Budova N (Impakt)V Holešovičkách 747/2, Praha 8

tel.: +420 951 552 116

web: www.mff.cuni.cz/fakulta/budovy/kampus/troja.htm

e-mail:

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

Nová budova N je součástí rozlehlého kampusu v Troji. Komplex tvoří šest budov, ve kterých sídlí kromě kateder fyzikální sekce dvě pobočky fakultní knihovny a Kabinet výuky jazyků. V pavilonu IMPAKT (N) se nachází fakultní knihovna, auditorium, deset poslucháren a zázemí zaměstnanců informatické sekce MFF UK.


Vstup

Povrch přístupové komunikace z ulice V Holešovičkách, kde se nachází zastávka MHD, tvoří asfalt s táhlým podélným skonem (4-6 %). Prostranství před hlavním vstupem je v rovině. Dvojice dvoukřídlých vstupních dveří pavilonu (šířka 2x 86 cm) se otevírá mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 151 cm) je umístěna vpravo u dveří. V rozlehlé vstupní hale vlevo za vchodovými dveřmi se nachází recepce (pult výška 87 cm).

Na severní straně podlaží je druhý boční vstup. Dvojice dvoukřídlých dveří (šířka 2x 80 cm) vede přímo do páteřní chodby přízemí.


Budova má vzhledem ke svému zasazení do svahu další dva vstupy v úrovni 1. podzemního podlaží. Vchod z jižní strany (dveře šířka 2x 80 cm) se nachází u knihovny. Vstup z východní strany u malého parkoviště se dvěma vyhrazenými parkovacími stáními vede do spodní části stupňovitě řešeného auditoria. Před dveřmi (šířka 90 cm) je předsunutý +1 schod (výška 10-16 cm).


Interiér

Všechna podlaží budovy propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře učeben, pracoven a další průchody jsou široké min. 80 cm.

V 1. podzemním podlaží je knihovna (pult služeb výška 76 cm) se studovnou. Dále se tu nachází samostatný vstup do spodní části stupňovitě řešeného auditoria (viz Vstup). Katedra je umístěná na podiu (+2 schody). Vyhrazené místo pro posluchače na vozíku zde není, využít lze prostor v poslední řadě sedaček s přístupem z 1. nadzemního podlaží.

V 1. nadzemním podlaží se nacházejí dvě posluchárny s rovnou podlahou a vstup do zadní části auditoria, kde jsou v poslední řadě tři vyhrazená místa pro posluchače na vozíku.

V 2. a 3. nadzemním podlaží jsou rozmístěné kanceláře a učebny, stoly a židle v místnostech lze podle potřeby přemisťovat.


Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 120 cm; kabina šířka 180 cm, hloubka 204 cm) spojuje 1. podzemní až 3. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina se sklopným sedátkem je dále vybavena madlem (výška 88 cm) a zrcadlem na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 99 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 121 cm.


Hygienické zázemí

V budově jsou čtyři upravené toalety, umístěné v 1. a 2. nadzemním podlaží, jsou vždy součástí hygienických zázemí WC muži a WC ženy s prostornými předsíněmi.

Všechny kabiny (dveře šířka 90 cm; kabiny šířka min. 190 cm, hloubka min. 178 cm) jsou přístupné. Dvě z nich (WC muži v 1. NP a WC ženy v 2. NP) mají dispozici otočenou o 90° (WC mísa je kotvená na boční stěně). Zbývající dvě kabiny mají klasické uspořádání s WC mísou kotvenou na zadní stěně.

Jednokřídlé dveře do všech upravených kabin jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava, pouze kabina v oddělení WC ženy v 2. NP má přístup k míse zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 100 cm). Toaletní mísy jsou vždy vybavené jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Parkování

Na parkovišti přiléhajícím k pavilonu z východní strany jsou dvě vyhrazená parkovací stáni. Od nich vede rovný chodník podél jižní fasády budovy ke vchodu u knihovny (značeno jako 1. podzemní podlaží).Fotogalerie


Poslední změna: 6. listopad 2020 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám