Psychologická poradna

Nabízíme konzultace studijních, ale i rodinných, osobních a jiných problémů.

Další informace o poradnách najdete zde:

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html


Přihlášení do poradny ZDE


Pro přihlášení v prvním kroku, pokud uvidíte formulář Microsoftu, prosím použijte přihlašovací údaj ve tvaru čísloosoby@cuni.cz

Nepoužívejte v prvním kroku fakultní koncovku! To je nejčastější důvod, proč se přihlášení do aplikce nedaří.

V dalším kroku pak už použijte svoje běžné přihlašovací jméno a heslo do CASu.

Nehodí-li se Vám termín, na který jste se registrovali, odhlaste se v aplikaci. Uvolníte tak termín pro další zájemce. Děkujeme.


Nedaří se vám přihlášení přes přihlašovací aplikaci?

Napište nám na .


Jste evidovaní studenti, studentky se specifickými potřebami? Můžete využít psychologické poradenství , které nabízíme v rámci služeb určených přímo pro vás.


Naši psychologičtí poradci:


Mgr. Lukáš Pánek

Dovolená do konce července.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Na Míčánce 32, Praha 6 nebo online formou


Vystudoval jsem jednooborovou psychologii a pracoval jako školní psycholog na základní a střední škole. V současné době jsem v supervizní části psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza a pracuji s klienty v soukromé praxi.


Můžete se na mě obrátit s problémy při studiu, psychickými potížemi jako jsou úzkosti, s těžkostmi ve vztazích, pro podporu v těžkých životních situacích.


Mgr. Pavla Čípková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Profesně se věnuji krizové intervenci a psychologii. Tu jsem vystudovala na Karlově Univerzitě, díky čemuž znám její prostředí. Mimo poradnu pracuji v krizových službách a obecně s lidmi v zátěžových situacích. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze a absolventkou kurzu relaxací a meditací.


Poradenství na Karlově Univerzitě vnímám jako rozcestník, na kterém máte možnost zastavit se a porozhlédnout se, kde v tuto chvíli jste a co potřebujete – a to jak v profesních, vztahových i osobních tématech. 


Mgr. et Mgr. Eva Chroustová

Nyní nepřijímá nové klienty.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Profesně jsem psycholog. Kromě poradenství v Centru Carolina se věnuji také práci na výzkumném grantu, kde se zaměřujeme na fungování týmů v náročných podmínkách. Dále působím jako psycholog v psychiatrické ambulanci, kde pracuji zejména s klienty s úzkostnými poruchami. Jak v pracovním, tak v osobním životě je mi velkým zdrojem inspirace absolvovaný výcvik v Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre) a aktuálně probíhající výcvik v logoterapii a existenciální analýze (IPIPAPP).


Na FF UK jsem vystudovala nejen psychologii, ale také dějiny umění. Tyto dva obory obohatily můj život nejen o užitečné vědomosti a dovednosti, ale také jsem díky nim získala více než bohaté zkušenosti s radostmi a strastmi studijního života. Z vlastní zkušenosti tak vím, jak je důležité dopřát si prostor a zastavit se, aby člověk získal potřebný nadhled a zorientoval se, když zrovna tápe. Jak může být úlevné a osvobozující, když se na svůj životní příběh podívá jinak, z jiné perspektivy. Jak se jde snáze, když je k sobě upřímný a laskavý… a taky jak je fajn nebýt sám a mít na cestě průvodce. Pokud budete chtít, můžeme se kousek cesty vydat spolu.


Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

Termíny: vypsané termíny v přihlašovací aplikaci, v současné době omezené množství konzultací

Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, budova D, 1. patro na konci chodby nebo on-line formou podle vypsaných možností


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK, kde jsem získala také doktorský titul z pedagogické psychologie. Poradenské práci se věnuji již 14 let. Mám zkušenosti s psychologickou diagnostikou dětí a dospělých, s individuální poradenskou a terapeutickou prací, prací se skupinami, i rodinami.


Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii (model SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a poradenské intervence. Působím rovněž jako akademický pracovník na FF UK na katedře pedagogiky a posledních několik let jsem pracovala také jako poradenský pracovník v Poradenském centru Hybernská při FF UK.


V rámci Centra Carolina nabízím studentům psychologické poradenství. Můžete se na mě obrátit s obtížemi při studiu, psychickými obtížemi, vztahovými problémy či v náročných životních situacích.


Mgr. Klára Horáková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, budova D, 1. patro na konci chodby nebo on-line formou podle vypsaných možnostíVěnuji se integrativní psychoterapii a arteterapii. Absolvovala jsem dvouletý výcvik arteterapie a artefiletiky, kurz krizové intervence a psychiatrické minimum. Nyní dokončuji pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

Ve své praxi čerpám ze zkušeností jak z profesního, tak i soukromého života. Působila jsem v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala lidem s lehčími i  závažnějšími formami duševního onemocnění. Důležitou část své profesní kariéry jsem pracovala ve vedoucí pozici v korporátu, kde jsem se naučila zejména to, jak je podstatné mít v životě i práci definovaný cíl. Poslední čtyři roky jsem pracovala také jako vedoucí skupin arteterapie a poradenský pracovník v Poradenském centru Hybernská při FF UK.


Pokud právě nyní cítíte, že nevíte jakým směrem se vydat,  nebo kde vzít sílu, budu Vám ráda oporou. Věřím, že změna je možná.

Jak pracuji: Při své práci se snažím přizpůsobit terapii na míru danému klientovi. Na první schůzce vždy mapuji životní situaci klienta a jeho představy o tom, co by si přál změnit a s čím se potýká. Poté nastavujeme délku a způsob spolupráce.


Mgr. Anna-Marie Pospíšilová

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého. Působila jsem 3 roky jako krizová konzultantka na Lince bezpečí a jako lektorka programů o duševním zdraví v organizaci Nevypusť duši.

V současnosti jsem ve výcviku Somatického koučování.


Nabízím pro studenty a zaměstnance UK psychologické poradenství a nácvik relaxačních technik. Pomáhám se zvládáním náročných životních situacích, jak studijních tak osobních. Při práci s klienty se zaměřuji na hledání jejich vnitřních zdrojů a porozumění vlastním potřebám. Jsou mi blízká témata vysoké citlivosti, work/study-life balance a sebepéče.


PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1


Vystudovala jsem psychologii na FF UK, kde přednáším sociální a forenzní psychologii a psychologii komunikace. Poradenství probíhá formou individuálních sezení, trvajících 50 minut. Zaměřuji se na oblasti obtíží se studiem, vztahové problémy a psychické obtíže, jako jsou obtíže s náladou, úzkostmi, stresem i na další oblasti.


Mgr. Petr Arbet

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: podle vypsaných možností


Profesně jsem psycholog, kouč a terapeut ve výcviku pracující pod supervizí. A posláním jsem člověk, který rád probouzí v druhých touhu být sám sebou.

Jako student jsem poznal, jak náročné může být najít svůj životní cíl a smysl. Díky okolnostem jsem potkal někoho, kdo mi obojí pomohl objevit, za což jsem nesmírně vděčný. To stejné bych rád nabídnul já Vám.


Jak naše společná práce může vypadat? Protože rád pracuji se symboly a fantazií, jednu Vám nasdílím. Představte si, že terapie či koučování je způsob otevírání dveří, o kterých jenom tušíme, přestože se nacházejí v našem vlastním domě, v nás. Já bych Vám rád nabídnul klíč (terapeutické a koučovací otázky), pomocí kterých lze tyto dveře odemknout a podívat se, co se za nimi skrývá. Mj. se taktéž věnuji tématům jako je motivace, vyhoření, práce se stresem...Mgr. Michaela Pacáková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Profesně jsem psycholožka a terapeutka. Lektorovala jsem primární prevenci pro základní školy, pracovala v komunitě pro lidi s poruchou osobnosti. Nyní mimo jiné pracuji v oblasti adiktologie, kde klienty doprovázím na jejich cestě k odvykání od návykových látek. Mezi moje zájmy patří překonávání svých vlastních strachů například na lezecké stěně.


Věřím, že každý z nás má potenciál pro změnu a naplnění svých potřeb. Ve své praxi se zaměřuji na posilování vlastního uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu. Baví mě objevovat s klienty jejich silné stránky a hledat s nimi chuť a zájem i tam, kde se zprvu zdají být k nenalezení.


Mgr. Pavlína Pýchová

Termíny: nyní nepřijímá nové klienty

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Vystudovala jsem Psychologii a speciální pedagogiku na UK a následně pokračovala studiem magisterské Psychologie na FF UPOL. Jako krizový intervent jsem několik let pracovala s dětmi a dospívajícími na Lince bezpečí. Krom této cílové skupiny mám zkušenost také s lidmi s duševním onemocněním, psychosomatickými obtížemi a poruchami autistického spektra. Profesně jsem se pohybovala také ve školství a HR.


V rámci poradenského pracoviště Centra Carolina nabízím studentům psychologické poradenství, podporu v obtížných životních situacích a krizovou intervenci. Obracet se na mne mohou studenti jak s problémy, které se týkají studia, tak s tématy z osobního života. Při práci s klienty, vnímám jako důležité, přijímat je s tím, s čím přicházejí a zohledňovat jejich jedinečnost. Věřím, že každý má určité možnosti, byť různorodé, jak svůj život posunout k větší spokojenosti, soběstačnosti a stabilitě a tyto aspekty se snažím s klienty společně hledat. Pracuji formou jednorázových konzultací i pravidelných setkání.


Další nabídka služeb


Poslední změna: 14. srpen 2023 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám