Budova ThákurovaThákurova 676/3, Praha 6

tel.: +420 224 491 111, 220 181 244

web: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-1.html

e-mail:

Oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na fakultní úrovni zaštiťují kontaktní osoby.


Základní přehled přístupnosti


Legenda k ikonámUživatelský popis objektu

V historické pětipodlažní budově se kromě výukových a administrativních prostor nachází knihovna se studovnou, kaple a ubytovací kapacity Arcibiskupského semináře.


Vstup

Povrch přístupového chodníku tvoří asfalt s lehčími poruchami. Hlavní vstup do budovy je bariérový (+7, +2 schodů), dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace (výška 91 cm) je umístěna vlevo na fasádě pod schodištěm. Za vstupem se nachází vrátnice (pult výška 126 cm), od které vede do páteřní chodby zvýšeného přízemí další krátké schodiště (+3 schody).

Uzamčený vedlejší vchod je k dispozici z ulice Kolejní. Povrch přístupového chodníku je také živičný, ale bez výraznějších poruch. Dvoukřídlá vjezdová vrata (šířka 2x 160 cm) se otevírají automaticky ven. Zvonková signalizace (výška 90 cm) je umístěna vlevo u vrat. Na vstup navazuje průjezd do dvora s asfaltovým povrchem, který má místní nerovností a podélný sklon (až 5 %). Samotný dvůr je ve výrazném sklonu (až 10 - 15 %), má hrubý betonový povrch a dva příčné odvodňovací kanály kryté zprohýbaným kovovým roštem.

Dvůr je rozdělen vnitřním traktem, který je spojovacím krčkem napojený na kostel sv. Vojtěcha. Průchod spojovacím krčkem vede do druhé části dvora s výtahem. Před vstupem do spojovacího krčku je přímá jednoramenná rampa (sklon 16,5 %, šířka 176 cm, délka 222 cm) s nedostatečnou horní podestou (hloubka 64 cm). Dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 78 cm) s prahem (výška 2 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Krátký průchod vede ke dveřím se stejnou šířkou, ale už bez rampy. Za dveřmi vpravo se nachází

průchozí výtah, který propojuje úroveň dvora se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími.


Interiér

Jednotlivá podlaží budovy propojují celkem čtyři výtahy, v každém traktu jeden, přičemž bezbariérově propojené v jedné úrovni jsou pouze páteřní chodbou ve 3. nadzemním podlaží. Vzhledem k tomu, že v hlavním traktu 4. a 5. nadzemním podlaží jsou uzamčené ubytovací prostory Arcibiskupského semináře, obsluhují části bočních a zadní trakt výtahy samostatně, tzn. že pouze výtah zadního traktu s omezenou hloubkou kabiny (hloubka 115 cm) obsluhuje přístup ke knihovně (dveře šířka 2x 73 cm, zvonková signalizace výška 124 cm) v zadním traktu 4. nadzemního podlaží a podobně, výtahem bočního jižního traktu s mechanicky otvíranými dveřmi a rovněž nedostatečnou hloubkou kabiny (hloubka 110 cm) je zajištěný přístup k prostorám ve 4. nadzemním podlaží.

Středová část hlavního traktu ve 2. nadzemním podlaží je zvýšená (+/- 7 schodů), obsloužená je hlavním průchozím výtahem ze dvora. Přístup do bočních traktů je pak řešený rampami na obou schodištích. Přímé jednoramenné rampy (sklon 8 %, šířka 123 cm, délka 12 m) s oboustranným madlem (výška 105 cm) mají dostatečné manipulační plochy na horní i spodní podestě, nejsou však při své délce přerušeny mezipodestou.

Schodiště ve středové části hlavního traktu v 1. nadzemním podlaží už rampami doplněná nejsou, obě úrovně jsou však obsloužená samostatně výtahy. Pro přístup k místnostem č. 8 – 35 v bočním jižním a části hlavního traktu je potřeba využít vstup ze dvora, protože u výtahu tohoto úseku jsou +2 schody. U vstupu ze dvora je vyrovnávací nájezd (sklon 11 %, délka 63 cm), dvoukřídlé dveře (šířka 2x 66 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Do páteřní chodby podlaží pak vedou další dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm).

Katechetické a pastorační střediska, která se nachází ve vnitřním traktu za kostelem sv. Vojtěcha, jsou z hlavního traktu přístupná pouze ze schodišťových podest (+/- 11 schodů).


Výtah

Průchozí výtah hlavního východního traktu (automaticky otevírané dveře šířka 100 cm; kabina šířka 150 cm, hloubka 205 cm) spojuje 2. podzemní až 5. nadzemní podlaží budovy včetně úrovně dvora a zvýšené části předního traktu. 4. a 5. podlaží je uzamčeno. Kabina je vybavena madlem a zrcadlem (výška spodní hrany 92 cm) na boční stěně. Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 110 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 128 cm.

Výtah bočního severního traktu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 115 cm, hloubka 115 cm) s omezenou hloubkou kabiny spojuje 1. podzemní až 5. nadzemní podlaží budovy. 4. a 5. podlaží je uzamčeno. Kabina je vybavena zrcadlem na čelní stěně (výška spodní hrany 100 cm). Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 111 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 115 cm.

Výtah zadního západního traktu (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm; kabina šířka 133 cm, hloubka 115 cm) s omezenou hloubkou kabiny spojuje přízemí až 4. nadzemní podlaží s knihovnou. Kabina je vybavena madlem a

zrcadlem na čelní stěně (výška spodní hrany 100 cm). Sklopné sedátko v kleci chybí. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 119 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 110 cm.

Výtah bočního jižního traktu (mechanicky otevírané šachetní dveře šířka 76 cm; mechanicky otevírané klecové dveře šířka 2x 38 cm; kabina šířka 103 cm, hloubka 110 cm) spojuje 1. podzemní až 5. nadzemní podlaží budovy. Kabina je bez zrcadla a sklopného sedátka. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 129 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabiny je 128 cm. V úrovni 1. nadzemního podlaží jsou před výtahem +2 schody (viz Interiér).


Hygienické zázemí

Upravená toaleta se nachází v 2. nadzemním podlaží v severním bočním traktu. Přístupná toaleta (dveře šířka 80; kabina šířka 194 cm, hloubka 225 cm) má vstup přímo z páteřní chodby. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 129 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.

Součástí kabiny je přebalovací pult umístěný ve výklenku, obsluze WC nepřekáží.


Parkování

V okolí budovy jsou dvě vyhrazená parkovací stání, jedno před hlavním vstupem do budovy, druhé při křížení ulic Seminární a Kolejní, u obou však chybí nájezd na chodník.


MHD

Nejbližší stanicí metra je bezbariérová stanice metra A Dejvická (výtah), dále je možno využít i tramvaje do stejnojmenné stanice, popř. do bližší stanice Thákurova. Vstup je také možný vraty z ulice Kolejní. Vzhledem k delší docházkové vzdálenosti (700 respektive 300 m) a strmosti dvora, na kterém se navíc vyskytují nebezpečné mříže pro odvodnění, nelze tuto variantu doporučit bez zdatného doprovodu. Více na www.dpp.cz.FotogalerieDalší užitečné informace (z webu fakulty)

Vybavení pro studenty s postižením zraku

K hlavnímu vchodu do budovy naviguje nevidomé zvukový maják. Všechny místnosti jsou opatřeny orientační tabulkou, na které je v Braillově písmu jejich název nebo číslo.

Pět poslucháren je vybaveno ozvučovacím zařízením, pomocí kterého lze zaznamenávat přednášky na CD nosič. Ten slouží nevidomým studentům jako „digitální sešit“.


Vybavení pro studenty s postižením sluchu

Pět poslucháren je vybaveno ozvučovacím zařízením s indukční smyčkou a infra-vysílačem. Student se zbytky sluchu si může zapůjčit infra-sluchátka, sám si nastavit stupeň zesílení, a tak přímo poslouchat přednášku i případnou diskuzi.
Poslední změna: 16. listopad 2021 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám