Psychologická poradna

V souvislosti se situací na FF naši psychologové a psycholožky vypsali nové termíny.

Najdete je v PŘIHLAŠOVACÍ APLIKACI


Nabízíme konzultace studijních, ale i rodinných, osobních a jiných problémů.

Další informace o poradnách najdete zde:

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html


PŘIHLAŠOVACÍ APLIKACE


Nedaří se vám přihlášení přes přihlašovací aplikaci?

Pročtěte si návod na přihlášení do poradenské aplikace

Nebo nám napište na .


Nehodí-li se Vám termín, na který jste se registrovali, odhlaste se v aplikaci. Uvolníte tak termín pro další zájemce. Děkujeme.


Jste evidovaní studenti, studentky se specifickými potřebami? Můžete využít psychologické poradenství , které nabízíme v rámci služeb určených přímo pro vás.Naši psychologičtí poradci:


Mgr. Kristina Křivková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci nebo domluva na základě e-mailové komunikace

E-mail:

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou


Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Absolvovala jsem výcvik komplexní krizové intervence, koučovací výcvik pro psychology a roční výcvik v terapii přijetí a odhodlání. Zkušenosti jsem získala na krizové lince pro děti a studenty, v chatové poradně a v rámci osobní psychologické podpory klientů s psychickými obtížemi. Také jsem se věnovala online psychologickému poradenství a lektorování workshopů o duševním zdraví. Při práci s klienty čerpám z různých přístupů, abych se přizpůsobila jejich individuálním potřebám.


Mgr. Gabriela Malíková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Jsem psycholožka a krizová interventka. Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní gestalt psychoterapii. Profesní zkušenosti jsem doposud čerpala zdravotnictví, školství i sociální sféře. Působila jsem na dětské psychiatrii a v denním stacionáři. Na Lince bezpečí jsem pracovala jako krizový intervent v nonstop službě na telefonu. S Linkou bezpečí spolupracuji i nadále, a to jako lektorka. Ve školství jsem se pohybovala na různých pozicích – jako lektorka preventivních programů pro třídy, dále jsem poskytovala intervenční služby kolektivům se vztahovými problémy a šikanou. Působila jsem jako školní psycholožka na gymnáziu. V současné době pracuji soukromě s klienty a realizuji kurzy a workshopy pro státní i soukromý sektor v oblastech well-beingu, komunikace a zvládání vysoce stresových situací.


Klienti se na mě obrací s tématy jako:

• náročné emoce, emoční autoregulace, práce s akutním stresem

• úzkostné a depresivní stavy

• práce se stresem, motivace, práce s energií

• sebepojetí a sebehodnota, vztah k sobě, hledání sama sebe, vztah k tělu

• nespokojenost ve vztazích

• změny v životě, adaptace v nových životních etapách


Mgr. Lukáš Pánek

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Na Míčánce 32, Praha 6 nebo online formou


Vystudoval jsem jednooborovou psychologii a pracoval jako školní psycholog na základní a střední škole. V současné době jsem v supervizní části psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza a pracuji s klienty v soukromé praxi.


Můžete se na mě obrátit s problémy při studiu, psychickými potížemi jako jsou úzkosti, s těžkostmi ve vztazích, pro podporu v těžkých životních situacích.


Mgr. Pavla Čípková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Profesně se věnuji krizové intervenci a psychologii. Tu jsem vystudovala na Karlově Univerzitě, díky čemuž znám její prostředí. Mimo poradnu pracuji v krizových službách a obecně s lidmi v zátěžových situacích. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze a absolventkou kurzu relaxací a meditací.


Poradenství na Karlově Univerzitě vnímám jako rozcestník, na kterém máte možnost zastavit se a porozhlédnout se, kde v tuto chvíli jste a co potřebujete – a to jak v profesních, vztahových i osobních tématech. 


Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

Termíny: vypsané termíny v přihlašovací aplikaci, v současné době omezené množství konzultací

Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, budova D, 1. patro na konci chodby nebo on-line formou podle vypsaných možností


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK, kde jsem získala také doktorský titul z pedagogické psychologie. Poradenské práci se věnuji již 14 let. Mám zkušenosti s psychologickou diagnostikou dětí a dospělých, s individuální poradenskou a terapeutickou prací, prací se skupinami, i rodinami.


Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii (model SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a poradenské intervence. Působím rovněž jako akademický pracovník na FF UK na katedře pedagogiky a posledních několik let jsem pracovala také jako poradenský pracovník v Poradenském centru Hybernská při FF UK.


V rámci Centra Carolina nabízím studentům psychologické poradenství. Můžete se na mě obrátit s obtížemi při studiu, psychickými obtížemi, vztahovými problémy či v náročných životních situacích.


Mgr. Klára Horáková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1, budova D, 1. patro na konci chodby nebo on-line formou podle vypsaných možnostíVěnuji se integrativní psychoterapii a arteterapii. Absolvovala jsem dvouletý výcvik arteterapie a artefiletiky, kurz krizové intervence a psychiatrické minimum. Nyní dokončuji pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii ve Skálově institutu.

Ve své praxi čerpám ze zkušeností jak z profesního, tak i soukromého života. Působila jsem v neziskovém sektoru, kde jsem se věnovala lidem s lehčími i  závažnějšími formami duševního onemocnění. Důležitou část své profesní kariéry jsem pracovala ve vedoucí pozici v korporátu, kde jsem se naučila zejména to, jak je podstatné mít v životě i práci definovaný cíl. Poslední čtyři roky jsem pracovala také jako vedoucí skupin arteterapie a poradenský pracovník v Poradenském centru Hybernská při FF UK.


Pokud právě nyní cítíte, že nevíte jakým směrem se vydat,  nebo kde vzít sílu, budu Vám ráda oporou. Věřím, že změna je možná.

Jak pracuji: Při své práci se snažím přizpůsobit terapii na míru danému klientovi. Na první schůzce vždy mapuji životní situaci klienta a jeho představy o tom, co by si přál změnit a s čím se potýká. Poté nastavujeme délku a způsob spolupráce.


Mgr. Dita Kramářová

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii. Profesně jsem se několik let věnovala krizové intervenci na lince důvěry a lektorování primární prevence na školách. Nyní pracuji jako školní psycholožka na osmiletém gymnázium v Praze. Zároveň jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v biosyntéze. 

V rámci psychologických konzultací se často setkávám s tématy úzkosti, work/study-life balance, zvládání náročných životních situací, vztahových a studijních obtíží. Nabízím podporu, spolupráci při zmapování problému a hledání řešení, pomoc s porozuměním vlastním potřebám a hranicím. Vycházím z přesvědčení, že vždy se dá najít něco, co funguje, a od toho se můžeme odrazit.

Každou konzultaci se snažím přizpůsobit potřebám klienta. Společně s klientem si stanovíme cíle naší spolupráce a od toho se odvíjející odhad počtu setkání. Na schůzku se není potřeba nijak chystat, celým procesem vás provedu.Mgr. et Mgr. Karel Straka

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Vystudoval jsem psychologii a právo na Karlově Univerzitě. Jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku Integrace v psychoterapii. Zkušenosti čerpám z práce na krizové lince a kromě toho poskytuji psychologické poradenství dospělým klientům v terapeutickém centru.

Zaměřuji se na podporu při potížích se studiem, v osobním životě, mezilidských vztazích nebo při psychických potížích – úzkosti, zvládání stresu, sebedůvěra, rovnováha osobního a pracovního/studijního života a další. Poradenství se snažím individuálně přizpůsobovat tak, aby pomáhalo zvědomovat potřeby a vnitřní zdroje a odstraňovat překážky růstu.Mgr. Anna-Marie Pospíšilová

Termíny: Aktuálně plná kapacita, nepřijímá nové klienty

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého. Působila jsem 3 roky jako krizová konzultantka na Lince bezpečí a jako lektorka programů o duševním zdraví v organizaci Nevypusť duši.

V současnosti jsem ve výcviku Somatického koučování.


Nabízím pro studenty a zaměstnance UK psychologické poradenství a nácvik relaxačních technik. Pomáhám se zvládáním náročných životních situacích, jak studijních tak osobních. Při práci s klienty se zaměřuji na hledání jejich vnitřních zdrojů a porozumění vlastním potřebám. Jsou mi blízká témata vysoké citlivosti, work/study-life balance a sebepéče.


PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1


Vystudovala jsem psychologii na FF UK, kde přednáším sociální a forenzní psychologii a psychologii komunikace. Poradenství probíhá formou individuálních sezení, trvajících 50 minut. Zaměřuji se na oblasti obtíží se studiem, vztahové problémy a psychické obtíže, jako jsou obtíže s náladou, úzkostmi, stresem i na další oblasti.


Mgr. Petr Arbet

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: podle vypsaných možností


Profesně jsem psycholog, kouč a terapeut ve výcviku pracující pod supervizí. A posláním jsem člověk, který rád probouzí v druhých touhu být sám sebou.

Jako student jsem poznal, jak náročné může být najít svůj životní cíl a smysl. Díky okolnostem jsem potkal někoho, kdo mi obojí pomohl objevit, za což jsem nesmírně vděčný. To stejné bych rád nabídnul já Vám.


Jak naše společná práce může vypadat? Protože rád pracuji se symboly a fantazií, jednu Vám nasdílím. Představte si, že terapie či koučování je způsob otevírání dveří, o kterých jenom tušíme, přestože se nacházejí v našem vlastním domě, v nás. Já bych Vám rád nabídnul klíč (terapeutické a koučovací otázky), pomocí kterých lze tyto dveře odemknout a podívat se, co se za nimi skrývá. Mj. se taktéž věnuji tématům jako je motivace, vyhoření, práce se stresem...Další nabídka služeb


Poslední změna: 6. únor 2024 18:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Tel. Digitalizační středisko - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,


Jak k nám