízemí. Výstavní sály jsou prostorné, dveře a průchody jsou široké min 80 cm. Dále z galerie pokračuje přístup do „Knihovny věcí“ (dveře šířka 90 cm).

Druhý vchod vede do přednáškové části. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 60 cm) s +1 schodem (výška 9 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. V přízemí, naproti vstupu, se nachází pouze výstavní prostory (dveře šířka 90 cm).

Další učebny a sály jsou rozmístěné v 2. až 5. nadzemním podlaží, která s přízemím spojuje pouze schodiště.


Objekt E

Objekt v zadním dvoře má opět dva samostatné vstupy umístěné vedle sebe. Oba tvoří plechová garážová vrata (šířka 2x 60 cm). Za jedněmi je prudké schodiště, které vede do výstavních prostor v suterénu. Před druhým vstupem je vyrovnávací nájezd (sklon 16 %, šířka 95 cm, délka 44 cm) a za ním klesá krátká rampa (sklon 13 %, šířka 120 cm, délka 120 cm) do přízemních prostor, kde se nachází bar. 2. nadzemní podlaží je pak přístupné pouze po užším kovovém schodišti.


Objekt F

Objekt slouží jako dílny. Před vstupem jsou +2 chody, jednokřídlé dveře (šířka 79 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.


Výtah

Výtah v komplexu prozatím není. Během probíhající rekonstrukce objektu A se plánuje zbudování výtahu v centrální schodišťové chodbě, výtah však nebude mít bezbariérovou vazbu na vstup do budovy (+ 2 schody, viz Interiér Objekt A).


Hygienické zázemí

Upravená kabina je součástí hygienického zázemí v budově C (mezi objekty E a F). Dvoukřídlé dveře na toalety (hlavní křídlo šířka 90 cm, vedlejší křídlo šířka 50) se otevírají mechanicky směrem ven. Od vstupu stoupá jednoramenná rampa (sklon 12 %, šířka 150 cm, délka 177 cm) bez madla do prostorné umyvadlové předsíně. Přístupná toaleta (dveře šířka 87; kabina šířka 144-190 cm, hloubka 190 cm) je sloučená pro muže i ženy. Neoznačené jednokřídlé dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 95 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Parkování

Před budovou je jedno podélné vyhrazené parkovací stání.FotogaleriePoslední změna: 6. listopad 2020 11:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám