UK POINT - Celetná 13


Virtuální prohlídka
Celetná 597/13, Praha 1

tel.: +420 224 491 804

web: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-1.html


Součástí UK POINT je CENTRUM CAROLINA, které celouniverzitně zaštiťuje podporu studentů se speciálními potřebami. Jeho zaměstnankyně a zaměstnanci jsou připraveni ke zodpovídání dotazů ze strany uchazečů o studium i studentů.


Základní přehled přístupnosti


Základní popis objektu

V nově zrekonstruované budově se nachází katedry cizích jazyků a studovna pro studenty cizích jazyků. Zároveň zde sídlí UK Point (Informační, poradenské a sociální centrum UK) a výdejní centrum studentských průkazů.V nově zrekonstruované budově se nachází katedry cizích jazyků a studovna pro studenty cizích jazyků. Zároveň zde sídlí UK Point (Informační, poradenské a sociální centrum UK) a výdejní centrum studentských průkazů.


Vstup

Ulice Celetná, v níž se nachází vstup do budovy fakulty, má povrch z mozaikové dlažby, místy hrubší, ale bez výraznějších sklonů.

Těžké jednokřídlé vstupní dveře (šířka 97 cm), vsazené do robustních dřevěných vrat, se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u vstupu není.

Zádveří je rozdělené prosklenou stěnou s dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm) na dvě části. Druhá z nich má podlahu ve sklonu (sklon 6 %, délka 460 cm). V tomto prostoru se nachází vrátnice s dvoukřídlými automatickými dveřmi, před kterými je +1 sešikmený schod (výška 4-12 cm).

Z druhé části zádveří vedou do hlavní schodišťové chodby s výtahem další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm).


Interiér

1. nadzemní podlaží

Ve snížené úrovni 1. nadzemního podlaží se nachází UK point a výdejní centrum studentských průkazů. Vstup do prostorné haly tvoří dvoukřídlé dveře se zúženou šířkou hlavního křídla (šířka 2x 75 cm). Za nimi je krátké schodiště (- 4 schody), které po levé straně překonává přímá jednoramenná rampa (sklon 13,5 %, šířka 128 cm, délka 455 cm) s jednostranným madlem (výška 93 cm). Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný.

Pult služeb (výška 108 cm) v centru haly nemá sníženou část.

Za halou se nachází kanceláře Informačního, poradenského a sociální centra UK, kam studenti mohou docházet na konzultace. Kanceláře jsou vybavené běžnými stoly, dveře jsou široké min. 80 cm. Průchodem administrativním zázemím a navazující místností pro zhotovování studentských průkazů lze projít do chodby s upravenou kabinou WC. Chodba přiléhá k hale UK point zprava a bezbariérově přístupná je pouze v tomto směru. Z opačné strany, od centrálního schodiště a výtahu, vedou do chodby -4 schody.

1., 2. a 3. nadzemní podlaží propojuje osobní výtah umístěný v hlavní schodišťové chodbě.

2. nadzemní podlaží

V 2. nadzemním podlaží jsou úseky páteřní chodby ve sklonu (sklon 5-9 %, délka max. 3 m). Pracovny a učebny mají dveře buď jednokřídlé (šířka 80 cm), nebo dvoukřídlé (šířka 2x 65 cm).

3. nadzemní podlaží

Část páteřní chodby ve 3. nadzemním podlaží je v cípu mezi jižním a východním traktem zvýšená (+3 schody, zvýšená podlaha, -3 schody). Převýšení je na jedné straně (+3 schody) vyřešeno postranní jednoramennou rampou (sklon 14 %, šířka 134 cm, délka 340 cm) s oboustranným madlem (výška 92 cm). Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Na druhém konci (-3 schody) překonává krátké schodiště šikmá schodišťová plošina (nosnost 250 kg; přepravní plocha šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Manipulační plochy na spodní i horní schodišťové podestě jsou dostatečné. Pro přivolání obsluhy je u ovládacího panelu plošiny uvedeno telefonní číslo na vrátnici.

Velká učebna C1 (dveře šířka 2x 90 cm) v 3. nadzemním podlaží je přímo u výtahu. Další pracovny a učebny mají dveře buď jednokřídlé (šířka 80 cm), nebo dvoukřídlé (šířka 2x 60 cm). Ve dveřích jsou vyšší prahy (výška 3-4 cm).

4. nadzemní podlaží

4. nadzemní podlaží s knihovnou, studovnou a upravenou kabinou WC už není s ostatními patry propojeno výtahem, ale pouze šiknou schodišťovou plošinou (nosnost 250 kg; přepravní plocha šířka 80 cm, hloubka 90 cm), která je umístěná na schodišti ve východním traktu.


Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 119 cm, hloubka 140 cm) spojuje 1. podzemní až 3. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina se sklopným sedátkem je dále vybavena madlem (výška 93 cm) na boční stěně a zrcadlem na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 108 cm.


Hygienické zařízení

V budově jsou celkem 3 upravené toalety.

Přístupná toaleta (dveře šířka 90; kabina šířka 186 cm, hloubka 184 cm) v 1. nadzemním podlaží je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na pravé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Přístupná toaleta (dveře šířka 90; kabina šířka 185 cm, hloubka 160 cm) ve východním traktu 2. nadzemního podlaží je také samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má opět otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na pravé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 85 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90; kabina šířka 177 cm, hloubka 225 cm) ve 4. nadzemním podlaží je rovněž samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 102 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Sklopné madlo ale nelze kvůli zadní skosené stěně uložit do svislé polohy!


Parkování

Nejblíž jsou budově čtyři vyhrazená parkovací stání na Staroměstském náměstí.


Parkování pro osoby se znevýhodněním

Po předchozím ohlášení se pracovnci Správy budov areálu Karolina Univerzity Karlovy nebo UK Pointu, je pro osoby se znevýhodněním možné parkovat v jednom ze dvorů areálu Karolina. Vjezd je vraty na Ovocném trhu č. 5. Zde je možno zazvonit na vrátnici, vrátný má také k dispozici kameru.

Email s jménem a přijmením řidiče, SPZ, telefonní kontakt na řidiče a datum s časem příchodu je potřebné poslat s dostatečným předstihem na nebo referentce pro studenty s tělesným postižením .


Po zaparkování se dá projít ze dvora do Karolina přes boční dveře, které vedou na rektorát UK nebo k bufetu. Jestli se rozhodnete využít tohoto průchodu, berte prosím na vědomí, se zde nacházejí čtyři schody a teprve potom je cesta do Velké auly zcela bezbariérová.

Na ulici Celetnou se dá projít skrz průchod Filozofické fakulty v Celetné 20. Vstup do UK POINTU a Centra Carolina je z Celetné ulice 13, přístupový chodník tvoří rovná mozaiková dlažba. Za dvoukřídlou areálovou bránou (šířka 2x 200 cm) se nachází nádvoří s povrchem z rovné velkoformátové dlažby.
Fotogalerie


Poslední změna: 14. duben 2022 13:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám