Budova PátkovaPátkova 2137/5, Praha 8

virtuální prohlídka budovy

tel.: +420 224 271 416

web: http://fhs.cuni.cz/

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonám


Uživatelský popis objektu

Budova fakulty vsazená do svahu má dvě nadzemní podlaží a dvě podlaží podzemní, přičemž jihozápadní část 1. podzemního podlaží zůstává nad terénem. Hlavní vstup je pak v úrovni 1. nadzemního podlaží. Budova vznikla přestavbou objektu menzy 17. listopadu. Dokončování venkovních úprav je k říjnu 2020 stále v procesu.


Vstup

Bezbariérový přístup k budově od okolních zastávek MHD je nedořešený. Od autobusové zastávky Pelc Tyrolka stoupá k hlavnímu vstupu trasa po nefrekventované vozovce s asfaltovým povrchem, místy s poruchami a táhlým podélným skonem (6-8 %). Trasa odbočuje severně z ulice Pátkova a stáčí se vlevo mezi výškovými budovami kolejí. Prostranství před hlavním vchodem je v rovině, jeho povrch tvoří velkoformátová dlažba. Troje dvoukřídlé vstupní dveře umístěné vedle sebe se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Ve vstupní hale za vstupem se nachází recepce (pult výška 120 cm).


Alternativní vstup ze západní strany v úrovni 1. podzemního podlaží není dokončený. Z ulice Povltavská k němu vede opět nefrekventovaná asfaltová vozovka s podélným sklonem (5-7 %). Před vstupem je štěrkové pole, ze kterého se ke dveřím zvedá jednoramenná betonová rampa (sklon 9 %, šířka 170 cm, délka 200 cm) bez madla. Vytvoření zpevněného povrchu v tomto místě by mělo být předmětem dokončovacích exteriérových prací. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran. Šířka průjezdu je dostatečná. Vstup se otevírá na čip (čtečka výška 106 cm), zvonková signalizace u vstupu není.


Nejpříhodnější přístup do budovy aktuálně představuje individuální automobilová doprava s využitím parkování v suterénu obslouženém výtahem.


Interiér

Centrální společná dvorana prostupuje 1. podzemním a oběma nadzemními podlažími. Učebny a další prostory jsou rozmístěné po jejím obvodu.

Všechna podlaží propojují dva výtahy, k nimž od obou vstupů vedou rovné chodby. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře učeben, pracoven a další průchody jsou široké min. 80 cm.

V 1. podzemním podlaží je umístěná knihovna (pult služeb výška 76 cm) se studovnou, kanceláře a dvě posluchárny s rovnou podlahou. Dále se tu nachází vstup do zadní části stupňovitě řešené auly. Vyhrazené místo pro posluchače na vozíku zde není, využít lze prostor za poslední řadou sedaček. Přístup ke katedře ve spodní části auly je možný z boku z úrovně 2. suterénu, avšak od katedry k první řadě sedaček pro posluchače vedou -3 schody.

V 1. a 2. nadzemním podlaží jsou rozmístěné kanceláře a učebny pro 20 nebo 40 posluchačů, stoly a židle v místnostech lze podle potřeby přemisťovat.


Výtah

V budově jsou dva výtahy, umístěné protilehle v severním a jižním traktu. Mají shodné parametry (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 140 cm) a spojují 2. podzemní až 2. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Průchozí kabiny mají dveře umístěné naproti sobě. Jsou vybavené sklopnými sedátky a madlem (výška 92 cm) na boční stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 114 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 111 cm.


Hygienické zázemí

V budově je celkem 6 upravených toalet, nachází se na všech podlažích (s výjimkou technického 2. suterénu) vedle výtahů. Kabiny jsou vždy součástí hygienických zázemí, WC muži v severním traktu, WC ženy v jižním traktu. Oddělení jsou řešená zrcadlově, rozměrově jsou kabiny prakticky shodné.

Částečně přístupné toalety (dveře šířka 77 cm; kabiny šířka 155-160 cm, hloubka 185-190 cm) jsou součástí prostorné umyvadlové předsíně jednotlivých hygienických zázemí. Jednokřídlé dveře do kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Madlo na vnitřní straně dveří (výška 90 cm) zužuje světlou šířku vstupu na 77 cm. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva na oddělení WC ženy a zprava na oddělení WC muži. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 90-94 cm). Toaletní mísy jsou vybaveny jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Parkování

V úrovni 2. podzemního podlaží se nachází parkoviště se šesti vyhrazenými parkovacími stáními. Podlaží je s ostatními patry budovy propojené výtahem.Fotogalerie
Poslední změna: 29. srpen 2023 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám