Budova Pacovská
Pacovská 350/4, Praha 4

tel.: +420 222 539 200

web: htf.cuni.cz

e-mail:

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonám


Uživatelský popis objektu

V budově Husitské teologické fakulty sídlí děkanát, studijní oddělení, odborná knihovna, katedry husitské a pravoslavné teologie, judaistiky, religionistiky, filozofie a dalších neteologických oborů. Fakulta užívá pouze hlavní budovu a levý trakt objektu.


Vstup

Povrch přístupového chodníku je asfaltový s poruchami. Do areálu fakulty vede dvoukřídlá branka (šířka 2x 88 cm) bez zvonkové signalizace.

Před hlavním vstupem do budovy je krátké schodiště (+3 schody), které nedostatečně kompenzuje prudká jednoramenná rampa (sklon 28 %, šířka 100 cm, délka 162 cm) bez opatření proti sjetí vozíku a bez madla. Horní podesta je prostorná. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 99 cm, vedlejší křídlo šířka 100 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u vstupu není. Za vchodem vpravo se nachází vrátnice (pult výška 88 cm).

Vedlejší uzamčený vstup vede do přízemí hlavní budovy u napojení levého traktu. Před vstupem jsou +2 schody, které opět nedostatečně kompenzuje jednoramenná rampa (sklon 20 %, šířka 82 cm, délka 200 cm) bez opatření proti sjetí vozíku a bez madla. Horní podesta je prostorná. Dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka 85 cm, vedlejší křídlo šířka 87 cm) s +1 schodem a kovovým vyrovnávacím nájezdem (sklon 20 %, šířka 60 cm, délka 76 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace u vstupu není.

Samostatný vstup vede do levého traktu. Před vstupem je jednoramenná rampa (sklon 12-13 %, šířka 147 cm, délka 240 cm) s oboustranným madlem (výška 90 cm). Horní podesta je prostorná.

Interiér

Od hlavního vstupu vede do 2. nadzemního podlaží schodiště se šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 84 cm, hloubka 108 cm, ovládací prvky max. výška 113 cm). Manipulační plochy spodní i horní podesty jsou dostatečné.


Ve 2. nadzemním podlaží se nachází studijní oddělení, katedra biblistiky a judaistiky (dveře šířka 2x 60 cm) a auly (dveře šířka 2x 60 cm).


2. – 5. nadzemní podlaží hlavního traktu s knihovnou, kaplí, katedrami a děkanátem propojuje osobní výtah. Poslední 6. nadzemní podlaží s učebnou H 503 je přístupné pouze po schodišti.


1. nadzemní podlaží (vzhledem k hlavnímu vstupu snížené), v němž sídlí tiskárna Nakladatelství Karolinum, je ze vstupní haly rovněž zpřístupněné šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 300 kg; přepravní plocha šířka 84 cm, hloubka 108 cm, ovládací prvky max. výška 113 cm). Manipulační plochy spodní i horní podesty jsou dostatečné.


Třetí plošina se shodnými parametry překonává +6 schodů na jižním konci chodby 1. nadzemní podlaží. Horní stanice plošiny je na podestě schodiště, které se nachází mezi hlavním a levým traktem. Prostorná schodišťová podesta je přestupní plochou na čtvrtou šikmou schodišťovou plošinu stejných rozměrů. Při přestupu na schodišťové podestě je však nutná asistence pro přivolání plošiny.


Čtvrtá plošina pak spojuje úroveň vedlejšího vstupu hlavního traktu (viz Vstup), kde se nachází katedra religionistiky, menza a upravená kabina WC, s aulou H 109 (dveře šířka 2x 72 cm) a 2. nadzemním podlažím levého traktu fakultní budovy.


Levý trakt se svým vlastním vstupem (viz Vstup) má čtyři podlaží, která propojuje výtah (viz Výtah). Ve 2. - 4. nadzemním podlaží vede od výtahu páteřní chodba, podél níž jsou rozmístěné učebny a kanceláře (dveře šířka min. 80 cm). V 1. nadzemním podlaží traktu je páteřní chodba přehrazena kuchyní. Přístup k menze a upravené kabině WC proto vede jen přes vedlejší vchod hlavní budovy.  


Výtah

Výtah v hlavní budově (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 140 cm) spojuje 2. – 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 90 cm) na boční stěně a zrcadlem (výška spodní hrany 5 cm) na čelní stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 92 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 111 cm.


Průchozí výtah v levém traktu (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 140 cm) spojuje 1. – 4. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena madlem (výška 90 cm) a zrcadlem (výška spodní hrany 93 cm) na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 92 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.

Hygienické zázemí

Samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 300 cm) se nachází v přízemí levého traktu u menzy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.


Parkování

Vyhrazení parkovací stání není k dispozici.


MHD

Nejbližší stanice metra je Budějovická, příjezd od ní je možný (10 min), nicméně chodníkům často chybí snížené nájezdy. Obrubníky však nejsou vysoké, popř. se jedná o rezidenční čtvrť, kde lze případně jet ve vozovce. Více na www.dpp.cz.

Poslední změna: 20. únor 2023 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám