Budova José MartíhoJosé Martího 269/31, Praha 6

tel.: +420 220 171 111

web.:https://ftvs.cuni.cz/

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Uživatelský popis objektu

Rozsáhlý komplex s vzájemně propojenými trakty A – H slouží pro výukové i administrativní aktivity Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, část prostor také využívá Fakulta humanitních věd UK. Součástí objektu jsou ubytovací kapacity pro studenty.


Vstup

Pěší přístup k budově z nejbližších zastávek tramvaje Vozovna Vokovice i Nad Džbánem je komplikovaný. Obě spojnice z ulice Evropská, kde se zastávky nacházejí, do ulice José Martího jsou ve sklonu (6 -8 %), asfaltový povrch má místy poruchy. U obou křížení s ulicí José Martího pak chybí přechody se sníženými obrubníky. Snížené obrubníky nejsou ani v místě přerušení přístupového chodníku u přechodu přes vjezd do dvora komplexu.

Hlavní vstup do budovy, který je součástí traktu H, je bariérový (+10 schodů), dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 87 cm, vedlejší křídlo šířka 40 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Za vstupem se nachází další schodiště (+4 schody), vede k recepci (pult výška 106 a 75 cm) a dále do páteřní chodby zvýšeného přízemí.

Uzamčený vedlejší vchod je k dispozici cca 30 m vlevo od hlavního. Jedná se o vjezd do dvora, před nímž je přechod bez snížených obrubníku (obrubník výška 7-10 cm). Jednokřídlé dveře ve vjezdových vratech (šířka 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Zvonková signalizace (výška 135 cm) je umístěna vpravo u vstupu na vratech.

V průjezdu do dvora se nachází vchod do východního traktu E. Za dveřmi se zúženou šířkou hlavního křídla (šířka 2x 64 cm), které se otevírají mechanicky směrem ven, stoupá prudká jednoramenná rampa (sklon 17 %, šířka 129 cm,

délka 419 cm, jednostranné madlo výška 53 cm). Rampa s nedostatečnou spodní podestou (hloubka 70 cm) vede do zvýšeného přízemí traktu.

Ve dvoře za průjezdem jsou proti sobě umístěné dva výtahy, jeden náležící k traktu E, druhý, který je součástí budovy H. Úrovňové propojení mezi výtahy je pouze ve dvoře (ozn. jako 1. podzemní podlaží), v dalších podlažích je mimoúrovňové. Výtahy umožňují nejlepší přístup do budov H a E, návazně pak z E do D, A, B a C.

Ze dvora vedou do jižního traktu D tři další oddělené vchody (šířka hlavního křídla dveří min. 80 cm), přičemž u dvou vnějších jsou přes schodiště za vstupy (+5 schodů) položené rampy s nevyhovujícími parametry (sklon 17 %, šířka 80 (!) cm, délka 420 cm) bez madel a zarážek proti sjetí. Mezi křídlem vstupních dveří a rampami navíc není přímá návaznost, přičemž spodní podesta má nedostatečnou hloubku (110 cm).

Samostatné zadní vstupy do traktů A, B a C, které vybíhají dále jižním směrem z budovy D, jsou všechny bariérové se schodišti.


Interiér

Jednotlivá podlaží hlavního traktu H propojuje výtah, od kterého vedou k učebnám a pracovnám páteřní chodby. Trakt F s kongresovým sálem na západní straně komplexu je s traktem H v úrovni 1. nadzemního podlaží propojený pouze schodištěm (-5 schodů).

Trakt E přiléhající z východní strany je také v nadzemních podlažích napojený na trakt H mimoúrovňově (+/-13 schodů). Výtahy obou traktů však mají návaznost bez převýšení v úrovni dvora (viz Vstup) a další propojení budov H a E zajišťuje z úrovně 2. nadzemního podlaží budovy H šikmá schodišťová plošina (nosnost 200 kg; přepravní plocha šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Plošina ale umožňuje pouze boční nástup s obtížnějším přístupem.

V úrovni 1. nadzemního podlaží traktu E je menza, ve 2. nadzemním podlaží se nachází ordinace lékařů.

Další části komplexu, trakt D a z něj paralelně vybíhající trakty A, B a C, jsou úrovňově napojené na budovu E a její výtah. Průchod mezi budovami E a D je ale v 1. nadzemním podlaží časově omezen provozem menzy, ve 4. nadzemním podlaží je pak zaslepen. Dělící dvoukřídlé dveře mezi trakty a páteřních chodeb mají zúženou šířku hlavního křídla (šířka 2x 73 cm).

Trakt C, v jehož 1. a 2. nadzemním podlaží se nacházejí výukové prostory PedF a FHS, má vlastní technický výtah.


Výtah

Výtah traktu H (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 130 cm) spojuje 1. podzemní až 4. nadzemní podlaží budovy. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem (spodní hrana výška 92 cm) na čelní stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 118 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 125 cm. Mezi podlahou kabiny a podlahou navazující chodby je mírné převýšení (výška 2-3 cm).

Průchozí výtah traktu E (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 100 cm, hloubka 123 cm) spojuje 2. podzemní až 4. nadzemní podlaží budovy. Kabina je vybavena sklopným sedátkem, madlem a zrcadlem (spodní hrana výška

92 cm) na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 150 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 118 cm.

Samoobslužný technický výtah traktu E (ven mechanicky otevírané dveře šířka 2x 50 cm; kabina šířka 102 cm, hloubka 175 cm) spojuje 2. podzemní až 3. nadzemní podlaží budovy. Kabina není vybavena madlem, zrcadlem ani sklopným sedátkem. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 135 cm.


Hygienické zázemí

V traktu H je celkem pět upravených toalet, další dvě se nacházejí v traktu B.

Tři kabiny, umístěné v pravé části traktu H nad sebou v 1., 3. a 4. nadzemním podlaží, mají stejné parametry. Kabiny (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 218 cm, hloubka 171 cm) jsou samostatné s přístupem z páteřní chodby. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené, otevírají se mechanicky směrem ven. Kabiny mají otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na levé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je vždy zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísy kabin ve 3. a 4. nadzemním podlaží jsou vybavené dvěma sklopnými madly. Toaletní mísa kabiny v 1. nadzemním podlaží má pouze jedno pevné madlo u zdi, kabina je uzamčená na Euroklíč.


Kabina H003 v 1. nadzemním podlaží traktu H je součástí WC ženy (dveře šířka 90 cm; předsíň šířka 130 cm, hloubka 170 cm). Kabina (dveře šířka 90; kabina šířka 186 cm, hloubka 153 cm) má označené jednokřídlé dveře, které se otevírají se mechanicky směrem ven. Kotvení WC mísy na čelní stěně naproti dveřím neumožňuje boční nástup, umyvadlo je umístěné úhlopříčně na boční stěně. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Sklopné madlo nelze sklopit.


Kabina H158 ve 2. nadzemním podlaží traktu H je součástí WC muži (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 97 cm, hloubka 320 cm). Kabina (dveře šířka 80; kabina šířka 191 cm, hloubka 143 cm) rovněž s nevyhovující dispozicí má označené jednokřídlé dveře, které se otevírají se mechanicky směrem ven. Kotvení WC mísy a umyvadla proti sobě na čelní stěně a stěně vedle dveří neumožňuje přístup zepředu. Toaletní mísa není vybavena madly.


Zrcadlově řešené kabiny se sprchou v traktu B, které jsou součástí šaten ženy/muži, jsou také řešeny nevyhovujícím způsobem. Jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají směrem dovnitř. Kabina čtvercového půdorysu se sešikmeným rohem nemá dostatečné rozměry (šířka 81-189 cm, hloubka 132-179 cm).


Parkování

Na parkovací ploše před hlavním vstupem jsou k dispozici dvě vyhrazená parkovací stání.


MHD

Nebližší stanice metra je bezbariérová stanice metra A Nádraží Veleslavín. Odtud (stejně jako z centra města) je k dispozici tram č. 20 a 26 do zastávky Vozovna Vokovice. Výstup je na ostrůvky se sníženým nájezdem, přístup k budově ulicemi Do vozovny a José Martího, bohužel spíše po vozovce, chodníky nemají snížené nájezdy. Obdobná situace platí pro příchod od zastávky Nad Džbánem, výhodou je ovšem absence dlažby na vozovce. Více na www.dpp.cz.FotogaleriePoslední změna: 29. leden 2020 13:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám