Budova Albertov
Albertov 6, Praha 2

tel.: +420 221 951 111

web: www.natur.cuni.cz

e-mail:

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

V historické budově sídlí děkanát, geografická a geologická sekce Přírodovědné fakulty UK, v suterénu se pak nachází Chlupáčovo muzeum historie Země.


Vstup

Povrch přístupového chodníku tvoří mozaiková dlažba s táhlým podélným skonem (do 6 %). Hlavní vstup do budovy je bariérový (+4 schody). Vstupní dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 76 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 160 cm) je umístěna vpravo u dveří nad schodištěm. Následuje zádveří (šířka 181 cm, hloubka 130 cm) a další dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 78 cm) do vstupní haly. Vpravo je umístěna vrátnice (pult výška 100 cm), od které vede do vstupní haly další schodiště (+10 schodů).

Vedlejší vchod je k dispozici v místě vjezdu v ulici Votočkova 2038/4. Přístupový chodník má místy hrubší nerovnosti, před vstupem je hrubá dlažba s příčným sklonem (až 12 %) a betonový vyrovnávací nájezd (sklon 21 %, délka 20 cm). Vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) ve vratech vjezdu, otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 157 cm) je umístěna v pravém rohu u vrat. Obsluha po ohlášení návštěvy umožní vstup na čip.

Vchod do budovy je na konci domovního průjezdu vpravo. U vstupu je +1 schod (výška 13 cm, hloubka 22 cm) s přímou jednoramennou rampou (sklon 15 %, šířka 120 cm, délka 100 cm) bez madla a horní podesty. Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 61 cm, vedlejší křídlo šířka 64 cm) se otevírají mechanicky směrem ven na rampu.


Interiér

Od vedlejšího vstupu vede v suterénních prostorách chodba k výtahu, který propojuje všechna podlaží s výjimkou snížené částí vstupní haly s vrátnicí a podkrovních prostor (6. NP), kde se nachází počítačová studovna. Podkroví i vrátnice jsou přístupné pouze po schodišti.

Bariérový přístup je také do bistra a studentského kluby. Oba prostory se nachází za hlavním schodištěm v horní části vstupní haly ve zvýšeném přízemí (2. NP), odkud vedou do páteřní obvodové chodby s vazbou na výtah ještě další krátká schodiště (+5 schodů) po stranách haly.

Nepřístupný je také pravý (západní) trakt 5. nadzemního podlaží (3. patra), k němuž vede od výtahu opět krátké schodiště (+3 schody). V dotčené části s převážně administrativním využitím jsou navíc za vstupem do jednotlivých místností další vyrovnávací stupně (-3 schody).


Pracovny a učebny v suterénu, 2., 3. a 4. nadzemním podlaží jsou přístupné úrovňově z páteřních chodeb, které mají vazbu na výtah.

Páteřní chodby jsou dělené dvoukřídlými kyvnými dveřmi se zúženou šířkou hlavního křídla (šířka min. 60 cm), přičemž bývají otevřená a zajištěná obě křídla. Dveře učeben, pracoven a dalších místností jsou pak výjimečně jednokřídlé (šířka min. 80 cm), převážně ale dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 60-65 cm, vedlejší křídlo šířka 62-67 cm) s prahem (výška max. 3 cm). Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Přístup do spodní části velké geologické posluchárny (VG) je dvojími dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 60 cm) v zadním (jižním) traktu budovy z páteřní chodby podlaží. Vstup do horní části a na galerii VG je ze schodišťových podest hlavního schodiště (+/- 16 schodů).


Výtah

Výtah (automaticky otevírané dveře šířka 105 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 140 cm) spojuje 1. podzemní až 5. nadzemní podlaží budovy. Kabina je vybavena madlem na čelní stěně a sklopným sedátkem. Zrcadlo v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 121 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 122 cm.


Hygienické zázemí

Přístupná toaleta (dveře šířka 90; kabina šířka 239 cm, hloubka 161 cm) se nachází v suterénu, je přístupná přímo z páteřní chodby s vazbou na výtah. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na levé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 98 cm). Toaletní mísa a je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem s nedostatečnou délkou.


Parkování

Dvě vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici při křížení ulic Albertov a Studničkova.


MHD

Nejbližší zastávka MHD je bezbariérová stanice tramvaje Albertov. Oba nástupní ostrůvky se nacházejí cca 350 m téměř po rovině od budovy. Stanice je obsluhována linkami 7, 14, 18 a 24. Více na www.dpp.cz.Fotogalerie


Poslední změna: 29. leden 2020 16:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám