Budova nám. Jana Palacha
nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

tel.: +420 221 619 111

web: www.ff.cuni.cz

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonámUživatelský popis objektu

Historická budova se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími je hlavním sídlem Filozofické fakulty.


Vstup

Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaiková dlažba. Hlavní vstup do budovy je bariérový (+7 schodů), jednokřídlé dveře (šířka 97 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 137 cm) je umístěna přímo na dveřích nad schodištěm. Za vstupem se nachází vrátnice (pult výška 90 cm), od které vede do páteřní chodby zvýšeného přízemí další schodiště (+6 schodů).

Uzamčený vedlejší vchod je k dispozici z ulice Valentinská. Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaika, která před vjezdem do dvora přechází v hrubou dlažbu. Jednokřídlé dveře (šířka 100 cm) s prudkým vyrovnávacím nájezdem (sklon 20 %, délka 25 cm) a prahovou lištou (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 113 cm) je umístěna vlevo u vstupu na vnější straně (z ulice) a vpravo (výška 99 cm) na vnitřní straně (ze dvora). Na vstup navazuje průjezd do dvora s asfaltovým povrchem, který má místní nerovností a příčný sklon (až 5 %).

Ve dvoře se nachází dva výtahy, fasádní při hlavním (západním) traktu a druhý, umístěný v zadní (východní) části budovy, ke kterému vede jednoramenná rampa (sklon 11 %, šířka 118 cm, délka 292 cm, oboustranné madlo výška 90 cm). Oba výtahy jsou průchozí a mají stanice v páteřních chodbách budovy.


Interiér

Budova se čtvercovým půdorysem má ve 2. – 5. nadzemní podlaží obvodové páteřní chodby propojující úrovňově všechny čtyři trakty, přičemž přístup do nich od upraveného vstupu ve dvoře zajišťují dva výtahy (viz Vstup a Výtah). Dveře učeben, pracoven a dalších místností, včetně kinosálu (5. NP) jsou převážně dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 62 cm) s prahem (výška 2 - 3 cm). Ostatní průchody jsou široké min. 80 cm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Ve zvýšeném přízemí (1. nadzemní podlaží) vedou z hlavního traktu (přístupného ze dvora fasádním výtahem) do obou bočních traktů schodiště (+10 schodů), přičemž pravé z nich (při pohledu od hlavního vstupu do budovy) je opatřeno šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 90 cm, hloubka 115 cm). Manipulační plochy na spodní i horní schodišťové podestě jsou dostatečné. Plošina je použitelná pouze za asistence personálu. Zvýšená část podlaží (tj. oba boční a zadní trakt) je přístupná také přímo druhým výtahem, k němuž vede ze dvora rampa (viz Vstup). Vstupy do místností opět tvoří dvoukřídlé (dveře hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 62 cm) s prahem (výška 2 - 3 cm). Bistro Mezi řádky ve spodní části podlaží (hlavním traktu) má jednokřídlé dveře (šířka 90 cm).

V úrovni 2. podzemního podlaží se nachází knihovna. Je přístupná pouze třetím výtahem, který je umístěný v levé části hlavního traktu (při pohledu od hlavního vstupu do budovy).

Velké posluchárny byly v době mapování (8/2019) v rekonstrukci.


Výtah

V budově jsou celkem tři výtahy.

Fasádní průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 129 cm, hloubka 171 cm) spojuje snížené přízemí (dvůr) až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina s protilehlými dveřmi je vybavena sklopným sedátkem a madlem na boční stěně. Zrcadlo v kabině není. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 102 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 122 cm.


Druhý průchozí výtah v zadním traktu (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 128 cm) opět spojuje snížené přízemí (dvůr) až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina s protilehlými dveřmi je vybavena sklopným sedátkem, zrcadlem a madlem na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 123 cm.


Třetí neprůchozí výtah v levé části hlavního traktu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 115 cm, hloubka 123 cm) spojuje 2. podzemní podlaží (knihovnu), spodní část zvýšeného přízemí a 2. až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena sklopným sedátkem, madlem a zrcadlem na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 118 cm.


Hygienické zázemí

V budově se nachází celkem 10 upravených toalet, a to na opačných koncích zadního traktu všech nadzemních podlaží. Jsou vždy součástí hygienických

oddělení WC ženy (vpravo) a WC muži (vlevo). Žádná z kabin však nemá optimální parametry. Dveře všech kabiny ve 3. a 4. podlaží se otevírají směrem dovnitř, čímž je zásadně omezený manipulační prostor a bezpečnost. Kabina ve 2. podlaží v oddělení WC ženy byla v době mapování (8/2019) mimo provoz.


Nejlépe řešená je kabina v 5. podlaží v oddělení WC ženy. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 80 cm) a otevírají se mechanicky ven. Předsíň (šířka min. 98 cm, hloubka 596 cm) je ještě rozdělena na dvě části dalšími jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm). Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 78; kabina šířka 248 cm, hloubka 167 cm) je umístěná naproti vstupním dveřím na toalety. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, kotvené na pravé boční stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem, obě však mají nedostatečnou délku (délka 61 cm). Kabina je vybavená přebalovacím pultem, který neomezuje manipulační prostor.


Kabina v 5. podlaží v oddělení WC muži s podobnými rozměry je řešena zrcadlově, přičemž WC mísa je kotvená na stěně vlevo a přístup k míse je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Madla u WC mís mají opět nedostatečnou délku. Přebalovací pult v kabině není.


Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 76 – vodorovným madlem zúžený průchod; kabina šířka 263 cm, hloubka 172 cm) se také nachází v oddělení WC ženy v 1. nadzemním podlaží. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, kotvené na pravé boční stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 112 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.


Částečně přístupné toalety se stejnými parametry v 1. a 2. nadzemním podlaží v oddělení WC muži (dveře šířka 70 – vodorovným madlem zúžený průchod; kabina šířka 210 cm, hloubka 144 cm) mají nevhodnou dispozici. Jednokřídlé dveře do kabiny WC v obou podlažích jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, kotvené na stěně vedle dveří, je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 148 cm). Toaletní mísy jsou vybavené jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Parkování

Vyhrazené parkovací stání se nachází při křížení ulic Kaprova a Valentinská (v blízkosti zadního vstupu). Přilehlý přechod pro chodce má snížené obrubníky na obou stranách.


MHD

V těsné blízkosti budovy se nachází bezbariérová zastávka Staroměstská, která je obsluhována tramvajemi číslo 1, 12, 17, 18, 25 a 93 a autobusy 194. Výstup je na ostrůvky se sníženým nájezdem. Linka číslo 207 ve směru Ohrada, která je obsluhována nízkopodlažními autobusy, se nechází vedle budovy ve směru k Právnické fakultě. Hluboce založená stanice metra Staroměstská doposud nedisponuje výtahovým vestibulem a nelze ji proto využít. Více na www.dpp.cz.Fotogalerie


Poslední změna: 9. srpen 2023 10:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám