Budova Hlavova 8


adresa: Hlavova 2030/8, Praha 2

web: www.natur.cuni.cz

e-mail: podatelna@natur.cuni.cz

tel.: +420 221 951 125

kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami:

RNDr. Dana Fialová, Ph.D., tel. 221 951 397,

PaedDr. Věra Schätzová,


Základní přehled přístupnosti

Legenda k ikonám


Uživatelský popis objektu

V historické pětipodlažní budově sídlí sekce chemie s knihovnou v přístavbě. Budova je částečně přístupná postranním vchodem.

Vstup

Pěší přístup k budově z nejbližší zastávky VHD Albertov vede ulicemi Na Slupi, Albertov a Votočkova. Přechody pro chodce na trase mají snížené obrubníky, chodníky jsou dlážděné mozaikovou dlažbou, která je místy poškozená. Ulicí Votočkova, do které přístupová trasa odbočuje z ulice Albertov, je vhodnější pokračovat po vozovce s asfaltovým, místy porušeným povrchem. Přilehlý chodník má špatnou kvalitu dlažby a je zakončen nesníženým obrubníkem (výška 5-7 cm). Nesnížený je i obrubník (výška 4-6 cm) lemující chodník u budovy fakulty.

Celá trasa stoupá v mírném podélném sklonu (max. 6 %).

Před hlavním vstupem je schodiště (+12 schodů). Dvoukřídlé dveře hlavního vstupu (hlavní křídlo šířka 72 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 119 cm) je umístěná vpravo u dveří nad schodištěm. Ze zádveří vedou do interiéru dvoukřídlé kyvné dveře (šířka 2x 80 cm), na které navazuje další schodiště (+13 schodů). Vede do úrovně 1. patra. V páteřní chodbě nad vstupním schodištěm se nachází vrátnice.

Vedlejší částečně přístupný vchod vede do budovy přes západní trakt z ulice Votočkova. Je v úrovni sníženého přízemí. Před vstupem je nájezd z vozovky na chodník z hrubé kamenné dlažby (sklon max. 7 %). Další vyrovnávací betonový nájezd (sklon 10 %, délka 150 cm) je přímo před dveřmi. Dveře jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 70 cm, vedlejší křídlo šířka 76 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Kvůli samozavírači se otevírají ztěžka. Zvonková signalizace s interkomem (výška 110 cm) je umístěná vpravo u dveří.

Schodiště za vstupem, které spojuje úroveň vstupu ve sníženém přízemí a hlavní chodbu s výtahem v přízemí, je vybavené šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 90 cm, hloubka 137 cm). Plošina je uzamčená a umožňuje pouze čelní nástup. Manipulační prostor dolní nástupní plochy je omezený (šířka 150 cm, hloubka 90-100 cm). Manipulační prostor nad schodištěm je dostatečný. Horní podesta je opatřena zvonkovou signalizací (výška 118 cm).

Nad schodištěm s plošinou se nachází spodní stanice menšího výtahu (viz Výtah), který propojuje přízemí až 3. patro.


Další, méně vhodný vstup vede do budovy z ulice Hlavova. Za dvoukřídlými širokými vraty s automatickým otvíráním a zvonkovou signalizací (výška 149 cm) je dvůr s velmi hrubou kamennou dlažbou a výrazným podélným sklonem (až 13 %). Před dveřmi ze dvora do budovy (šířka 2x 100 cm) je prudký vyrovnávací nájezd (sklon 17 %, délka 30 cm). U vstupu není zvonková signalizace.Interiér  

Hlavní chodby v přízemí až 3. patře, ke kterým přiléhá většina učeben a pracoven, propojují dva výtahy (viz Výtah). Oba se nacházejí v blízkosti vedlejšího vstupu.

Ve 2. a 3. patře jsou některé části budovy propojeny s hlavními chodbami mimoúrovňově, přístup do pracoven a učeben v těchto částech je možný pouze po schodišti: 232A, 232B, 246 (+6 schodů); CH7, CH8, 304 (+5 schodů); CH10 seminární místnost chemie (-3, + 8 schodů); 330, 331, 331a (+5 schodů); 365-368 (+5, -3, +3 schody); sekční místnost (+5, +9 schodů).

Bariérový přístup má také studentský klub Chladič v suterénu (-9, -2 schody).


Dveře předělující chodby v celé budově i přístavbě s knihovnou jsou dvoukřídlé se zúženou šířkou hlavního křídla (šířka min. 2x 55 cm). Dveře do pracoven, učeben a dalších místností jsou buď jednokřídlé (šířka min. 80 cm), nebo dvoukřídlé (šířka min. 2x 60 cm). Ve dveřích jsou většinou vysoké prahy (výška až 4 cm).


Spodní úroveň velké stupňovitě řešené posluchárny CH1 je přístupná z 1. patra (dveře 2x 64 cm), místo pro osobu na vozíku není uzpůsobené, využít lze pouze prostor před nebo vedle katedry. Druhý vstup do horní úrovně posluchárny je bariérový ze schodišťové podesty.

Menší posluchárny nejsou řešeny stupňovitě, lavice jsou mobilní.


V přístavbě, která přiléhá k budově z jihovýchodní části, se nachází knihovna. S hlavní budovou je propojena krčkem v přízemí. Ve dveřích do propojovacího krčku je prudký vyrovnávací nájezd (sklon 20 %, délka 40 cm).

Vstupní dveře do knihovny jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 60 cm, vedlejší křídlo šířka 68 cm). Zvonková signalizace s interkomem (výška 108 cm) je umístěná vpravo u dveří. Manipulace se dveřmi je velmi obtížná. Veřejné prostory knihovny se nacházejí pouze v přízemí. Součástí knihovny je studovna (stoly výška 77 cm, podjezd stolů výška 71 cm). Manipulační prostor mezi regály ve volném výběru je omezený (šířka 78 cm).


Výtah

Dva výtahy se nacházejí v hlavní budově, jeden výtah je součástí knihovny v přístavbě.

Menší výtah v hlavní budově (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 91 cm, hloubka 125 cm) spojuje přízemí až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena vodorovným madlem (výška 91 cm) a zrcadlem (spodní hrana 99 cm) na čelní stěně. Součástí kabiny je sklopné sedátko v dosahu ovládacího panelu. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 83 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 105 cm.

Vetší výtah v hlavní budově (automaticky otevírané dveře šířka 140 cm; kabina šířka 155 cm, hloubka 200 cm) také spojuje přízemí až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. V úrovni přízemí je před výtahem podélně i příčně šikmá plocha (sklon až 7%), v ostatních patrech je podlaha před výtahem už v rovině. Kabina je vybavena vodorovným madlem (výška 90 cm). Zrcadlo a sklopné sedátko v kabině chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 100 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 105 cm.

Průchozí výtah v knihovně (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 120 cm, hloubka 200 cm) spojuje neveřejný depozitář v suterénu, přízemí a odpočinkovou terasu v 1. patře. Výtah lze využít pouze v doprovodu personálu. Manipulační prostor před výtahem je v přízemí dostatečný, na terase jsou u výtahu uzamčené dvoukřídlé dveře. Kabina je vybavena vodorovným madlem (výška 90 cm) a zrcadlem (spodní hrana 99 cm) na boční stěně. Součástí kabiny je sklopné sedátko v dosahu ovládacího panelu. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 112 cm.


Hygienické zázemí

V budově jsou čtyři upravené kabiny WC. 


Tři částečně přístupné kabiny WC jsou součástí oddělení WC ženy na hygienických zázemích v 1., 2., a 3. patře jižního (zadního) traktu budovy (v blízkosti výtahů).

Parametrově i dispozičně podobné kabiny (dveře šířka 80 cm; kabiny šířka min. 154-157 cm, hloubka 164-168 cm) jsou přístupné přes předsíň (šířka 270 cm, hloubka 130 cm). Jednokřídlé dveře do všech tří kabin se otevírají mechanicky směrem ven. Na vnitřní straně dveří chybí vodorovné madlo. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je vždy zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 86-89 cm). Toaletní mísy jsou vždy vybavené dvěma sklopnými madly.


Čtvrtá částečně přístupná kabina je součástí hygienického zázemí v knihovně (viz Interiér). Do chodby vedou těžce manipulovatelné dveře se samozavíračem. Kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 182 cm, hloubka 205 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 120 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním sklopným madlem, pevné madlo u stěny chybí. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult, který neomezuje manipulační prostor.


Parkování

Dvě vyhrazená parkovací stání se nacházejí v ulici Studničkova u křížení s ulicí Hlavova. Mají rovný asfaltový povrch. Přístup od parkovacích stání k budově vede pouze po nefrekventované asfaltové vozovce v mírném sklonu (4 %), přístup na přilehlý chodník je přes -3 schody.Poslední změna: 11. březen 2024 10:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám