Budova nám. Curieových
nám. Curieových 7, Praha 1

tel.: +420 221 005 111

web: www.prf.cuni.cz

e-mail:

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonám


Uživatelský popis objektu

Fakulta sídlí v neoklasicistní budově, která má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží.


Vstup

Povrch přístupového chodníku tvoří rovná mozaiková dlažba. Hlavní vstup do budovy je bezbariérový (nájezdová rampa), k vedlejším dvoukřídlým dveřím vede menší plošina (hlavní křídlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 82 cm) a otevírají se mechanicky směrem ven. Ze vstupní haly, kde se nachází vrátnice (pult výška 112 cm), vede do zastřešeného atria budovy krátké schodiště (+4 schody) opatřené jednoramennou přímou rampou (sklon 10 %, šířka 130 cm, délka 520 cm, oboustranné madlo výška 104 cm) i šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg; přepravní plocha šířka 80 cm, hloubka 126 cm). Manipulační plochy na spodní i horní schodišťové podestě jsou dostatečné.

Uzamčený vedlejší vchod je k dispozici z ulice 17. listopadu. Povrch přístupového chodníku tvoří mozaika, která před vjezdem přechází v hrubší historickou dlažbu s příčným sklonem (do 6 %). Dvoukřídlá široká vrata (šířka 2x 150 cm) se otevírají automaticky do stran. Zvonková signalizace (výška 108 cm) je umístěna vpravo u dveří v rohu, je obtížněji přístupná.

Na vstup navazuje průchod s hrubší dlažbou a podélným sklonem (5-12 %) do vnitřního dvora, ve kterém je přímý přístup k výtahu.


Interiér

Úroveň dvora a všechna podlaží budovy propojuje osobní průchozí výtah. Nadzemní podlaží s výjimkou podkrovních prostor pak ještě spojuje dvojice výtahů v atriu, mají však nedostatečnou hloubku.


Většina učeben v celé budově je přístupná úrovňově z páteřních chodeb, které mají vazbu na průchozí výtah.

Mimoúrovňové situace jsou v budově čtyři. Rozdílná výšková úroveň (+3 schody) mezi atriem a bočními, vzájemně propojenými trakty (2. NP) je řešená přímou jednoramennou rampou (sklon 10 %, šířka 130 cm, délka 420 cm, oboustranné madlo výška 106 cm). Vzniká tím propojení mezi bočním traktem s průchozím výtahem, atriem a vstupní halou s recepcí.

Další mimoúrovňový přístup (+16 schodů) vede z páteřní chodby 3. nadzemního podlaží (ozn. jako 1. patro) do posluchárny č. 120. Schodiště je opatřené šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 200 kg; přepravní plocha šířka 80 cm, hloubka 118 cm). Manipulační plocha (hloubka 150 cm) na horní schodišťové podestě je však nedostatečná s ohledem na otvírání dveří učebny směrem ven na podestu.

V 5. nadzemním podlaží je mimoúrovňový přístup (+7 schodů) z páteřní chodby do učebny č. 300 řešen prudkou jednoramennou rampou (sklon 18 %, šířka 110 cm, délka 629 cm, oboustranné madlo výška 107 cm).

Mimoúrovňově vstup do kabinetu Katedry obchodního práva (místnost č. 223) ve 4. nadzemním podlaží (+3 chody) není bezbariérově řešen.

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, dveře učeben, pracoven a dalších místností jsou buď jednokřídlé (šířka min. 80 cm) nebo dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka min. 70 cm).

Bezbariérový přístup do menzy v úrovni 1. podzemního podlaží je ze dvora dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 74 cm), manipulace s dveřmi je těžká. Běžný vstup vede ze vstupní haly po schodišti. Druhý trakt 1. podzemního podlaží se šatnami a dílnou je přístupný průchozím výtahem.

Ve 2. suterénu s vazbou na průchozí výtah je posilovna, ordinace rehabilitace a technické místnosti.

Stupňovitě řešené posluchárny mají manipulační plochu vždy v dolní části u dveří.


Výtah

V budově jsou tři výtahy a oběžný výtah (páternoster).

Průchozí výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje 2. podzemní až 5. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahem je omezený nikou (šířka 108 cm, hloubka 124 cm). Kabina s protilehlými dveřmi není vybavena zrcadlem. Sklopné sedátko a madlo jsou na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 128 cm.

Dvojice menších výtahů v atriu budovy (automaticky otevírané dveře šířka 70 cm; kabina šířka 101 cm, hloubka 84 cm) má shodné parametry a spojuje zvýšené přízemí až 4. nadzemní podlaží. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny se sklopnými sedátky jsou dále vybaveny zrcadlem a madlem (výška 88 cm) na čelní stěně. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce max. 96 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 118 cm.


Hygienické zázemí

V budově jsou celkem 2 upravené toalety. Samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 213 cm, hloubka 214 cm) s prostornou předsíní se nachází v páteřní chodbě ve 3. nadzemním podlaží u průchozího výtahu. Jednokřídlé dveře do kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 143 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.


Druhá upravená toaleta se nachází v 2. nadzemním podlaží v oddělení WC muži s prostornou předsíní. Kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 148 cm, hloubka 128 cm) má však nedostatečnou hloubku. Označené jednokřídlé dveře do kabiny WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 80 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze sklopným madlem vpravo.


Parkování

Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází v ulici Pařížská při křížení s ulicí Břehová. Trasa k bočnímu vstupu do budovy fakulty vede po chodníku s rovnou mozaikovou dlažbou, přechod přes ulici 17. listopadu má snížené obrubníky na obou stranách.Poslední změna: 14. únor 2022 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám