Budova Celetná 20
Celetná 20, Praha 1

tel.: +420 224 491 111, 224 491 201

web: https://www.ff.cuni.cz/

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonámUživatelský popis objektu

Komplex, zasazený mezi ulicí Celetná a Ovocným trhem, tvoří soubor historických budov, které jsou mezi sebou částečně propojené. Je sídlem vybraných kateder Filozofické fakulty.


Vstup

Hlavní vstup do komplexu se nachází v ulici Celetná, je součástí objektu H. Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaika, která před vchodem přechází v hrubší kamennou dlažbu. Těžké dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 95 cm, vedlejší křídlo šířka 100 cm) se otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 94 cm) je umístěna vlevo u dveří.


Interiér

Z prostorné vstupní haly s recepcí (pult výška 110 cm) a digitální infotabulí (nejvyšší ovládací prvek 190 cm) vede k výtahu přímá jednoramenná rampa (sklon 12 %, šířka 135 cm, délka 260 cm) s oboustranným madlem (výška 93 cm). Výtah pak propojuje pět nadzemních podlaží budovy H.


Z 2. nadzemního podlaží vede od výtahu úrovňový přístup k učebnám budov H a těsně sousedících objektů G a CH. Budovou CH lze pak projít dále do budovy I, přičemž jejich mimoúrovňové napojení řeší přímá jednoramenná rampa (sklon 13-14 %, šířka 150 cm, délka 291 cm) s oboustranným madlem (výška 110 cm). V navazujícím podlaží budovy I se nachází vstup do Zelené posluchárny a upravená toaleta. Dále do 3., 4. a 5. podlaží budovy I vede už pouze schodiště.


Dále ve 2. nadzemním podlaží navazují na budovu H budova G a jižním směrem pak postupně objekty označené jako N, D, O a E. Mezi budovami H a N je prudká rampa (sklon 16,5 %, šířka 136 cm, délka 260 cm) s oboustranným madlem (výška 110 cm). Další mírnější rampa (sklon 9 %, šířka 120 cm, délka 190 cm) s oboustranným madlem (výška 108 cm) pak propojuje objekty N a D. Budova O v tomto podlaží navazuje na objekt D úrovňově bez převýšení, naopak do budovy E vede z objektu D pouze schodiště.


V úrovni 3. nadzemního podlaží jsou od výtahu budovy H přístupné bez převýšení objekty G, N, D, O a horní část Modré posluchárny. Budova E je z tohoto podlaží opět přístupná pouze po schodišti.


Podobně ve 4. nadzemním podlaží mají vazbu na výtah budovy H na sebe navazující objekty N, D a O. Bariérový přístup (-3 schody) je však do objektu G (kabinety ústavu klasické archeologie).

Naopak, v tomto podlaží je jednoramennou rampou (sklon 11 %, šířka 96 cm, délka 370 cm) s oboustranným madlem (výška 110 cm) řešený přístup do budovy E. Ta má pak vlastní výtah umístěný na opačném konci páteřní chodby, který umožňuje přístup do dalších podlaží budovy E. V uliční úrovni ústí výtah budovy E v průjezdu do dvora z ulice Ovocný trh.


V 5. nadzemním podlaží vede od výtahu budovy H k učebnám č. 414 - 416 a kabině WC dlouhá jednoramenná rampa (sklon 8 %, šířka 103 cm, délka 1026 cm) s jednostranným madlem (výška 94 cm). Úrovňovou vazbu na výtah má Český egyptologický ústav (místnosti č. 417 - 420). Budova N (místnosti č. 401 - 411) je v tomto podlaží napojená pouze mimoúrovňově schodištěm (+3 schody).


6. nadzemní podlaží s učebnami je přístupné jen po schodišti. Pouze schodištěm jsou také dostupné učebny č. 455 a 331 v objektu O.

S ohledem na historický charakter komplexu je místy potřeba počítat s částečně omezenou manipulační plochou. Páteřní chodby všech budov jsou však dostatečně široké. Dveře učeben, pracoven a dalších místností jsou převážně jednokřídlé (šířka min. 80 cm), výjimečně pak dvoukřídlé (šířka 2x 60-63 cm).


Výtah

Výtah budovy H (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 107 cm, hloubka 120 cm) spojuje běžně 1. až 5. nadzemní podlaží, ve zvláštním režimu pak také 1. podzemní podlaží, kde se nachází klub. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 91 cm) a zrcadlem (spodní hrana výška 122 cm) na čelní stěně. Sklopné sedátko je v dosahu ovladače. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 96 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 114 cm.

Výtah budovy E (automaticky otevírané dveře šířka 81 cm; kabina šířka 106 cm, hloubka 124 cm) spojuje 1. až 6. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 91 cm) a zrcadlem (spodní hrana výška 100 cm) na čelní stěně. Sklopné sedátko není v dosahu ovladače. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 103 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 124 cm.


Hygienické zázemí

V budově H v blízkosti výtahu se nacházejí čtyři běžně odemčené upravené toalety se stejnou dispozicí a téměř shodnými rozměry, umístěné jsou ve 2., 3., 4. a 5. nadzemním podlaží. Kabina v 5. nadzemním je nad rampou (viz Interiér). Částečně přístupné kabiny (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 156-160 cm, hloubka 152-156 cm) jsou samostatné s přímým přístupem z hlavní chodby. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je vždy zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 80 cm). Toaletní mísy jsou vždy opatřeny jedním sklopným a jedním pevným madlem. Pouze kabina v 2. nadzemním podlaží je vybavena navíc sklopným přebalovacím pultem na čelní stěně kabiny.


Další upravená toaleta se nachází v 2. nadzemním podlaží budovy I u Zelené posluchárny. Částečně přístupná kabina (dveře šířka 80; kabina šířka 140 cm, funkční hloubka 210 cm) je rovněž samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 82 cm), za ním se však nachází výklenek s výlevkou, v obsluze nepřekáží. Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Součástí budovy E je upravená koupelna (dveře šířka 90; kabina šířka 188 cm, hloubka 252 cm) se sprchovým koutem bez zvýšeného okraje. Nachází se ve 3. nadzemním podlaží.


Parkování

Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází u křížení ulic Celetná a Na Příkopě. K dispozici jsou dvě parkovací stání.


MHD

Tato budova se nachází asi 300 metrů od zastávky autobusu Staroměstské náměstí a tramvajové zastávky Náměstí republiky a asi 500 metrů od metra Můstek. Více na www.dpp.cz.Fotogalerie


Poslední změna: 7. červen 2022 14:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám