Psychologická poradna

Nabízíme konzultace studijních, ale i rodinných, osobních a jiných problémů.

Další informace o poradnách najdete zde:

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-40.html


Přihlášení do poradny ZDE


Pro přihlášení v prvním kroku, pokud uvidíte formulář Microsoftu,

prosím použijte přihlašovací údaj ve tvaru čísloosoby@cuni.cz

Nepoužívejte v prvním kroku fakultní koncovku! To je nejčastější důvod, proč se přihlášení do aplikce nedaří.

V dalším kroku pak už použijte svoje běžné přihlašovací jméno a heslo do CASu.

Nehodí-li se Vám termín, na který jste se registrovali, odhlaste se v aplikaci. Uvolníte tak termín pro další zájemce. Děkujeme.


Nedaří se vám přihlášení přes přihlašovací aplikaci?

Napište nám na .


Jste evidovaní studenti, studentky se speciálními potřebami? Můžete využít

psychologické poradenství , které nabízíme v rámci služeb určených přímo pro vás.


Naši psychologičtí poradci:


Mgr. Lukáš Pánek

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Na Míčánce 32, Praha 6 nebo online formou

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii a pracoval jako školní psycholog na základní a střední škole. V současné době jsem v supervizní části psychoterapeutického výcviku v metodě Biosyntéza a pracuji s klienty v soukromé praxi.


Můžete se na mě obrátit s problémy při studiu, psychickými potížemi jako jsou úzkosti, s těžkostmi ve vztazích, pro podporu v těžkých životních situacích.


Mgr. Petr Arbet

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Profesně jsem psycholog, kouč a terapeut ve výcviku pracující pod supervizí. A posláním jsem člověk, který rád probouzí v druhých touhu být sám sebou.

Jako student jsem poznal, jak náročné může být najít svůj životní cíl a smysl. Díky okolnostem jsem potkal někoho, kdo mi obojí pomohl objevit, za což jsem nesmírně vděčný. To stejné bych rád nabídnul já Vám.


Jak naše společná práce může vypadat? Protože rád pracuji se symboly a fantazií, jednu Vám nasdílím. Představte si, že terapie či koučování je způsob otevírání dveří, o kterých jenom tušíme, přestože se nacházejí v našem vlastním domě, v nás. Já bych Vám rád nabídnul klíč (terapeutické a koučovací otázky), pomocí kterých lze tyto dveře odemknout a podívat se, co se za nimi skrývá. Mj. se taktéž věnuji tématům jako je motivace, vyhoření, práce se stresem...


Mgr. Pavlína Pýchová

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Vystudovala jsem Psychologii a speciální pedagogiku na UK a následně pokračovala studiem magisterské Psychologie na FF UPOL. Jako krizový intervent jsem několik let pracovala s dětmi a dospívajícími na Lince bezpečí. Krom této cílové skupiny mám zkušenost také s lidmi s duševním onemocněním, psychosomatickými obtížemi a poruchami autistického spektra. Profesně jsem se pohybovala také ve školství a HR.


V rámci poradenského pracoviště Centra Carolina nabízím studentům psychologické poradenství, podporu v obtížných životních situacích a krizovou intervenci. Obracet se na mne mohou studenti jak s problémy, které se týkají studia, tak s tématy z osobního života. Při práci s klienty, vnímám jako důležité, přijímat je s tím, s čím přicházejí a zohledňovat jejich jedinečnost. Věřím, že každý má určité možnosti, byť různorodé, jak svůj život posunout k větší spokojenosti, soběstačnosti a stabilitě a tyto aspekty se snažím s klienty společně hledat. Pracuji formou jednorázových konzultací i pravidelných setkání.


Mgr. et Mgr. Eva Chroustová

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Profesně jsem psycholog. Kromě poradenství v Centru Carolina se věnuji také práci na výzkumném grantu, kde se zaměřujeme na fungování týmů v náročných podmínkách. Dále působím jako psycholog v psychiatrické ambulanci, kde pracuji zejména s klienty s úzkostnými poruchami. Jak v pracovním, tak v osobním životě je mi velkým zdrojem inspirace absolvovaný výcvik v Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life (Oxford Mindfulness Centre) a aktuálně probíhající výcvik v logoterapii a existenciální analýze (IPIPAPP).


Na FF UK jsem vystudovala nejen psychologii, ale také dějiny umění. Tyto dva obory obohatily můj život nejen o užitečné vědomosti a dovednosti, ale také jsem díky nim získala více než bohaté zkušenosti s radostmi a strastmi studijního života. Z vlastní zkušenosti tak vím, jak je důležité dopřát si prostor a zastavit se, aby člověk získal potřebný nadhled a zorientoval se, když zrovna tápe. Jak může být úlevné a osvobozující, když se na svůj životní příběh podívá jinak, z jiné perspektivy. Jak se jde snáze, když je k sobě upřímný a laskavý… a taky jak je fajn nebýt sám a mít na cestě průvodce. Pokud budete chtít, můžeme se kousek cesty vydat spolu.


Mgr. Michaela Pacáková

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností


Profesně jsem psycholožka a terapeutka. Lektorovala jsem primární prevenci pro základní školy, pracovala v komunitě pro lidi s poruchou osobnosti. Nyní mimo jiné pracuji v oblasti adiktologie, kde klienty doprovázím na jejich cestě k odvykání od návykových látek. Mezi moje zájmy patří překonávání svých vlastních strachů například na lezecké stěně.


Věřím, že každý z nás má potenciál pro změnu a naplnění svých potřeb. Ve své praxi se zaměřuji na posilování vlastního uvědomování, podporu růstu a rozvoj potenciálu. Baví mě objevovat s klienty jejich silné stránky a hledat s nimi chuť a zájem i tam, kde se zprvu zdají být k nenalezení.


Mgr. Anna-Marie Pospíšilová

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY KVŮLI NAPLNĚNÉ KAPACITĚ.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1 nebo online formou podle vypsaných možností

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého. Působila jsem 3 roky jako krizová konzultantka na Lince bezpečí a jako lektorka programů o duševním zdraví v organizaci Nevypusť duši.

V současnosti jsem ve výcviku Somatického koučování.


Nabízím pro studenty a zaměstnance UK psychologické poradenství a nácvik relaxačních technik. Pomáhám se zvládáním náročných životních situacích, jak studijních tak osobních. Při práci s klienty se zaměřuji na hledání jejich vnitřních zdrojů a porozumění vlastním potřebám. Jsou mi blízká témata vysoké citlivosti, work/study-life balance a sebepéče.


PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Školská 13a, Praha 1

Vystudovala jsem psychologii na FF UK, kde přednáším sociální a forenzní psychologii a psychologii komunikace.Poradenství probíhá formou individuálních sezení, trvajících 50 minut. Zaměřuji se na oblasti obtíží se studiem, vztahové problémy a psychické obtíže, jako jsou obtíže s náladou, úzkostmi, stresem i na další oblasti.


Mgr. Karolína Koudelka

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci, v současné době pouze omezené množství konzultací

Místo: online formou podle vypsaných možností

Vystudovala jsem psychologii na FF UK. Pracovala jsem s dětmi jako asistentka pedagoga, s rodinami v rámci asistovaných styků rodičů s dětmi a s dospívajícími a dospělými v krizovém centru Diakonie ČCE. V současné době jsem ve výcviku kognitivně behaviorální terapie v Mezinárodním institutu KBT Odyssea.


Obrátit se na mě můžete v náročných životních situacích, s potížemi v oblasti studia, ale i v oblasti osobní, vztahové, psychické. Mimo jiné je mi blízké téma psychické (ne)pohody v průběhu porodu a v mateřství.


Další nabídka služeb
Poslední změna: 26. leden 2023 22:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám