Budova Akademika Heyrovského
adresa: Akademika Heyrovského 1203/8, 500 02 Hradec Králové

virtuální prohlídka: zde

web: https://www.faf.cuni.cz/

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonám


Uživatelský popis objektu

Komplex tvoří tři propojené objekty, devítipodlažní jižní budova se sídlem děkanátu, pětipodlažní severní budova a posluchárna v objektu C.


Vstup

Povrch přístupového chodníku v ulici Akademika Heyrovského tvoří rovná betonová dlažba. Komplex má společný hlavní vstup v úrovni 1. nadzemního podlaží jižní budovy, ke kterému vede trojramenná zalomená rampa (1. úsek: sklon 10 %, šířka 140 cm, délka 475 cm; 2. úsek: sklon 8,5 %, šířka 140 cm, délka 264 cm; 3. úsek: sklon 6 %, šířka 136 cm, délka 300 cm) s oboustranným madlem (výška 88 cm). Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Dvoukřídlé vstupní dveře se otvírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. V prostorné vstupní hale se nachází recepce se šatnou (pult výška 93 cm).


Interiér

JIŽNÍ BUDOVA

Všechna podlaží jižní budovy propojuje dvojice parametrově shodných výtahů s nedostatečnou hloubkou, od kterých vedou k učebnám a kabinetům páteřní chodby. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře učeben, pracoven a další průchody jsou široké min. 80 cm.


BUDOVA C

Do sousedící budovy C s posluchárnou vede ze vstupní haly v 1. nadzemním podlaží schodiště (+8 schodů). Po domluvě však lze využít samostatný přístup do

objektu z ulice Akademika Heyrovského. Před vedlejším vstupem je jednoramenná rampa (sklon 11 %, šířka 145 cm, délka 500 cm). Manipulační prostor nad i pod rampou je dostatečný. Dvoukřídlé dveře (šířka 2x 64 cm) s nízkým schodem (výška 4 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř, do spodní části posluchárny s dostatečnou manipulační plochou.

SEVERNÍ BUDOVA

Hlavní přístup do severní budovy zajišťuje spojovací krček s jižní budovou v úrovni 2. nadzemního podlaží. To je z hlavní vstupní haly v jižní budově přístupné dvojicí výtahů.

Uzamčený vedlejší vstup se nachází ze zadní části severní budovy v úrovni 1. nadzemního podlaží. Z ulice Akademika Heyrovského k němu vede asfaltová komunikace s lehkými poruchami povrchu. Před jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) je betonová rampa (sklon 6 %, šířka 140 cm, délka 240 cm) bez madla a zarážek proti sjetí. Vstup je opatřen čipovou čtečkou a zvonkovou signalizací (výška 120-145 cm) umístěnými vlevo u dveří nad rampou.


Pětipodlažní severní budova je hlavní schodišťovou chodbou rozdělena na dva trakty, dlouhý a kratší.

Jednotlivá podlaží budovy propojují celkem tři výtahy. Dva z nich se nacházejí v hlavní schodišťové chodbě a v 2. nadzemním podlaží u nich ústí spojovací krček s jižní budovou. Třetí výtah je umístěný na východním konci dlouhého traktu, má však omezenou šířku kabiny (viz Výtahy).

Kratší trakty jsou se schodišťovou chodbou s výtahy propojeny mimoúrovňově schodištěm (+6 schodů). Ve 2. a 4. nadzemním podlaží se v kratších traktech nacházejí posluchárny A a B, v nichž je za vstupními dveřmi další úzké schodiště (+11 schodů) do horní řady. Bezbariérový přístup do poslucháren není k dispozici. V 5. nadzemním podlaží je nad schodištěm umístěné vivárium.


Do dlouhého (východního) traktu vedou od schodišťové chodby s dvojicí výtahů ve všech podlažích dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm). Z široké páteřní chodby pak vedou po obou stranách vstupy do učeben a pracoven, všechny průchody jsou široké min. 80 cm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný.

Z páteřní chodby není přístupná pouze Katedra farmakologie a toxikologie (místnost č. 2036) v 1. nadzemním podlaží, která je dostupná z 2. nadzemního podlaží třetím výtahem severní budovy.


Výtah

V komplexu se nachází celkem pět osobních výtahů. Dva v jižní budově a tři v budově severní.

JIŽNÍ BUDOVA

Dvojice výtahů jižní budovy mají shodné parametry. Výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 141 cm, hloubka 90 cm) mají nedostatečnou hloubku. Spojují 1. – 9. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahy je omezený nikou (hloubka 52 cm). Kabiny jsou vybaveny zrcadlem a madlem (výška 112 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 101 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 120 cm.

SEVERNÍ BUDOVA

Větší z dvojice výtahů v severní budově (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 106 cm, hloubka 205 cm) spojuje 1. – 5. nadzemní podlaží a má

vazbu na vedlejší vstup. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem a madlem (výška 111 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 109 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 119 cm.

Menší výtah z dvojice (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 130 cm, hloubka 105 cm) také spojuje 1. – 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem a madlem (výška 111 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 104 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm.

Třetí výtah v severní budově (mechanicky ven otevírané dveře šířka 78 cm; kabina šířka 80 cm, hloubka 115 cm) se nachází na východním konci dlouhého traktu a rovněž spojuje 1. – 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem a madlem (výška 108 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 120 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 121 cm.


Hygienické zázemí

Upravená toaleta se nachází v 1. nadzemním podlaží jižní budovy v blízkosti výtahů. Přístupná toaleta (dveře šířka 90; kabina šířka 264 cm, hloubka 187 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na pravé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.


Parkování

V okolí budovy jsou prostorné parkovací kapacity bez vyhrazeného parkovacího stání.


MHD

Nejbližší zastávka MHD je zastávka trolejbusu a autobusu „Heyrovského“ jejíž všechny směry se nacházejí u přilehlé světelné křižovatky, cca 200–400 metrů po rovině od hlavního vstupu. Přístup bez větších problémů je nejlépe umožněn přímo ulicí Akademika Heyrovského, chodník vykazuje známky náročného povrchu. Více na www.dpmhk.cz.Fotogalerie


Poslední změna: 16. listopad 2021 12:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám