Psychologická poradna

Nabízíme vám konzultace problémů studijních, rodinných, osobních i jiných.

Přihlaste se do poradny


Pro přihlášení prosím použijte přihlašovací údaje ve tvaru čísloosoby@cuni.cz a heslo do CASu. Nehodí-li se Vám termín, na který jste se registrovali, můžete se v aplikaci opět odhlásit. Uvolníte tak termín pro další zájemce. Děkujeme.


Upozornění: Pokud se Vám nedaří přihlášení přes přihlašovací aplikaci, oslovte prosím poradce e-mailem nebo nám napište na .


Kontakty:

Mgr. Petr Arbet

petr.arbet@ruk.cuni.cz

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Profesně jsem psycholog, kouč a terapeut ve výcviku pracující pod supervizí. A posláním jsem člověk, který rád probouzí v druhých touhu být sám sebou.

Jako student jsem poznal, jak náročné může být najít svůj životní cíl a smysl. Díky okolnostem jsem potkal někoho, kdo mi obojí pomohl objevit, za což jsem nesmírně vděčný. To stejné bych rád nabídnul já Vám.


Jak naše společná práce může vypadat? Protože rád pracuji se symboly a fantazií, jednu Vám nasdílím. Představte si, že terapie či koučování je způsob otevírání dveří, o kterých jenom tušíme, přestože se nacházejí v našem vlastním domě, v nás. Já bych Vám rád nabídnul klíč (terapeutické a koučovací otázky), pomocí kterých lze tyto dveře odemknout a podívat se, co se za nimi skrývá. Mj. se taktéž věnuji tématům jako je motivace, vyhoření, práce se stresem...


Mgr. Karolína Koudelka

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Vystudovala jsem psychologii na FF UK. Pracovala jsem s dětmi jako asistentka pedagoga, s rodinami v rámci asistovaných styků rodičů s dětmi a s dospívajícími a dospělými v krizovém centru Diakonie ČCE. V současné době jsem ve výcviku kognitivně behaviorální terapie v Mezinárodním institutu KBT Odyssea.


Nabízím krizovou intervenci a psychologické poradenství, případně i krátkodobou terapii. Obrátit se na mě můžete v náročných životních situacích, s potížemi v oblasti studia, ale i v oblasti osobní, vztahové, psychické. Mimo jiné je mi blízké téma psychické (ne)pohody v průběhu porodu a v mateřství.


Mgr. Pavlína Pýchová

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Vystudovala jsem Psychologii a speciální pedagogiku na UK a následně pokračovala studiem magisterské Psychologie na FF UPOL. Jako krizový intervent jsem několik let pracovala s dětmi a dospívajícími na Lince bezpečí. Krom této cílové skupiny mám zkušenost také s lidmi s duševním onemocněním, psychosomatickými obtížemi a poruchami autistického spektra. Profesně jsem se pohybovala také ve školství a HR.


V rámci poradenského pracoviště Centra Carolina nabízím studentům psychologické poradenství, podporu v obtížných životních situacích a krizovou intervenci. Obracet se na mne mohou studenti jak s problémy, které se týkají studia, tak s tématy z osobního života. Při práci s klienty, vnímám jako důležité, přijímat je s tím, s čím přicházejí a zohledňovat jejich jedinečnost. Věřím, že každý má určité možnosti, byť různorodé, jak svůj život posunout k větší spokojenosti, soběstačnosti a stabilitě a tyto aspekty se snažím s klienty společně hledat. Pracuji formou jednorázových konzultací i pravidelných setkání.


Mgr. Anna-Marie Pospíšilová

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: online konzultace

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého. Působila jsem 3 roky jako krizová konzultantka na Lince bezpečí a jako lektorka programů o duševním zdraví v organizaci Nevypusť duši.

V současnosti jsem ve výcviku Somatického koučování.


Nabízím pro studenty a zaměstnance UK psychologické poradenství, krizovou intervenci a nácvik relaxačních technik. Pomáhám se zvládáním náročných životních situacích, jak studijních tak osobních. Při práci s klienty se zaměřuji na hledání jejich vnitřních zdrojů a porozumění vlastním potřebám. Jsou mi blízká témata vysoké citlivosti, work/study-life balance a sebepéče.


PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Termíny: středa 12.00–17.00 nebo aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1

Vystudovala jsem psychologii na FF UK, kde přednáším sociální a forenzní psychologii a psychologii komunikace.Poradenství probíhá formou individuálních sezení, trvajících 50 minut. Zaměřuji se na oblasti obtíží se studiem, vztahové problémy a psychické obtíže, jako jsou obtíže s náladou, úzkostmi, stresem i na další oblasti.


Mgr. Lukáš Pánek

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: momentálně online formou

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii a pracoval jako školní psycholog na základní a střední škole. V současné době jsem v supervizní části psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza a pracuji s klienty v soukromé praxi.


Pro studenty a zaměstnance UK nabízím psychologické poradenství a krátkodobou terapii. Můžete se tedy na mě obrátit s problémy při studiu, psychickými potížemi jako jsou úzkosti, s těžkostmi ve vztazích, pro podporu v těžkých životních situacích.Další nabídka služeb
Poslední změna: 16. květen 2022 16:10 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám