Budova Plzeňská
Plzeňská 311, Praha 5

tel.: +420 224 431 111

web: www.lf2.cuni.cz

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

Soubor tří budov (A, B, C) je sídlem teoretických ústavů 2. Lékařské fakulty UK. V současnosti se pro výuku využívají už pouze objekty B a C, které jsou propojené.


Vstup

Přístup od nejbližší zastávky MHD je obzvláště komplikovaný, chodník, který vede podél ulice Bucharova, je ve výrazném táhlém sklonu (až 15 %). Trasa, místy s hrubšími nerovnostmi, pokračuje dále přes parkoviště autoservisu, podél oplocení a souboru budov ke krátké spojovací cestě odbočující vpravo k objektu fakulty. Pro přístup k budově je výhodnější individuální automobilová doprava.

Hlavní vchod se nachází v budově B v úrovni 1. nadzemního podlaží. Před vstupem je krátké schodiště (+4 schody) s postranní rampou (sklon 5-6 %, šířka 210 cm, délka 400 cm) bez madla a opatření proti sjetí vozíku. Manipulační prostor na horní podestě je dostatečný. Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Ve dveřích je prahová lišta (výška 4 cm). Zvonková signalizace není k dispozici. Z prostorného zádveří s recepcí vedou do páteřní chodby pavilonu dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 88 cm, vedlejší křídlo šířka 78 cm).

Vedlejší vstup (dveře šířka 2x 90 cm) vede do sousedící budovy C. Před vstupem je dvouramenná rampa (1. úsek: sklon 8 %, šířka 230 cm, délka 850 cm; 2. úsek: sklon 6,5-8 %, šířka 230 cm, délka 940 cm) s oboustranným madlem (výška 90 cm). Vstup vede do úrovně 2. nadzemního podlaží.


Interiér

BUDOVA B

Páteřní chodba v přízemí budovy B má stupňovitý charakter se soustavou schodišť a pěti na sebe navazujících postranních ramp (sklon 7-8,5%, šířka 132 cm, rameno délka max. 720 cm). Přístup do učeben, dalších prostor a dvěma výtahům je vždy ze společných podest ramp a schodišť.

Posluchárna č. 101 se stupňovitým uspořádáním se nachází hned za hlavním vstupem. K vyhrazenému místu s nedostatečnými rozměry (hloubka 89 cm) vede od dveří mezi katedrou a sedačkami pro posluchače rampa (sklon 8 %, šířka 124 cm, délka 452 cm).

Další učebny jsou uspořádány nestupňovité, přičemž ale dvě z nich, č. 109 a č. 110, mají omezený prostor za vstupem, mezi dveřmi a řadou sedaček kotvených k podlaze je výrazně zúžená ulička (šířka min. 80 cm).

Manipulační prostor ve zbývajících učebnách 1. i 2. nadzemního podlaží je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. Všechna podlaží budovy, včetně 3. a 4. nadzemního podlaží s administrativou a vědeckými pracovnami, propojují dva osobní výtahy.

Součástí budovy jsou celkem tři upravené kabiny WC (viz Hygienické zázemí).

Budova B je s budovou C propojena chodbou v úrovni 2. nadzemního podlaží.


BUDOVA C

Všechna podlaží budovy C propojuje osobní výtah. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře a další průchody jsou široké min. 80 cm. Uzamčený vstup do Ústavu anatomie v 1. nadzemním podlaží je opatřený vysoko umístěnou zvonkovou signalizací (výška 165 cm).

Součástí budovy jsou dvě upravené kabiny WC (viz Hygienické zázemí).


Výtah

BUDOVA B

Výtah blíže hlavnímu vchodu (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje 1. až 3. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem (spodní hrana výška 100 cm) a madlem (výška 93 cm) na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 108 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 115 cm.

Druhý výtah se shodnými parametry propojuje 1. až 4. nadzemní podlaží.


BUDOVA C

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 209 cm) spojuje 1. podzemní až 4. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem (spodní hrana výška 91 cm) na čelní stěně a madlem (výška 91 cm) na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 112 cm.


Hygienické zázemí

BUDOVA B

Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 271 cm, hloubka 160 cm) se nachází v 1. nadzemním podlaží. Je součástí WC ženy s prostornou předsíní (šířka 120 cm, hloubka 370 cm). Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, umístěné na levé boční stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem s nedostatečnou délkou (délka 56 cm).


Další přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 212 cm, hloubka 160 cm) se nachází rovněž v 1. nadzemním podlaží. Je součástí oddělení WC muži, opět s prostornou předsíní (šířka 120 cm, hloubka 370 cm). Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, umístěné na pravé boční stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem s nedostatečnou délkou (délka 56 cm).


Třetí přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 193 cm, hloubka 160 cm) se nachází v 2. nadzemním podlaží. Je součástí oddělení WC ženy, s prostornou předsíní (šířka 120 cm, hloubka 370 cm). Jednokřídlé dveře kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse, umístěné na levé boční stěně, je z pohledu od vstupu do kabiny zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 95 cm). Toaletní mísa je vybavena opět jedním sklopným a jedním pevným madlem s nedostatečnou délkou (délka 56 cm).


BUDOVA C

Samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 179 cm, hloubka 212 cm) se nachází v 1. nadzemním podlaží. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 112 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Samostatná částečně přístupná toaleta v 2. nadzemním podlaží má shodné parametry, ale do vstupního prostoru zasahuje sušák na ruce, upevněný na boční stěně za dveřmi. Vzniká tak zúžený průchod (šířka 76 cm).


Parkování

Na parkovací ploše před budovou jsou k dispozici dvě vyhrazená parkovací stání, obě májí výrazný příčný sklon (až 8 %).


MHD

Nejbližší bezbariérová zastávka je stanice tramvaje Motol. Více na www.dpp.cz a zde.Fotogalerie

Poslední změna: 30. leden 2020 09:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám