Skupina pro ukrajinské studenty


Od začátku června každý čtvrtek v 18:00 v Kampus Hybernská, blok 2D, 1. patro.

Přesné datum upřesníme.


Nově otevíráme podpůrnou skupinu pro ukrajinské studující v českém jazyce. Skupina poskytuje otevřený prostor pro setkání, sdílení a řešení potíží, s kterými se ukrajinští studující mohou potýkat ať už při studiu, nebo v jiných oblastech svých životů:

  • Podpora ve studiu, studijní strategie

  • Práce se stresem, úzkostmi

  • Setkání s lidmi s podobnými zkušenostmi

  • Tvorba zázemí v cizí zemi


Kdy bude skupina probíhat?

Každý čtvrtek od června do prosince 2024, v čase 18:00 – 19:00.


Kde nás najdete?

Kampus Hybernská, blok 2D, 1. patro.


Pro koho je skupina určená?

Pro všechny studující Univerzity Karlovy pocházející z Ukrajiny – ať už žijí v ČR teprve krátce, nebo již delší dobu. Jedinou podmínkou je, abyste se v základu dokázali dorozumět v češtině.


Můžu se na skupinu přihlásit, i když neřeším žádný problém?

Určitě ano! Je to prostor pro seznámení se a vzájemnou podporu, vaše zkušenosti mohou být užitečné druhým.Jak se mohu přihlásit ?

Pokud se chcete přihlásit, nebo pokud chcete doplňující informace, kontaktujte Veroniku Slávikovou na adrese . Přihlásit se do skupiny bude možné i v jejím průběhu, pokud nebude kapacita naplněna.


Skupinu vede:


Mgr. Veronika Sláviková


Pětileté studium psychologie bylo mým prvním krokem k objevování sebe a skrze sebe i lidi kolem. Po studiu v Bratislavě jsem odešla studovat do Prahy, kde jsem absolvovala kurz krizové intervence, online poradenství a kurz individuálního koučování. Věnuji se lektorování workshopů na témata emocí, sebelásky, autenticity, prací se stresem, dechem a všímavostí. Mám zkušenosti s prací s lidmi s psychickými obtížemi a s oběťmi domácího násilí. Dlouhodobě pracuji s dospívajícími a mládeží v krizových situacích a těžkých životních obdobích. Zajímá mě holistický pohled na člověka a propojuji práci s tělem s koučovskými a poradenskými technikami. Společně s klienty spoluvytváříme podpůrný prostor a hledáme jedinečné zdroje pro hledání své autentické cesty napříč životními výzvami..


Mgr. Tomáš Holub


Vystudoval jsem psychologii na FF UK. Svou pracovní kariéru jsem začínal jako arteterapeut ve zdravotnickém zařízení, kde jsem se věnoval klientům se schizofrenií a úzkostně depresivními poruchami. Poté jsem se zaměřil na práci s třídními kolektivy a dětskými skupinami, působil jsem jako lektor primární prevence a osobnostně rozvojových skupin pro děti a dospívající, dělal jsem psychologické intervence v třídních kolektivech. Mám dvouletý výcvik v arteterapii a artefiletice a pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii.

Aktuálně pracuji jako koordinátor podpory pro studenty s psychickými potížemi v Centru Carolina a jako oblastní metodik prevence pro Prahu 5.


Mgr. Hana Krajčíková


Absolvovala jsem obor Speciální pedagogika na PedF na Masarykově univerzitě v Brně. Několik let jsem pracovala s dětmi se sluchovým postižením. Vedla jsem letní tábory a volnočasové kroužky pro žáky s poruchou autistického spektra. Poslední 4 roky se věnuji vytváření individuálních plánů a nastavovaní podporných opatření pro žáky a studenty s poruchou autistického spektra. Aktuálně se v Centru Carolina zaměřuji na nácvik studijních strategií..
Poslední změna: 29. květen 2024 17:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina

Tel.: (+420) 224 491 581

E-mail:


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám